Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Imperium Morza

Z Micropedia
Wersja z dnia 21:38, 31 mar 2020 autorstwa imported>JCKM (Kategorie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

<infobox>

 <title source="title1"/>
 <image source="image1">

</image> <image source="image2"> </image> <label>Język(i) urzędowy/e</label> <label>Dewiza</label> <label>Stolica</label> <label>Obywatele realni</label> <label>Ustrój polityczny</label> <label>Głowa państwa</label> <label>Religia dominująca</label> <label>Niepodległość</label> <label>Waluta</label> <label>Hymn</label> <label>Doktryna</label> <label>Kod ISO lub samochodowy</label> <label>Strona Internetowa i forum</label> </infobox> Krótki Opis: Imperium Morza to Wirtualne Państwo założone 28 Lutego 2019 roku. Jest Symulacją Państwowości w internecie. Ale w przyszłości ma być to realna mikro-nacja. Informacje w Imperium Morza są opierane tylko na świecie rzeczywistym. Wszelkie dane dotyczące Imperium Morza mają odzwierciedlenie tylko w świecie realnym.<infobox>

</infobox> 1. Konstytucja Trwa pisanie konstytucji. Która się niemiłosiernie przedłuża. 2. Prawo Prawo w Imperium Morza dzieli się na 6 kategorii:
 • Prawo Karne
Prawo Karne opisuję w Imperium Morza co Obywatele mogą a co nie i za cą są przewidziane kary.
 • Prawo Cywilne
Prawo określające kary,zasady oraz zaostrzenia względem drobnym występków.
 • Prawo Handlowe
Wyjaśnienia dotyczące handlu wewnętrznego oraz zewnętrznego na potrzeby Imperium Morza. Łącznie z zastrzeżeniami i możliwymi zaostrzeniami.
 • Prawo Społeczne
Prawo określające sposoby obycia się w Imperium Morza łącznie z zasadami dobrego wychowania i kultury. W tym prawie nie przewidziane są żadne kary i zaostrzenia.
 • Prawo Biznesowe
Prawo Cywilne obowiązuje podobnie do zasad Karnych ale przedstawia ono lżejsze występki względem Imperium Morza.Prawo Handlowe Prawo zezwalające na Handel na Terenie Imperium Morza oraz poza nim. Łacznie z zastrzeżeniami i Karami przewidzianymi w Prawie. Prawo Biznesowe ocenia możliwości zakładania Własnych Firm,Tworzenia Biznesów Krajowych i Między Narodowych oraz przepływu gotówki w obiegu. Łącznie z zastrzeżeniami i karami.
 • Prawo Technologiczne
Jest zbiorem ustaw wymagających udzielenia pomocy i zastrzeżeń względem praw patentowych oraz zbiorem wyjaśniającym na czym polega dana dziedzina nauki. 3. Struktura Państwowa Struktura Rządowa:
 1. Prezydent - Naczelny Wódz Imperium Morza
 2. Vice-Prezydent - Osoba Zastępcza na wypadek niezdolności zarządzania Prezydenta. Przejmuje jego obowiązki w sytuacjach kryzysowych
 3. Premier - Osoba zarządzająca sprawami wewnętrznymi Państwa. Ma on większe role w Państwie niż Prezydent ale mniejszą na arenie Między Narodowej.
 4. Ministrowie - Ministrowie Różnych Instytucji Państwowych zaliczają się do nich:
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Minister Spraw Wewnętrznych
 • Minister Finansów
 • Minister Kultury i Sztuki
 • Minister Spraw Wojskowych
 • Minister do Spraw Cywilno-Karnych
 • Minister Zdrowia
 • Minister Sportu
 • Minister Handlu
 • Minister Społeczny
 • Minister Bezpieczeństwa
