Micropedia Ruch poparcia Liberalizmu
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Ruch poparcia Liberalizmu

Z Micropedia
Wersja z dnia 18:18, 10 gru 2013 autorstwa imported>Pel Nander (Dodano nową stronę „*Nazwa partii politycznej: '''Ruch poparcia Liberalizmu''' *Skrót oficjalny: '''RpL''' *Przybliżony program wyborczy: *1. Wolność każdego z obywateli, brak ubezwł...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
 • Nazwa partii politycznej: Ruch poparcia Liberalizmu
 • Skrót oficjalny: RpL
 • Przybliżony program wyborczy:
 • 1. Wolność każdego z obywateli, brak ubezwłasnowolnienia.
 • 2. Ulepszenie służby zdrowia i nadanie ubezpieczeń zdrowotnych .
 • 3. Tworzenie nowych miejsc pracy.

Partie liberalne, ugrupowania powstałe na przełomie XIX i XX w., głoszące program oparty na liberalizmie. Partie te odegrały istotną rolę w promowaniu demokratycznych zasad gry politycznej, upowszechnieniu prawa wyborczego, przeciwstawiały się klerykalizacji życia politycznego.

Statut:

Art.1

 • 1. Ustala się nazwę partii jako "Ruch poparcia Liberalizmu".
 • 2. Oficjalnym skrótem partii jest "RpL", który podlega ochronie prawnej.

Art.2

 • 1. Członkiem Rpl może zostać każdy obywatel Księstwa Chambord.
 • 2. Aby stać się pełnoprawnym członkiem partii należy złożyć do lidera partii wniosek o następującej treści:
 • Imię (imiona):
 • Nazwisko:
 • Data dzisiejsza:


Art.3

 • Władzami partii są: Lider Partii i Rada Partii.

Art.4

 • 1. Lider partii to osoba, która nadzoruje pracę Rady Partii oraz, która posiada weto do wszystkich decyzji Rady Partii.
 • 2. Liderem partii może zostać każdy członek Rady Partii.
 • 3. Lider jest wybierany 3 tygodnie po skończonych wyborach parlamentarnych.
 • 4. Lider:
 • 1) powołuje i rozwiązuje Radę Partii.
 • 2) przyjmuje nowych członków.
 • 3) reprezentuje partię na zewnątrz.
 • 4) wydaje rezolucje.
 • 5) organizuje Zgromadzenie Partyjne i je rozwiązuje.

Art.5

 • 1. Rada Partii jest to organ władzy partii składający się z 3 osób (2 członków i Lidera).
 • 2. Rada Partii:
 • 1) tworzy listy wyborcze partii.
 • 2) odbiera członkostwo w partii.
 • 3) przyjmuje dymisję Lidera.
 • 4) przygotowuje program wyborczy.
 • 3. Rada Partii powoływana jest wraz z wybraniem Lidera.

Art.6

 • 1. Zgromadzenie Partyjne jest to najwyższy organ władzy partii.
 • 2. Zgromadzenie Partyjne są to wszyscy członkowie.
 • 3. Zgromadzenie Partyjne:
 • 1) Wybiera i dymisjonuje Lidera.
 • 2) Wycofuje rezolucje Lidera (opcjonalnie).
 • 3) Wprowadza rezolucje.
 • 4) Zbiera się na polecenie i za zgodą Lidera.
 • 4. Pracami Zgromadzenia kieruje członek Rady Partii lub Lider.

Art.7

 • Statut wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Oświadczam, że zapoznałem się z odpowiednim rozdziałem Konstytucji dotyczącym Partii Politycznych. (-) Bartłomiej Valois-Wettyn