Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Ataman

Z Micropedia

 Ataman - System Gospodarczy rozwijany początkowo w Triumwiracie Erboki , następnie niezależnie przez Międzynarodową Unię Gospodarczą, a od 2012 roku w ramach Królestwa Dreamlandu . System tworzony jest od początku przez Conrada Darosareier-Stattoerr.

Historia

Wersje początkowe (Róża 1-4.1)

System ma swoje korzenie w wydanym w 2007 roku przez Triumwirat Erboki SG Róża. System został w 2008 roku porzucony na rzecz zdecentralizowanych systemów Triumwiratu (Róża 1.5, Róża 2, Róża 3), a następnie napisany od zera jako Róża 4 (oraz Róża 4.1).

Wersja 1.0 (Róża 4.2)

W 2009 roku autor zdecydował o ponownym napisaniu systemu od nowa. Skrypt nadal był tworzony dla Triumwiratu Erboki i uzyskał nazwę Ataman.

Wersja 1.1 (Róża 4.3-4.5)

W roku 2009 autor systemu odszedł z Triumwiratu Erboki oraz zadecydował o niezależnym kontynuowaniu projektu. Wprowadzono wersję "v-totalną", której unikatową cechą było umożliwienie koegzystencji wielu państw w jednym środowisku z zachowaniem ich odrębności. System posiadał moduły banku, zarządzania firmami, transportu, produkcji, oraz działek. Do zarządzania systemem powołana zostałą Międzynarodowa Unia Gospodarcza zrzeszająca państwa biorące udział w projekcie.

W 2010 roku został zawieszony z racji braku czasu twórcy.

Wersja ostatnia

Wersja 1.2 (Róża 4.6)

W 2012 roku postanowiono o przywróceniu projektu do życia. System, zachowując swój charakter wielopaństwowości, rozwijany był pod szyldem Królestwa Dreamlandu. System składał się z trzech modułów:

  • Banku Centralnego - pozwalającego na koegzystowanie wielu banków i wielu walut (oddany w czerwcu 2013 roku).
  • Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw - systemu zarządzania firmami, instytucjami, miastami, prowincjami oraz państwami (oddany w lutym 2014).
  • Centralnego Rejestru Geodezyjnego - zajmującego się zarządzaniem przestrzenią (działkami, budową budynków etc.) (oddany w styczniu 2014).

Plany rozwoju systemu

Moduł gospodarczy - wersja 1.3 (Róża 4.7)

Po oddaniu do użytku CRIP oraz CRG w okolicy lutego 2014 planowano przejść do fazy projektowej Centralnego Systemu Gospodarczego - modułu gospodarczego. Planowane zakończenie fazy konceptowej wyznaczono na kwiecień 2014, a zakończenie fazy implementacji i testu - wrzesień 2014.

Wielopaństwowość

System nadal tworzony miał być tak, by umożliwić funkcjonowanie w nim wielu państw. Do systemu miały wejść w pierwszej kolejności państwa Wspólnoty Korony Ebruzów (Królestwo Dreamlandu oraz Królestwo Elderlandu) a także Triumwirat Erboki.

Zawieszenie systemu

W pierwszej połowie 2014 r. prace nad systemem zostały zawieszone, a do końca tego samego roku przestał funkcjonować.

Linki

http://sgataman.info - oficjalna strona systemu