Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Księstwo Sarmacji

Z Micropedia
Wersja z dnia 17:33, 25 wrz 2005 autorstwa 193.25.0.23 (dyskusja)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Sarmacja - wirtualne państwo, jedno z trzech największych w polskim Internecie, należące do Traktatu o Wspólnej Mapie Polskich Mikronacji. Obecnie liczy ponad 400 aktywnych mieszkańców, z czego dziesiątą część stanowi szlachta i arystokracja. Posiada rozwinięty system wirtualnej gospodarki oraz bankowy.

Sarmacja
Sarmacja herb.gif
Dewiza: Libertas omnia vincit
(łac. "Wolność wszystko zwycięża")
Język urzędowy język polski
Stolica Grodzisk
Ustrój polityczny monarchia konstytucyjna
Głowa państwa
Książę
JKM Piotr Mikołaj
Uzyskanie niepodległości
25 maja 2002
Waluta 1 libert (lt) = 100 pinów
Hymn państwowy "Wielka Sarmacjo" z tekstem
Kod samochodowy SAR

Etymologia nazwy kraju

Nazwa Sarmacja wywodzi się od plemienia Sarmatów, zamieszkującego tereny wschodniej Europy - Sarmatami nazywała się polska szlachta doby Rzeczypospolitej Obojga Narodów, do której wolnościowego charakteru odwołuje się Księstwo Sarmacji.

Symbole narodowe

Symbole narodowe Księstwa Sarmacji to:

  • Herb wielki Księstwa Sarmacji - Orzeł Biały w tarczy dwudzielnej w słup, pole lewe barwy niebieskiej, pole prawe barwy czerwonej, całość umieszczona na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą książęcą
  • Herb mały Księstwa Sarmacji - Orzeł Biały w tarczy dwudzielnej w słup, pole lewe barwy niebieskiej, pole prawe barwy czerwonej
  • Barwy Księstwa Sarmacji - kolory biały, czerwony i niebieski
  • Hymn Księstwa Sarmacji - "Wielka Sarmacjo"
  • Dewiza Księstwa Sarmacji - "Libertas omnia vincit" (łac. "Wolność wszystko zwycięża")

Obecna treść hymnu

1. Wielka Sarmacjo - Ojczyzno wolności,
Wspaniały kraju swobód i praw.
Twoje są nasze ciała i umysły,
Dla Ciebie poznamy krwi naszej smak.

2. Nigdy Twój duch
nie zgaśnie w naszych sercach.
Pod Twoim sztandarem kroczymy w świat.
Przysięgę dziś składa oddany Twój lud:
Dopóki żyjemy, nie zginie Acja ród!

3. Wielka Sarmacjo - Ojczyzno najdroższa,
Potężny domu wolny od zła.
Nasza przystani od codziennych trosk -
My, zawsze wierni, składamy Ci hołd.

Ustrój polityczny

Sarmacja jest monarchią konstytucyjną. Zasady funkcjonowania państwa określa konstytucja z 25 listopada 2004 roku.
Święta narodowe w Sarmacji to: Święto Niepodległości - 25 maja oraz Dzień Urodzin Księcia - 5 listopada.

władza ustawodawcza

władza wykonawcza

  • Rząd Jego Książęcej Mości pod bezpośrednim przewodnictwem Księcia

władza sądownicza

organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Historia

Geneza Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji zostało założone 25 maja 2002 r. przez grupę sześciu obywateli Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej (WKRP) pod kierownictwem Piotra Mikołaja Kozaneckiego, późniejszego Księcia Sarmacji. Grupa ta — pod nazwą Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji (KOKS) — powstała 5 maja 2002 r. W jej skład weszli Tomasz Goliński, Dagobert Hill, Kamil Jasion, Damian Konieczny, Piotr Kozanecki i Łukasz Nowicki. Do dnia dzisiejszego — połowy kwietnia 2003 r. — w Księstwie Sarmacji obecni są z grupy Ojców–Założycieli wszyscy jej członkowie oprócz Kamila Jasiona.

Księstwo Sarmacji nie miało powstać jako kolejne państwo wirtualne. Miało stanowić wirtualne terytorium WKRP, posiadające własny system gospodarczy (w owym czasie zalążki systemu gospodarczego posiadało jedynie Królestwo Dreamlandu w postaci systemu bankowego). Pozostałością tego założenia jest flaga sarmacka — będąca także flagą państwa macierzystego. WKRP był mikronacją, której celem była wyłącznie symulacja rzeczywistej polityki. Jego „terytorium” była lista dyskusyjna, na której dyskutowano o polityce — zarówno realnej, jak i wirtualnej.

