Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Expose desygnowanego na Premiera Dariusza Drążkiewicza 2

Z Micropedia
Wersja z dnia 00:23, 26 cze 2007 autorstwa imported>Dario (Nowa strona: Wasza Królewska Mość, Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Obywatele i Mieszkańcy! Kolejny raz Scholandzka Partia Demokratyczna wygrała wybory parlamentarne w Scholand...)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wasza Królewska Mość, Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Obywatele i Mieszkańcy!

Kolejny raz Scholandzka Partia Demokratyczna wygrała wybory parlamentarne w Scholandii. W związku z tym to właśnie ta partia wystawiła kandydata na Premiera Królewskiego Rządu Scholandii. Przychodzi mi dzisiaj stanąć w tej roli po raz kolejny. O ile się nie mylę pierwszy to taki przypadek, że jedna osoba została obdarzona tak ogromnym zaufaniem drugi raz. To dla mnie ogromny zaszczyt! Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny przyszło mi podjąć się misji stworzenia Rządu. Na pewno doświadczenie wyniesione z obecności w Rządzie kilku kadencji oraz z kierowania nim jedynie pomoże w działaniach.

Nie można ukrywać, że kadencja przedwakacyjna, jest kadencją najtrudniejszą ze wszystkich. Wtedy to większość Scholandczyków wyjeżdża i obserwuje się obniżoną aktywność w państwie. Prawie dokładnie rok temu wchodziłem po raz pierwszy do Rządu Pana Andy Sky jako Minister Promocji. Na własnej skórze doświadczyłem niedogodności tej kadencji i dzisiaj powiedzieć mogę, że faktycznie jest ona najtrudniejsza. Pomimo tego starać się będę aktywizować obywateli i mieszkańców do działania poprzez konkursy i turnieje organizowane przez Ministra Kultury. Ważnym jest też reaktywowanie Scholandzkiej Ligi Piłki Nożnej, która cieszyła się zawsze dużym zainteresowaniem, stała na wysokim poziomie i ma ogromne tradycje. Wierzę, iż w porozumieniu z poprzednimi organizatorami Ligi uda się ją doprowadzić ponownie do świetności. Jednak nie tylko sport jest ważny, ale przede wszystkim edukacja. Tutaj planujemy ścisłą współpracę z Królewskim Uniwersytetem Scholandii. Planowana jest także reaktywacja Szkoły Muzycznej. Jest to zadanie bardzo trudne, niemniej jednak podejmiemy się go. Wszystkie działania na rzecz kultury i sztuki nagradzane będą punktami prestiżu, gdyż zauważenie działania i nagrodzenie go jest zawsze bardzo ważne. Takie postępowanie na pewno motywować będzie twórców, działaczy, społeczników do organizowania coraz to nowych inicjatyw.

W poprzedniej kadencji został zakończony projekt remontów. Projekt ten jest dobry, jednak zostanie jeszcze raz przeanalizowany i starać się będziemy go wprowadzić w życie. Wielką rolę odgrywają tutaj Systemowy. Niestety sprawa współpracy tej grupy z Rządem nie jest uregulowana żadnym aktem prawnym, co zamierzam zmienić. W szerokim kręgu opracowana będzie %u201EUstawa o współpracy Systemowców z Królewskim Rządem Scholandii%u201D. Nie może być bowiem tak, że inicjatywy przyjęte przez Rząd i Parlament nie są wykonywane, ponieważ Systemowcy się na to nie godzą. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, które będzie zawsze brane pod uwagę w dyskusji, jednak nie może ono stać na przeszkodzie działań Rządu, które zmierzają do poprawy gospodarki czy też poziomu życia. Walczyć będę również z tworzeniem państwa w państwie przez instytucje, które nie podlegają Rządowi. Nie godzę się na bowiem na żerowanie na obywatelach ze względu na brak jakiejkolwiek faktycznej kontroli nad tymi instytucjami. Bezpośrednio z gospodarką wiąże się sprawa spółek Skarbu Państwa. Sytuacja w nich nie jest dobra i wymaga zmiany. W związku z tym planuję połączenie tychże spółek. Rozwiązanie takie pozwoli na opanowanie sytuacji w spółkach Skarbu Państwa i wyprowadzenie ich na prostą.

