Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Cesarstwo Czechlandu

Z Micropedia

Cesarstwo Czechlandu - Ces. Czechlandu istnieje wirtualnie od 31.03.2013. Władcą jest Piotr Stefan I. Powstało z Socjalistycznego Państwa Grądów.


Historia

Państwo istnieje od około 1604 roku, kiedy to Hrabia Henryk I, kazał swemu synowi, również Henrykowi II, stworzyć państwo w rejonie miejscowości Czechowice. Henryk I nie doczekał się koronacji- zmarł w 1604 roku. Królem został zatem Henryk II- stolicą państwa zostało Wiśniewo, jednakże 4 lata potem stolicą zostały Czechowice. Henryk II umarł w roku 1662. Następcą jego został wnuk, Ludwik I. W 3-cim roku jego panowania (1665) wydał ustawę, wedle których może być jednocześnie dwóch władców na tronie. Rządził on lat 40 i umarł w 1702 roku. Jednak rok wcześniej, w 1701 roku, skorzystał ze własnej ustawy i królem został Antoni I. W 1731 roku napisał on ustawę dotyczącą rozbudowy wielu miast czechlandzkich. Niestety, umarł w tym samym roku. Na szczęście, jego córka Ludwika, która zasiadała już na tronie w 1731 uchwaliła tę ustawę. Umarła w tym samym roku. Podejrzewa się, iż zabił ją Jakub I- król od 1731 do 1733 roku, przez tutejszych historyków uważany za najsłabszego króla. Próbował sprzedać kilka miast wrogom, ale umarł. Królem został jego syn, Henryk III. Nazwany potem też Henrykiem III Odnowicielem. Uważany jest za odnowiciela kultury czechlandzkiej. To on w 1738 wydał dekret nakazujący rozbudowę miast: Wilkowyj i Dopiewa. Także w 1754 powołał szkoły powszechne (9-klasowe [6-14]) i średnie (4-klasowe [15-18]). Henryk III umarł w 1793 w wieku 90 lat. Kraj znalazł się pod okupacją wojskową. Jednak w 1814 roku na tronie zasiadł Henryk IV, prawowity dziedzic tronu czechlandzkiego. Panował od 1814 do 1819 roku. Następcą jego został Henryk V, który w 1821 powołał szkoły wyższe i akademie nauk. W 1838 powstał pierwszy uniwersytet - Wielka Akademia Nauk w Czechowicach. Panował do 1841 roku. Jego następcą został Ferdynand I, który w 1843 powołał Federację Miast Wypoczynkowych, nad którymi władzę ma sprawować namiestnik. Były to: Małopole i Wielopole. Namiestnika wybierał cały naród na kadencję 5-letnią. Król ten zmarł w 1856 roku. Od 1853 roku Federacją rządził jego syn, Karol III. Co ciekawe, każdy namiestnik miał na imię Karol. Po śmierci Ferdynanda I, Karol III został królem. Urząd namiestnika, razem z Federacją, zlikwidował po upływie swojej kadencji. Zmarł w 1889 roku. Królem został Albert I, który panował od 1889 do 1922 roku. Następcą jego został Ludwik II, a za jego panowania- kolejna rozbudowa miast czechlandzkich. (najbardziej: Czechowice, Dopiewo, Wilkowyje, Wiśniewo). Zmarł w 1949 roku. Ostatnim królem został Roman I Trzeci, który był trzecim synem Ludwika II. Jednak pozostali dwaj bracia uciekli. Po jego śmierci w 2005 roku w kraju nastał kryzys. Stworzono republikę, potem arcyksięstwo (2013), na samym końcu 7/12/2013 powstało to Cesarstwo, jakie znamy dziś, na czele z Cesarzem Piotrem Stefanem I.

Historia w internecie

Państwo powstało 31 marca 2013 jako Wielkie Xięstwo Czechlandu, które zostało przemianowane na Socjalistyczne Państwo Grądów 2 dni później. 7 grudnia 2013 SPG zostało zlikwidowane i powołano Cesarstwo Czechlandu. Okres od 8.12 do 28.12 nazywa się Okres Wielkich Reform. W dniach 28.12 i 29.12 powołano gubernie, dodano Xięstwo Wilkowyjskie jako Gubernię Północną. 1.09.2014 powstały nowe gubernie- Środkowa i Środkowowschodnia .


Flaga Cesarstwa Czechlandu.
Godło Cesarstwa Czechlandu.
Liczba mieszkańców

nieznana (12.2013)

Pełna nazwa: Zjednoczone Cesarstwo Czechlandu
Języki urzędowe polski
Języki używane polski, czeski, niemiecki, węgierski, rosyjski
Stolica Czechowice
Ustrój polityczny monarchia dziedziczna
Głowa państwa Cesarz Piotr Stefan I
Podział administracyjny 6 guberń: (Północna, Południowa, Środkowowschodnia,Środkowa, Wschodnia, Zachodnia)
Uzyskanie niepodległości 2 kwietnia 2013
Waluta Korona Cesarskoczechlandzka (KCC)
Kod samochodowy ZCC
Internetowa domena Cesarstwo Czechlandu