WKRP powstał 11 marca 2001 r. Założyli go aktywni działacze działającej w Klubie Rzeczypospolitej Polskiej (KRP) prawicowej Partii Republikańskiej — Piotr Mikołaj Kozanecki oraz Krzysztof Wasilewski. W KRP rządziła wówczas nieudolnie koalicja trzech partii: Liberalnej Partii Centro–Prawicowej, Partii Prawdziwych Prawicowców oraz Partii Pracujących Klubowiczów „Walther”. Korzystając z większości w Sądzie Najwyższym KRP wydawała wyroki rażąco bezprawne i niesprawiedliwe na ich politycznych przeciwników. Zwieńczeniem rządów koalicji w KRP był zamach stanu — ogłoszenie dyktatury i ograniczenie wolności słowa, w odpowiedzi na co ogłoszono powstanie WKRP.

WKRP od chwili swojego powstania rozpoczął aktywną działalność. W ciągu dwóch tygodni stworzono strony internetowe państwa. W ciągu kolejnego miesiąca przeprowadzono dynamiczną akcję promocyjną, dzięki czemu do państwa przybyły nowe osoby. Na początku maja 2001 r. odbyły się wybory do władz WKRP — Prezydentem WKRP wybrano Tomasza Stalę, który tę funkcję pełnił aż do końca istnienia WKRP, który nastąpił 15 października 2003 r. Nowe państwo szybko prześcignęło KRP pod względem aktywności dyskusji i zróżnicowania tematów polemik. W połowie 2001 r. zaczęły pojawiać się w debatach hasła budowy własnego systemu gospodarczego.

Na początku 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych WKRP Piotr Mikołaj Kozanecki zgłosił pakiet ustaw wprowadzających wirtualną gospodarkę w WKRP. Zostały one przyjęte przez Izbę Poselską, zgody na ich wprowadzenie nie udzielił jednak Senat, składający się z dożywotnich senatorów (w tym Krzysztofa Wasilewskiego, drugiego z założycieli WKRP). Druga próba wprowadzenia wirtualnej gospodarki została podjęta 17 marca 2002 r., kiedy zgodnie z wymogami konstytucji ustawy ponownie trafiły do Senatu — tym razem, z wnioskiem o zbadanie ich konstytucyjności. W razie pozytywnej opinii, mogłyby one zostać poddane pod referendum. Senat uznał jednak projekty za niekonstytucyjne, co przypieczętowało ich dalszy los.

Właśnie w związku z brakiem możliwości wprowadzenia wirtualnej gospodarki na drodze prawnej, zawiązana została KOKS. Swoje prace rozpoczęła od opracowania teoretycznych podstaw funkcjonowania sektora wytwórczego gospodarki Księstwa Sarmacji. Przyjęła także pierwsze ceny dóbr znajdujących się w Magazynach Sarmackich (wytworzonych z niczego, należących do państwa) oraz opracowała tekst konstytucji, który ze zmianami obowiązuje do dzisiaj. 28 maja 2002 r. na liście dyskusyjnej WKRP ogłoszono powstanie Księstwa Sarmacji trzy dni wcześniej.

Początki Księstwa Sarmacji

Pierwszą wiadomością, jaka została ogłoszona publicznie w Księstwie Sarmacji był list inauguracyjny Księcia Sarmacji na forum dostępnym na stronach internetowych państwa w dziale „Dla Mieszkańców”. Pierwszym listem niewygenerowanym przez system informatyczny, jaki trafił na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji, był list powitalny Łukasza Nowickiego w dniu 26 maja 2002 r. Kilkanaście minut później Książę Sarmacji zwrócił się do powołanego przez siebie Sejmu Ustawodawczego (Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Jan Pużyński) z wnioskiem o nadanie obywatelstwa sarmackiego pierwszym dziewięciu osobom. Przez pierwsze dni dyskusje dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania systemu gospodarczego — zatrudniania pracowników, produkowania, sprzedaży i transportu dóbr. System — System Administracji Zasobami — opierał się wówczas na tabeli aktualizowanej codziennie przez księcia w oparciu o otrzymane od przedsiębiorców informacje o tym, jakie czynności wykonywali danego dnia. Automatyczny system bankowy Banku Sarmacji funkcjonował od samego początku.

