Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Łukasz August

Z Micropedia

Król Królestwa Teutonii, redaktor Gazety Teutońskiej.

Krótki życiorys

W Księstwie Sarmacji od końca 2004 roku, do czasu Teutońskiego Maja piastuje liczne funkcje w Marchii Teutońskiej. Po Teutońskim Maju razem z Cesarzem Jakobem zakłada Królestwo Nowej Teutonii. Po zjednoczeniu z Marchią Teutońską zostaje Królem nowopowstałego Królestwa Teutonii.

Pozycja w Rodzie Cesarskim

Trzeci syn Cesarza Jakoba, brat Arcyksięcia Wojciecha Hergemona, Księcia Krzysztofa Koniasa oraz Księcia Michała Dahlke. Ojciec kawalera Votusa.

Ordery i Odznaczenia