Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Konserwatywny Ruch Budowy Państwa

Z Micropedia
Wersja z dnia 19:15, 10 gru 2013 autorstwa imported>Pel Nander (Dodano nową stronę „*Nazwa partii politycznej: '''Konserwatywny Ruch Budowy Państwa''' *Skrót oficjalny: '''KRBP''' *Przybliżony program wyborczy: *1. Stworzenie podstaw prawnych. *2. S...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
 • Nazwa partii politycznej: Konserwatywny Ruch Budowy Państwa
 • Skrót oficjalny: KRBP
 • Przybliżony program wyborczy:
 • 1. Stworzenie podstaw prawnych.
 • 2. Stworzenie małej armii w celu prowizorycznej ochrony granic.
 • 3. Działanie na rzecz rozwoju Księstwa.

Statut:

Art.1

 • 1. Ustala się nazwę partii jako "Konserwatywny Ruch Budowy Państwa".
 • 2. Oficjalnym skrótem partii jest "KRBP", który podlega ochronie prawnej.

Art.2

 • 1. Członkiem KRBP może zostać każdy obywatel Zjednoczonego Królestwa Brytanii i Wielkich Dominiów.
 • 2. Aby stać się pełnoprawnym członkiem partii należy złożyć do lidera partii wniosek o następującej treści:
 • Imię (imiona):
 • Nazwisko:
 • Data dzisiejsza:


Art.3

 • Władzami partii są: Lider Partii, Rada Partii i Zgromadzenie Partyjne.

Art.4

 • 1. Lider partii to osoba, która nadzoruje pracę Rady Partii oraz, która posiada weto do wszystkich decyzji Rady Partii.
 • 2. Liderem partii może zostać każdy członek Rady Partii.
 • 3. Lider jest wybierany 2 tygodnie po skończonych wyborach parlamentarnych.
 • 4. Lider:
 • 1) powołuje i rozwiązuje Radę Partii.
 • 2) przyjmuje nowych członków.
 • 3) reprezentuje partię na zewnątrz.
 • 4) wydaje rezolucje.
 • 5) organizuje Zgromadzenie Partyjne i je rozwiązuje.

Art.5

 • 1. Rada Partii jest to organ władzy partii składający się z 3 osób (2 członków i Lidera).
 • 2. Rada Partii:
 • 1) tworzy listy wyborcze partii.
 • 2) odbiera członkostwo w partii.
 • 3) przyjmuje dymisję Lidera.
 • 4) przygotowuje program wyborczy.
 • 3. Rada Partii powoływana jest wraz z wybraniem Lidera.

Art.6

 • 1. Zgromadzenie Partyjne jest to najwyższy organ władzy partii.
 • 2. Zgromadzenie Partyjne są to wszyscy członkowie.
 • 3. Zgromadzenie Partyjne:
 • 1) Wybiera i dymisjonuje Lidera.
 • 2) Wycofuje rezolucje Lidera (opcjonalnie).
 • 3) Wprowadza rezolucje.
 • 4) Zbiera się na polecenie i za zgodą Lidera.
 • 4. Pracami Zgromadzenia kieruje członek Rady Partii lub Lider.

Art.7

 • Statut wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Oświadczam, że zapoznałem się z odpowiednim rozdziałem Konstytucji dotyczącym Partii Politycznych. (-) Piotr Walezjusz - Wettyn