28 maja 2002 r. Książę Sarmacji zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o powołanie Superchunka na urząd sędziego. 29 maja 2002 r. zwrócił się z podobnym wnioskiem o powołanie na urząd sędziego Filipa Jurzyka. Od dnia 30 maja 2002 r. — po upływie zaledwie pięciu dni od dnia ogłoszenia powstania nowego państwa — w Księstwie Sarmacji funkcjonowały wszystkie władze — Książę, trzyosobowy Sejm oraz dwuosobowy Sąd Najwyższy. 31 maja 2002 r. powstał pierwszy koncern — Sarmacka Federacja Handlowa (SFH), której spadkobiercą jest koncern SARCO. SFH zawiązało czterech przedsiębiorców: Tomasz Goliński (kopalnia węgla), Filip Jurzyk (oczyszczalnia), Damian Konieczny (firma budowlana) i Jan Pużyński (firma transportowa). Prezesem SFH został wybrany Damian Konieczny. 1 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji nadał pierwsze tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów oraz herby otrzymali Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Łukasz Nowicki i Superchunk.

3 czerwca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji przyjął z inicjatywy Księcia Sarmacji pierwszą ustawę, obowiązującą do dnia dzisiejszego z niewielkimi zmianami Ustawę o zamówieniach publicznych. 5 czerwca 2002 r. ustanowiony został pierwszy urząd ministerialny. Tekę Ministra Rozrywki objął Krzysztof Robaczewski, a do jego zadań należało „regularne przesyłanie na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji materiałów o charakterze humorystycznym”. 10 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił uruchomienie stworzonego przez siebie automatycznego systemu gospodarczego. Syriusz (System Rejestracji i Użytkowania Sarmackich Zasobów) był wówczas jedynym systemem tego typu wśród polskich państw wirtualnych. Po dziś dzień, pomimo swojego wieku, jest najbardziej zaawansowanym systemem gospodarczym, symulującym wszystkie branże gospodarki istniejące w realnym świecie. Tego samego dnia, w związku ze swoim wyjazdem, Książę Sarmacji wyznaczył pierwszego w historii regenta, powierzając baronetowi Superchunkowi sprawowanie władzy książęcej. 11 czerwca 2002 r. do sądu trafił pierwszy w historii wniosek Tomasza baroneta Golińskiego przeciwko Joannie Nagler. Sprawa dotyczyła prowadzonych przez nią zakładów sportowych. 13 czerwca 2002 r. złożony został drugi wniosek — Bartosza Burczenika przeciwko Tomaszowi baronetowi Golińskiemu o niewywiązanie się z umowy o dostarczanie węgla. W obu przypadkach Prezes SN, baronet Superchunk, wezwał strony do zawarcia ugody. Stało się tak w przypadku pierwszej sprawy, natomiast w związku z brakiem porozumienia stron druga trafiła pod obrady sądu. Tym samym, 15 czerwca 2002 r. rozpoczął się pierwszy w historii Sarmacji proces, zakończony 19 czerwca 2002 r. przyznaniem racji powodowi. Sąd upomniał pozwanego oraz ukarał go grzywną w wysokości 50 lt. Nakazał także wypłacenie powodowi 70 lt za niedostarczony węgiel oraz 140 lt odszkodowania.

17 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił pierwsze sarmackie zamówienie publiczne. Przedmiotem przetargu było wybudowanie dyb na grodziskim rynku. Przetarg wygrał 23 czerwca 2002 r. Marek Olszewski, zostając jednocześnie szefem cechu katowskiego. Grodziskie dyby po dziś dzień służą sarmackiemu wymiarowi sprawiedliwości. 20 czerwca 2002 r. ukazał się pierwszy numer sarmackiego czasopisma — „Biuletynu Sarmackiego”, którego wydawcą został Tomasz Wachowicz, emigrant z Królestwa Cyberii. 23 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji podsumował pierwszy miesiąc istnienia państwa. Nadał wówczas nowe tytuły szlacheckie — baronetami zostali Filip Jurzyk, Krzysztof Kowalczykowski, Joanna Kowalik, Michał Łaski, Jan Pużyński i Tomasz Wachowicz, zaś baronet Superchunk został za swą pracę w wymiarze sprawiedliwości podniesiony do godności barona. Nowo ustanowionym Złotym Orderem Zasługi odznaczeni zostali Bartosz Burczenik, Tomasz Goliński, Joanna Nagler, Krzysztof Robaczewski i Grzegorz Świderski.

