Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Ajatullah Osama bin Ramzani

Z Micropedia
Ajatullah Osama bin Ramzani
Kraj zamieszkania Al Rajn
Funkcje publiczne Sułtan
Tytuł honorowy Ajatullah, Wielki Mułła
Znany również jako Ojciec Założyciel
Osmaramzani.jpg

Ajatullah Osama bin Ramzani – Założyciel Sułtanatu Al Rajn, nazywany często "Ojcem Założycielem". Przedstawiciel wysokiej szlachty w Al Rajn oraz jedna z najważniejszych postaci w historii Al Rajn. Obecny Sułtan oraz Generał Wojsk Powietrznych Armii Sułtańskiej. Były trzykrotny Premier, osiem razy wybierany na radcę pełniąc nie jeden raz funkcje ministerialne. Jeden z dwóch założycieli pierwszej partii politycznej w Al Rajn "Al-Kutla al-Watanija". Obecnie bezpartyjny. Pomysłodawca powołania do życia m.in. Rajńskiego Muzeum Narodowego, Uniwersytetu Sułtańskiego im. Rashidy Salmy Suleyman I, Sułtańskiego Instytutu Sondażowego. Trener i właściciel drużyny obecnie występującej w SAR Camel League Al Fations Awa.

 • 5.VI.2006 podczas I Szczytu Yslamu Rajńskiego w Al Manie zostało potwierdzone przywództwo Wielkiego Mułły Ajatullaha Osamy bin Ramzaniego nad yslamem rajńskim w tym też dniu obejmuje on przywództwo nad Narodową Radą Fatwy.
 • 10.VI.2006 wraz z Jej Wysokością Sułtan Rashidą Salmą Suleyman I proklamuje niepodległość Sułtanatu Al Rajn. Zostaje Generałem Wojsk Powietrznych Armii Sułtańskiej.
 • 12.VI.2006 wchodzi w skład I Rząd Narodowy Sułtanatu Al Rajn Premiera Abd Al-Azisa jako Minister Obrony Narodowej i Wojny. Po dymisji Premiera Azisa 7.VII.2006 wycofuje się z aktywnej polityki.
 • 11.X.2006 jako jeden z dwóch stałych radców zasiada w Madżlis el-Mustaszarin I kadencji. W tym też dniu zostaje wybrany przez parlament na Marszałka i wchodzi w skład pierwszego rządu Księcia Shanii Cristo at Rabaniego obejmując tekę Ministra Bezpieczeństwa Narodowego i Administracji.
 • 10.X.2006 jest jednym z współzałożycieli obok Ummy Dżalal bin Sezer pierwszej rajńskiej partii politycznej prawicowej „Al-Kutla al-Watanija” w której pełnił funkcję przewodniczącego w okresie 1.XII.2007 - 17.VII.2008.
 • 1.X.2007 – Ajatullah Osama bin Ramzani opuszcza AKaW do której ponownie powraca pod koniec listopada. W parlamencie zasiada nieprzerwanie z krótką przerwą kiedy to po zakończeniu II kadencji postanawia nie ubiegać się o mandat radcowski. W czasie II kadencji Madżlis el-Mustaszarin od 2.II.2007 do 2.VI.2007 jest jego Marszałkiem oraz MBNiA w drugim rządzie Księcia Shanii Cristo at Rabaniego.
 • 1.VI.2007 jako Marszałek Senior Madżlis el-Mustaszarin inauguruje obrady parlamentu III kadencji.
 • Po wyborach parlamentarnych do Madżlis el-Mustaszarin 2007.VII.10 – Wraz z Jej Wysokością Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I oraz ówczesnym Ministrem Propagandy i Promocji Cristo at Rabanim doprowadza do zakończenia trwającej 12 dni wojny domowej.
 • 7.IX.2007 zostaje wybrany na Marszałka parlamentu. Dwa dni później 9.IX wygłasza przed parlamentem jako Premier Sułtanatu Al Rajn exposé.
 • 16.IX.2007 rząd Premiera Ramzaniego otrzymuje wotum zaufania a on sam obejmuje również tekę Ministra Kultury Nauki i Sportu.
 • 4.VII.2008 wraz z Generałem Marynarki Wojennej Armii Sułtańskiej Saidem al Falimem, Ummą Dżalalem bin Sezerem oraz ówczesnym Ambasadorem Sułtanatu Al Rajn w UKZT Panem Waltherem Heinrichem Alfredem Hermannem von Brauchitschem powołuje do życia Wojskową Radę Narodowego Ocalenia Al Rajn która przejmuje władzę w państwie a on sam zostaje jej Przewodniczącym do 31.VIII.2008.
 • W dniu 31.VIII.2008 desygnowany przez Jej Wysokość Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I na Premiera Rządu Jedności Narodowej (RJN), a następnie w dniu 1.IX zostaje zaprzysiężony. RJN kończy swoją misję 7.X.2008.
 • W dniu 7.X.2008 zostaje desygnowany na Premiera Sułtanatu Al Rajn, a następnie 14.X wygłasza exposé i otrzymuje wotum zaufania od parlamentu.
 • 21.XI.2008 Jego Ekscelencja Książę Al Many Ajatullah Osama bin Ramzani zostaje powołany przez Jej Wysokość Sułtan na Przewodniczącego Rady Regencyjnej a 22.XI przejmuje w jej imieniu władzę w państwie.
 • 7.III.2010 wstępuje na tron jako trzeci w historii Sułtan Al Rajn.

Odznaczenia i tytuły:

 • 2.V.2007 odznaczony przez Jej Wysokość Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I Orderem Rozwoju im. Cristo at Rabaniego
 • 27.I.2008 Jej Wysokość Sułtan nadaje mu tytuł szlachecki Szejka i włącza go w poczet Szejków Sułtanatu Al Rajn.
 • 2.XI.2008 Nobilitowany do godności książęcej zostaje Księciem Al Many.

Ciekawostki:

 • 26.XI.2006 - jako Wielki Mułła Ajatullah Osama bin Ramzani dokonuje koronacji Króla Elderlandu Martina I Ostwolfa (po dłuższym czasie rządów obalonego).
 • Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) : 25.IX.2006 – 10.IX.2007.
 • Marszałek Dworu Sułtańskiego (MDS) w okresie od 31.V.2007 do 24.VIII.2008 ( 20.VIII - złożył swoją dymisję na ręce Jej Wysokości Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I ).