Każdy z Ministrów ma inne role w Rządzie. 4. Obywatele Dzielą się na 5 Kategorii. Obywatel 0 - Obywatel zajmujący Stanowisko w Rządzie. Obywatel 1 Kategorii - Klasa Najwyższa Maja swoiste przywileje Obywatel 2 Kategorii - Klasa Średnia Maja przywileje ale odrobinę mniejsze niż 1 Klasa. Obywatel 3 Kategorii - Klasa Niższa (Uboga) Ich przywileje są podstawowe. Obywatel 4 Kategorii - Klasa przestępców Pozbawiona praw obywatelskich jednakże mająca możliwość mieszkania w kraju. 5. Terytorium Żeby posiadać terytorium Mikronacja musi zakupić wyspę lub inny skrawek ziemi. 6. Historia W połowie XVII wieku Jakub Kettler, książę Kurlandii i Semigalii (ówczesnego lenna Rzeczypospolitej, położonej na terenie obecnej Łotwy) planował zwiększyć gospodarcze znaczenie swojego kraju poprzez kolonizację na południowych Karaibach (Nowa Kurlandia na Tobago). Potrzebował do tego dodatkowego posterunku handlowego, skąd czerpałby bogactwa handlowe oraz niewolniczą siłę roboczą. W tym celu wysłał majora Heinricha Focka z dwoma okrętami z ekspedycją nad rzekę Gambia. Jednocześnie kurlandzki poseł Franz Hermami von Puttkammer zabiegał w Hadze o poparcie Stanów Generalnych dla przedsięwzięcia. Wymijająca odpowiedź, jaką uzyskał Kettler, nie zraziła go jednak do dalszych prób realizacji projektu. 26 października 1651 roku Heinrich Fock nabył od tubylczego króla Nuimi małą wyspę rzeczną, odkrytą wcześniej przez Portugalczyków i nazwaną przez nich Isla de Andrea (Wyspa Świętego Andrzeja, dzisiaj Wyspa James). Major zbudował na wyspie posterunek handlowy i nazwał go Fort Jakob na cześć księcia Jakuba Kettlera. Oprócz wyspy Kurlandia stała się wówczas właścicielem również małego skrawka lądu na północnym brzegu rzeki w rejonie obecnej miejscowości Jufureh – powstał tu Fort Jillifree. Dodatkowo u ujścia rzeki Gambia do Atlantyku, przy jej południowym brzegu, Kurlandczycy wydzierżawili od króla Kombo (małego afrykańskiego kraju w tym rejonie) wyspę Banjol (dzisiaj St. Mary’s Island – Wyspa Świętej Marii). Wzniesiono tu mniejszy posterunek handlowy Fort Bayona. Kurlandzcy osadnicy, od 1655 roku pod zarządem nowego gubernatora Otto Stiela, żyli w przyjaźni z tubylcami (niewolników przywozili im natomiast kupcy Diula z głębi lądu). Książę Jakob Kettler dbał, aby osadnicy uczyli się języka i respektowali zwyczaje miejscowej ludności. Tubylcy byli jednak nawracani na chrześcijaństwo, a w kurlandzkich posiadłościach założono kościół luterański. Książę Jakub Kettler traktował królów gambijskich państewek jako równych sobie i bogato ich obdarowywał. Afrykańscy władcy, którzy raz nawet sami wysłali poselstwo do kurlandzkiej Mitawy, odwdzięczali się silnym wojskowym wsparciem przy obronie fortów przeciw atakującym je Holendrom. Mimo to kurlandzkie posiadłości były dwukrotnie okupowane przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską (między 4 lutego 1659 a 10 czerwca 1660 i między 3 lipca 1660 a 2 sierpnia 1660). Obecność kurlandzkich osadników i handlarzy na terenach współczesnej Gambii nie trwała długo, ponieważ książę Jakub Kettler dostał się do niewoli szwedzkiej podczas II wojny północnej (1655-1660), co położyło kres kurlandzkiej kolonizacji w tej części świata. Początkowo kontrolę nad Wyspą James przejęli Holendrzy, a następnie – po okresie przejściowego odzyskania władzy przez kurlandzkiego gubernatora Otto Stiela – 19 marca 1661 roku wyspa wraz z innymi koloniami Kurlandii dostała się pod zarząd angielski. 17 listopada 1664 Kurlandia formalnie przekazała Anglii swoje posiadłości nad rzeką Gambia w zamian za uznanie swojego prawa do kolonizacji Antyli. Działalność kolonialną na Karaibach prowadziła wtedy jednak także nie uznająca kurlandzkich roszczeń Holandia. Słabej militarnie Kurlandii pozostało dochodzenie swoich praw do kolonizacji tego rejonu na drodze dyplomatycznej, wysiłki te pozostały jednak bezskuteczne. W kolejnych wiekach założone przez Kurlandczyków forty nad rzeką Gambia wielokrotnie zmieniały właścicieli – zlokalizowana w