2 lipca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji na wniosek Księcia Sarmacji nadał w lenno ziemię Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu (wyspę Troję na północno–zachodnim wybrzeżu Sarmacji) oraz baronowi Superchunkowi (teren na południowo–wschodnim krańcu wyspy pod lokację wsi). Powstała wówczas pierwsza, obok stolicy — Grodziska, miejscowość w Księstwie Sarmacji — wieś Trzyczaszkowo. Tego samego dnia Sejm wyraził zgodę na powołanie Michała baroneta Łaskiego na urząd Hetmana Wielkiego — dowódcy Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. 5 lipca 2002 r. Książę Sarmacji oraz Prezydent Republiki Baridasu, Krzysztof Parkoła, podpisali brzemienny w skutkach traktat. Na jego mocy, Republika Baridasu została włączona do systemu bankowego i gospodarczego Księstwa Sarmacji. Obydwa państwa ustanowiły między sobą unię gospodarczą i walutową, geograficzną oraz wspólną przestrzeń prawa karnego. Ustanowiona została wspólna waluta rozliczeniowa — wirtual — o wartości równej walutom narodowym. Sojusz odegrał znaczącą rolę wśród polskich mikronacji w roku 2002, ściśle współpracując z Królestwem Dreamlandu. 20 lipca 2002 r. rozpoczęły się pierwsze w Księstwie Sarmacji wybory do Sejmu. Trzydziestu obywateli sarmackich dokonywało wówczas wyboru między dwiema zgłoszonymi kandydaturami — Tomasza baroneta Golińskiego i Michała baroneta Łaskiego. Rozstrzygnięcie zostało ogłoszone 25 lipca 2002 r. Pierwszym posłem pochodzącym z wyboru został Michał baronet Łaski, uzyskując osiem głosów na ogólną liczbę czternastu głosów oddanych. 25 lipca 2002 r. ustanowiony został także pierwszy prawdziwy urząd ministerialny w Księstwie Sarmacji. Tekę podskarbiego (ministra finansów i gospodarki) objął Robert Czekański. W związku z drugim miesiącem istnienia Sarmacji, książę nadał nowe tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów otrzymali Bartosz Burczenik i Robert Czekański. Tomasza baroneta Golińskiego i Łukasza baroneta Nowickiego podniesiono do godności baronów. Złotymi Orderami Zasługi odznaczono Cocacolatla, Filipa baroneta Jurzyka, Jana Kalińskiego, Krzysztofa baroneta Kowalczykowskiego i Michała baroneta Łaskiego. 26 lipca 2002 r. nadano pierwsze stopnie wojskowe. Hetman, Michał baronet Łaski, otrzymał stopień generała. Baroneci Bartosz Burczenik i Łukasz Nowicki otrzymali stopnie majora. 27 lipca 2002 r. z inicjatywy Michała baroneta Łaskiego powstała Izba Zasłużonych Sarmatów — pełniąca funkcję herbarza szlachty i arystokracji oraz rejestru utytułowanych osób i jednocześnie leksykonu biograficznego najbardziej zasłużonych mieszkańców Księstwa Sarmacji.

31 lipca 2002 r. wprowadzono pierwsze poważne zmiany do systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Przedsiębiorstwa produkujące w ramach sektora wytwórczego zobowiązane zostały do wykorzystywania energii elektrycznej oraz usług oczyszczania w procesie produkcji. Wprowadzono także obowiązek żywienia dla pracowników. Tego samego dnia ustanowiono kolejny urząd ministerialny — marszałka wielkiego (ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości). Urząd marszałka wielkiego oraz funkcję rzecznika rządu powierzono Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu. 3 sierpnia 2002 r. Cocacolatl uruchomił pierwszą w polskim wirtualnym świecie giełdę towarów i papierów wartościowych CStocks, działającą na rzeczywistych zasadach. 4 sierpnia 2002 r. Księstwo Sarmacji razem z Republiką Baridasu i Królestwem Chanlandii ratyfikowało traktat o Radzie Polskich Państw Wirtualnych (RPPW), który zastąpił dotychczas obowiązującą dwustronną umowę międzynarodową Księstwa Sarmacji z Republiką Baridasu. Na mocy traktatu do unii gospodarczej i walutowej, geograficznej oraz przestrzeni prawa karnego dołączyło nowe państwo. RPPW określała kursy walut narodowych względem wspólnej waluty — wirtuala, określała także podstawy funkcjonowania systemu automatycznej gospodarki Syriusz.

Święta państwowe
Data Polska nazwa
25 maja Święto Niepodległości
5 listopada Urodziny Księcia

Adresy stron Księstwa Sarmacji

Artykuł z Wikipedii, wolnej encyklopedii