W sprawach finansowych również poczynione zostaną pewne zmiany. Najważniejszą będzie uporządkowanie sprawy kont państwowych. Nie może być tak, że Minister Finansów nie ma dostępu do wszystkich kont państwowych, a w szczególności do tych najważniejszych. Projekt ustawy regulujący sprawy pieniędzy budżetowych i na których kontach powinny się znajdywać poddany zostanie w najbliższym czasie pod dyskusje i głosowanie w Parlamencie. Nowe konta, lepszy system zawiadywania pieniędzmi pozwoli na uproszczenie pracy Ministerstwa, ale przyczyni się także do łatwiejszego obliczania ilości głosów podczas głosowania.

Za granicą Scholandia postrzegana jest jako państwo przewidywalne w działaniu, wyważone i nie działające pod wpływem impulsu. Obecnie pozycję Scholandii w tej kwestii można uznać jako bardzo dobrą. Od kilku kadencji jako Minister Spraw Zagranicznych starałem się ugruntować ważną pozycję naszej Ojczyzny. Uważam, że udało się to ponieważ jesteśmy w Organizacji Polskich Mikronacji Członkiem Stałym, wszelkie działania podejmowane są po konsultacjach z nami i wymagana jest zgoda Scholandii. Ponadto obecność na innych forach, listach dyskusyjnych i wypowiedzi na nich procentują rozmowami pomiędzy krajami, zaproszeniami na obchody rocznic powstania krajów czy na inne imprezy międzynarodowe. Nie brakuje więc nas nigdzie, oprócz Sarmacji, z którą stosunki zostały zamrożone. Tak też pozostanie przez całą kadencję, gdyż sytuacja jaką mamy obecnie w pełni nas satysfakcjonuje. Scholandia nie będzie dawała się również wciągać w prowokacyjne działania innych krajów. W dyplomacji ważny jest spokój, cierpliwość i dystans do wielu spraw. Takie właśnie postępowanie na arenie międzynarodowej będzie podejmowane. Planowane są również działania mające na celu przybliżenie państw Sojuszu. W tym celu podejmę się organizacji Dni Dreamlandu, Dni Natanii w Scholandii i imprezy o tym samym charakterze, ale dotyczących Scholandii w wymienionych krajach.

Dobrze działający Rząd w moim odczuciu, to Rząd, który liczy się z obywatelami i informuje ich o swoich działaniach. Dlatego też duży nacisk będzie kładziony będzie na informowanie społeczeństwa poprzez raporty z działań ministerstw, informacje w Centrum Rządowym czy też ścisła współpraca z Scholandzką Agencją Prasową.

Szanowni Państwo!

Mimo trudnego czasu, w jakim podejmuję się przewodzenia Rządowi starał się będę zrobić jak najwięcej. Zmienione zostaną Ministerstwa, będzie inny podział kompetencji, gdyż uważam, że postawić należy na pewniaków, którzy sprawdzili się w działaniu. Uważam, że lepiej połączyć ministerstwa i obsadzić na jego czele osobę aktywną, odpowiedzialną i do której mam zaufanie wiedząc jednocześnie, że spełni moje oczekiwania, niż obsadzać na stanowiskach osoby, które nie są do tego przygotowane lub też nie posiadają czasu, aby pracami ministerstwa się zająć. Mniej osób, to także łatwiejsza koordynacja prac. Wierzę, że takie rozwiązanie przysłuży się tylko dla kraju. Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Sił Zbrojnych w randze ministra pozostaje Książe Filip von Schwaben.


Skład Królewskiego Rządu Scholandii:

Premier: Dariusz Drążkiewicz, Hrabia Prangeton Minister Finansów i Administracji: Alev van Dovski, Margraf Sergijewska Minister Gospodarki: Monika Izdebska, Księżna Proftazji, von Dolfaria Minister Spraw Zagranicznych: Dariusz Drążkiewicz, Hrabia Prangeton Minister Kultury: Mateusz Walczak, Baron Ministerstwo Polityki Społecznej i Spraw Wewnętrznych: Kamil Magnus, Baron

Proszę Pana Marszałka o rozpoczęcie dyskusji nad expose.

Z poważaniem, Dariusz Drążkiewicz, Hrabia Prangeton Desygnowany Premier Królewskiego Rządu Scholandii