Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Eduard Szerawnadze

Z Micropedia

Eduard Szerawnadze - polityk Goruzińskiej Republiki Ludowej , założyciel GRL, a następnie przywódca tego państwa i I Sekretarz Goruzińskiej Partii Robotniczej

Eduard Szerawnadze

Pochodzenie Butka, GRL
800px-People's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svg.png
I Sekretarz KC GPR
Przynależność partyjna Goruzińska Partia Robotnicza
Okres urzędowania od 11 marca 2015