Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Antoni Kacper Burbon-Conti

Z Micropedia
Antoni Kacper Burbon-Conti

<infobox> <label>osoba</label><default>Antoni Kacper Burbon-Conti</default> <label>kraj</label> <label>funkcje</label> <label>tytuł</label> <label>aka</label> <label>organizacje</label> <label>}}} | {{{1}}}</label> <label>}}} | {{{L12}}}</label> </infobox>

Mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti - v-ur. 1 września 2017 r. w Wolnogradzie, Republika Bialeńska - bialeński polityk i działacz społeczny reprezentujący idee demokratyczne i zjednoczeniowe.  

Obywatelstwo bialeńskie otrzymał 3 września 2017 r. i od tego momentu prężnie działa na terenie Republiki Bialeńskiej. Już w dniu otrzymania obywatelstwa został mianowany ministrem właściwym ds. wewnętrznych przez ówczesnego prezydenta Ametysta Faradobusa. 

5 listopada 2017 r. został powołany przez prezydenta na członka Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego z ogromną misją: reanimacją bialeńskiej gospodarki, która od zawsze miała problemy. 11 listopada został wybrany przez Komisję na Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego.

W międzyczasie Burbon-Conti został powołany na stanowisko ambasadora bialeńskiego w Państwie Kościelnym Rotria.

Pod koniec kadencji prezydenta Faradobusa i jego decyzji o niepodjęciu się startu w wyborach, Burbon-Conti razem z Tadeuszem Krasnodębskim rozpoczęli kampanię wyborczą na prezydenta Republiki Bialeńskiej. Odnieśli sukces i 16 listopada Krasnodębski został prezydentem, zaś Burbon-Conti wiceprezydentem i jego najbliższym współpracownikiem.

Tadeusz Krasnodębski przed końcem XXV kadencji prezydenckiej podjął decyzję, że nie będzie starał się o reelekcję. Wówczas dotychczasowy wiceprezydent Republiki Bialeńskiej postanowił kandydować w wyborach. Odbyły się one w dniach od 6 do 8 lutego 2018 roku. Burbon-Conti uzyskał niemal 70% poparcia obywateli Republiki Bialeńskiej. Oficjalna uroczystość zaprzysiężenia 21. prezydenta Republiki Bialeńskiej odbyła się 9 lutego 2018 r. przed parlamentem. Prezydent Burbon-Conti w skład swojego Gabinetu Prezydenta powołał Tadeusza Krasnodębskiego jako wiceprezydenta, Macieja Kamińskiego jako ministra właściwego ds. wewnętrznych administracji oraz odpowiedzialnego za Ministerstwa Oświecenia Ametysta Faradobusa. W kolejnych dniach zostali wybrani sekretarze stanu wspierający prezydenta oraz ministrów.

W związku z objęciem funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej Antoni Kacper Burbon-Conti zrezygnował z funkcji ambasadora w Państwie Kościelnym Rotria.

Odznaczenia:

  • Złoty Bialeński Krzyż Zasługi - 9 lutego 2018 r. (Srebrny Bialeński Krzyż Zasługi - 19 listopada 2017 r., Brązowy Bialeński Krzyż Zasługi - 24 września 2017 r.)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Budowniczych Republiki - 19 listopada 2017 r.

Stanowiska historyczne:

  • minister spraw wewnętrznych;
  • wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
  • minister spraw wewnętrznych i administracji;
  • ambasador bialeński w Państwie Kościelnym Rotria.