strategicznym punkcie Wyspa James była łakomym kąskiem dla europejskich potęg kolonialnych, a także prywatnych handlarzy i piratów. Ponieważ zaopatrzenie wyspy w wodę i drewno zależne było od stałego lądu, walczące strony zjednywały sobie przychylność królów Nuimi, którzy często brali udział w potyczkach, opowiadając się po różnych stronach. Współcześnie niektóre zakładane w czasie kurlandzkiej kolonizacji forty budzą zainteresowanie turystów. Przoduje pod tym względem niezamieszkana obecnie Wyspa James, którą w 2003 roku wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Inny opis historyczny: Pierwsze osiedle zostało założone przez Kurlandię w 1637, lecz szybko zostało zlikwidowane. Druga próba kolonizacji nastąpiła w 1639 i również zakończyła się niepowodzeniem, podobnie jak trzecia próba z 1642. Kolonizacja udała się dopiero za czwartym razem, kiedy to 20 maja 1654 roku przybył statek Das Wappen der Herzogin von Kurland, a jego dowódca, Willem Mollens, ogłosił wyspę kolonią o nazwie Nowa Kurlandia i założył fort (Jekabforts) i osadę (Jacobstadt - obecnie Plymouth) na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy. W tym samym roku Holendrzy założyli na południowo-zachodnim wybrzeżu swoją kolonię zwaną Nieuw Vlissingen. Kolonia holenderska rozwijała się o wiele prężniej i w 1659 r. Holendrzy zajęli posiadłości kurlandzkie. Aneksja ta wynikała również z uwarunkowań politycznych w Europie i osłabienia Kurlandii w wyniku wojny polsko-szwedzkiej. Po zakończeniu wojny, na mocy pokoju oliwskiego z roku 1660, Kurlandia odzyskała swoje posiadłości na wyspie, jednak już w 1666 opuściła Tobago. Ponownie Kurlandczycy zajmowali części wyspy w 1668 roku, od lipca 1680 do marca 1683 i od czerwca 1686 do maja 1690 roku. Kurlandia zgłaszała formalne roszczenia do wyspy aż do III rozbioru Polski z 1795 roku, kiedy sama stała się częścią Rosji. W okresie 1690-1762 wyspa była niezamieszkana, po czym zajęli ją Brytyjczycy. Imperium Morza rości sobie prawa do historii Kurlandii oraz tamtejszych mieszkańców oraz jest spadkobierca Kurlandzkich Kolonistów. Ewentualne posiadłości Imperium Morza będą znajdować się na wyspie. Rząd Imperium Morza informuje że wszelkie sprawy i zagadnienia historyczne będą jeszcze zmieniane tak żeby miały one ciągłość historyczna. 7. Gospodarka Ze względu na finansowanie, gospodarka będzie nastawiona głównie na import na chwile obecną. Z możliwością drobnego eksportu. 8. Polityka Zagraniczna Państwa Uznane: Brak. Nawiązane stosunki dyplomatyczne: Brak Sojusze Wojskowe: Brak Pakty Handlowe: Brak Sojusze Obronne: Brak 9. Instytucje Państwowe
 • Pałac Prezydencki
 • Kancelaria Prezydenta
 • Radio i Telewizja
 • Urząd Bezpieczeństwa
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Ministerstwo Sportu
 • Ministerstwo Handlu
 • Ministerstwo Społeczne
 • Urząd Sądowy
10. Prasa, Telewizja Rządową Telewizją Imperium Morza jest Morska TV. Obecnie w fazie koncepcyjnej. 11. Sport Dozwolona jest działalność sportowa. 12. Religia Na chwile obecną w Imperium Morza nie ma żadnej religii. 13. Turystyka Będzie jak będą tereny. INFORMACJE: W związku z przedłużającym się spisywanie Konstytucji Rząd Imperium Morza będzie działać obecnie na zasadach samo-stanowienia. Akt Samo-Stanowienia będzie na stronie internetowej. Prawa i obowiązki obywateli wciąż są w trakcie pisania co się horrendalnie przedłuża. Strona internetowa rusza na początku Lipca ale będzie startować od zera ze względu na brak czasu.
Zastrzegam sobie prawo do nazwy oraz wszelkich informacji dotyczących owej Mikronacji.