Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Bohider Lasklajov

Z Micropedia

hrabia Bohider Lasklajov-Hrodskij rzadziej Lasklayov-Hrodskij - przedruski arystokrata, Marszałek Sejmu, były Lord Kanclerz, Lord Konsul, pierwszy premier niepodległej Przedrusii, były Gubernator Rejencji Przymorskiej, były starosta Powiatu Grodzkiego, przewodniczący Stronnictwa Republikańskiego oraz były Konfederacji Centro-Prawicy, monarchista.

6.12.2016-4.05.2017 Pełnił funkcje Ministra Spraw Wewnętrznych