Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Agustín Landi

Z Micropedia
Agostino Landi

Agustín Landi - Działacz na rzecz ochrony praw człowieka i mniejszości narodowych w Estelli Wschodniej, mieszkający w Rotrii. Ma korzenie rohirrickie i skarlandzkie . Ojciec Landiego Eomer Cruinne był nomadą, który wraz ze swoją żoną, pochodzącą z pierwszych rodzin skarlandzkich osiadłych w Rohanie, Faustiną Corazón i dwójką małych dzieci wyemigrował do Rotrii z przyczyn ekonomicznych. Ukończył studia prawnicze w Zjednoczonym Królestwie Brytanii. Landi szczyci się korzeniami rohirrickimi, przy czym nie zapomina o prawach innych ludów mieszkających w Estelli Wschodniej. Jest za utworzeniem federacji i zapewnienia praw wszystkim narodom równych praw. Sprzeciwia się supremacji kręgu lojalnego wobec Królowej Izabeli i przybyłego z nią do Estelli lobby nad mieszkańcami państwa. Pragnie dialogu i ochrony niepodległości Estelli. Jest przeciwnikiem estellanizacji państwa, która według niego jest niezgodna z naturą państwa.

Poglądy polityczne

Landi ma poglądy liberalne. Pragnie reform społecznych i gospodarczych w ojczyźnie.

Wyznanie

Jest wyznawcą Kościoła Rotriokatolicego.