Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Andre van Starck

Z Micropedia
Andre van Starck, Książę Arden
Kraj zamieszkania Scholandia
Pełnione funkcje Dziekan WSM KUS. Redaktor naczelny Gońca Scholandzkiego oraz Scholandzkiej Agencji Prasowej.
Tytuł arystokratyczny Książę Arden
Herb Starck.jpg


Andre van Starck - w Królestwie Scholandii od maja 2004 r. Piastował wiele najwyższych funkcji politycznych (Marszałka Parlamentu, Premiera KRS, Ministra) oraz sprawował urząd sędziego Królewskiego Sądu Scholandii. Publikuje w Gońcu Scholandzkim i Scholandzkiej Agencji Prasowej. Doktor Prawa na Królewskim Uniwersytecie Scholandii, Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych na tymże Uniwersytecie.

Dorobek

Przez prawie cały okres pobytu w Królestwie członek Scholandzkiej Partii Demokratycznej (z przerwą na sprawowanie funkcji sędziego, później ponownie).

X kadencja Parlamentu

 • Premier Królewskiego Rządu Scholandii
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

XI kadencja Parlamentu

 • Marszałek Parlamentu
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (w rządzie Premiera Andy Sky)

XII kadencja Parlamentu

XX kadencja Parlamentu

(zaprzysiężenie 17.07.2009 r.)

 • Wicemarszałek Parlamentu

Inne

 • Prefekt prowincji Arden i Inselii od czerwca 2004 do marca 2006.
 • Członek Królewskiej Komisji Konstytucyjnej i współtwórca nowej konstytucji Królestwa Scholandii.
 • Twórca wielu rozwiązań prawnych oraz opracowań do systemu gospodarczego (m.in. systemu prestiżu, systemu remontów i systemów wojskowych).

Odznaczenia

 • Order św. Ulryka I Klasy (Krzyż Wielki) - dekretem z dnia 18 października 2007 r.
 • dwukrotnie Order św. Ulryka II Klasy (Krzyż Komandorski)
 • Order św. Ulryka IV Klasy - dekretem z dnia 9 września 2004 r.
 • Złoty Medal Prestiżu III Klasy
 • Srebrny Medal Prestiżu I Klasy
 • Srebrny Medal Prestiżu II Klasy
 • Srebrny Medal Prestiżu III klasy
 • Brązowy Medal Prestiżu I klasy
 • Brązowy Medal Prestiżu II klasy
 • Brązowy Medal Prestiżu III klasy

Linki