Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Akrypa Swarzewski

Z Micropedia

Akrypa Swarzewski, znany również jako Akrypa  w Dżamahiriji Bialeńskiej jako Aleksy Tochin - urodzony 12 lipca 2010 roku w Zielnymborze. Obecnie obywatel:  Sarmacji, Teutoni, Wanadolezji, Republiki Victori i Apaczowa.


Poglądy

Centroprawica, światopoglądowo konserwatysta, gospodarczo ekosocjalista. Jest przywódcą ekologów w mikroświecie.


Działalność polityczna

Sarmacja (Głównie Teutonia)

Tu się urodził, w 2010 roku był mało aktywny z powodu nie otrzymania obywatelstwa i w wypadku samochodowym we wrześniu zapadł w śpiączkę która trwała aż do 16 stycznia 2012. Po wybudzeniu się z śpiączki zaczął aktywnie się udzielać w państwie i już po kilku dniach otrzymał obywatelstwo Sarmacji. Jego pierwszą partią była. Partia Dla Pokoleń z której startował do Sejmu. Otrzymał 4 głosy i się nie dostał. Kiedy przewodniczący PDP zdecydował o połączenie jej z NOT on się na to nie zgodził i poszedł do Sarmackiej Akcji Ludowej Jana de Kaniewskiego . Tam został wiceprzewodniczącym ale po paru dniach SAL zostało połączone z Partią Konserwatywną i został jej członkiem. Kiedy się PK rozpadło razem z 2 innymi członkami PK (David de Hoenhaim i Jack von Horn), odbudował Patriotyczną Ligę Narodową i został jej przewodniczącym. Na początku marca zaczął razem z Kaniewskim przygotowywać powstanie później zwane marcowym. 11 marca gdy rozpoczęło się powstanie dowodził Armią Wyzwolenia Teutoni w Auterrze szybko udało mu się opanować miasto i wytrzymał do 25 marca w nim jako ostatnim punkcie oporu powstania. Gdy powstanie zostało zdławione został zesłany na banicje którą najpierw spędził na Bialenii. Gdy 10 lutego 2013 roku został ułaskawiony powrócił do Sarmacji.


Dżamahirija 

Bo wydaleniu z Sarmacji udał się do Bialenii gdzie tworzyło się państwo Dżmahirjia pod przywódcztwem Jana de Kaniewskiego. Jako powstaniec marcowy szybko zdobył urząd. Został przewodnicączym Ludowego Komitetu Regionalnego i burmisztrzem Bengazi. To właśnie tam przeszedł na Islam i zaczą się ustabilizowaywać swoje poglądy w v-świecie. Dowodził on też gwardią stolicy. Tworzył on w tym czasie też kulture tego kraju, pomagał w ustanowieniu świąt państwowych i w stowarzyszeniu ekologów Pitera.


Wielkie Księstwo Burbonii

Jest tam członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Burbonii którego zadaniem jest propagowanie kultury i historii w Burbonii mikroświecie.


Apaczowo (NUPIA)

Pierwszy raz odwiedził Apaczowo na zaproszenie Abdullaha Aykma 12 kwietnia 2012 roku. 13 kwietnia otrzymał obywatelstwo Apaczowa i szybko stworzył tam partie o nazwie ESA, była to pierwsza partia Ekologiczna którą założył i szybko stał się twórcą ruchu Ekologicznego w v-świecie. 24 stycznia został mianowany Szamanem Sportu i oficjalnie do dziś nim jest. Jako Szaman Sportu zorganizował kilka zawodów warcabowych w NUPIA które wszystkie wygrał.