Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Cristian Flachbett

Z Micropedia

Cristian Flachbett [dawniej Mathias Flachbett], ur. 1991 r., w odległych ziemiach mikroświata, pierwszy król Santanii i Burgii. Nieślubny syn Michaela A. Rutzeldorfa [byłego obywatela Wurstlandii , członka Rodziny Królewskiej w Zjednoczone Królestwo Santanii i Burgii. Jego drugim, niebiologicznym ojcem, jest Rudolf Flachbett, matką zaś Katheringe Flachbett - była sprzątaczka w Zamku Królewskim [z tąd romans z Michaelem Rutzeldorfem, który w Zamku rezydował]. Przybył do ZKSiB , po śmierci Martina Rutzeldorfa. Wezwał go ojciec Michael. Na początku został członkiem Rodziny Królewskiej, a potem odbyły się wybory na króla w których wygrał z 70-procentowym poparciem. Aktualnie ma córkę Salome Flachbett, z posłanką Cassis Detroyel. Był redaktorem naczelnym Gazety Narodowej, byłym Wielkim Bankierem, pomysłodawcą flagi ZKSiB [jednakże została zmieniona], architektem własnego mieszkania oraz byłym liderem PPD - Prawicowej Partii Demokratycznej, która posiadała w zasadzie dwóch liderów: Filipa Ramblewskiego i właśnie jego. Przez opozycję nazwany "tyranem" i "dyktatorem". Podobno wiecznie upierał się przy swoim zdaniu i był konserwatystą - to dane niepotwierdzone, a r

Cristian Flachbett

aczej przez niektórych prawdziwe, a przez niektórych nie.

Osiągnięcia

 • Uporządkował sprawy administracyjne w państwie (panel administracyjny).
 • Obsadził większość kluczowych stanowisk w państwie.
 • Wysłał wojska do Klindii.
 • Wybudował Stadion Królewski.
 • Zmienił nazwę Stadionu Królewskiego na Halę Narodową.
 • Powołał Sejm.
 • Zaczął prowadzić politykę zagraniczną (np.głęboka przyjaźń międzynarodowa z Siedmiogrodem).
 • Złożył wizytę na grobie Martina Rutzeldorfa, tuż po wizycie Davida Kovacs'a.
 • Doprowadził do umieszczenia ZKSiB na mapie mikroświata.
 • Zorganizował Spotkanie Nordackie, na które zostały zaproszone takie państwa jak Siedmiogród, Republika Francuska i inne.
 • Zezwolił na pochowanie w Krypcie Zamkowej Camilli Poreotics - kuzynki króla, członkini Rodziny Królewskiej otrutej przez Araminthę Gillię. Opozycja uznała to wydarzenie za mocno kontrowersyjne.
 • Stworzył Instytut Demokratyczny , który ma na celu zdemokratyzowanie państwa do samego końca.
 • Zainicjował spisanie Porozumienia Rutzelburgskiego, mającego na celu spisanie żądań króla wobec obywateli i obywateli wobec króla.
 • Podpisał Traktat uznaniowy z ZSKHiW .
 • Podpisał Traktat uznaniowy z Siedmiogrodem.
 • Zorganizował Wielkiego Rozdania Orderów, na które został zaproszony m.in.: David Kovacs.
 • Zadeklarował chęć wstąpienia do MOWiR.
 • Wstąpił z państwem do projektu V-Świat.
 • Podpisał Traktat z Czarnym Krajem.
 • Zbudował linię kolejową łącząca dwa państwa, tj. ZKSiB i Siedmiogród.
 • Stworzył Kościoła Santańsko-Burgijskiego.
 • Otworzył pierwsze w historii kraju lotnisko Nationale w Burgiogradzie.
 • Zdobył 60% głosów w wyborach prezydenckich po zmianie ustrojowej.

Obecnie

Obecnie Cristian Flachbett jest członkiem Tymczasowej Rady Rządowej Republiki Victorii, tam też do niedawna pełnił funkcję prezesa Instytutu Opinii Publicznej i Ministra Kultury i Sztuki. Z fotela ministra został odwołany przez prezydenta 7 września 2012r.

Od niedawna prowadzi firmę "Cristian's Group" zrzeszającej media. Na razie w skład firmy Flachbetta wchodzi gazeta victoriańska "Pasek Victoria" oraz "Victoria przy herbacie" (obie pisma redaguje sam Flachbett).

Zapowiedział start w najbliższych wyborach prezydenckich.

Flachbett jest teraz jednym z czołowych polityków Victorii, po prezydencie i kilku innych osobach, które są w Republice od początku jej istnienia.

Zerwał wszelkie kontakty z Cassis Detroyel, jego byłą narzeczoną, a także przestał wychowywać swą córkę Salome.