Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Expose desygnowanego na Premiera Dariusza Drążkiewicza

Z Micropedia

Wasza Królewska Mość, Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Obywatele i Mieszkańcy!

Społeczność Królestwa Scholandii ponownie stawiając w wyborach parlamentarnych na koalicję Scholandzkiej Partii Demokratycznej i Partią Ludzi Inteligentnych potwierdziła jednoznacznie, iż kierunek obrany przez poprzednie Rządy był słuszny i jak najbardziej prawidłowy. Uwidoczniło to również sytuację, w której społeczeństwo obdarza w pełni zaufaniem obóz rządzący oraz ludzi, którzy władzę sprawowali. Wyniki wyborów pokazały również, iż spokojna, pokojowa oraz przemyślana polityka prowadząca do stabilnej sytuacji naszego kraju w sprawach wewnętrznych jak i zewnętrznych cieszy się ogromnym poparciem wśród obywateli Królestwa Scholandii. Przypada mi w zaszczycie kontynuować dzieło rozpoczęte przez Rządy Premierów Andre van Starcka oraz Andy%u2019ego Sky w skład, którego miałem przyjemność wejść. Wierzę głęboko, iż ciągłość w rządzeniu koalicji SPD-PLI służyć będzie jedynie dobru Scholandii i pozwoli dokończyć sprawy rozpoczęte w poprzedniej kadencji.

Przykre ostatnio dobiegają wiadomości o odchodzeniu zasłużonych obywateli Scholandii. Wiemy, że każdemu z nas czas nie zawsze pozwala na działanie tak bardzo intensywne jak byśmy chcieli jednak słysząc o kolejnym odejściu smutno robi się na duchu i należy zastanowić się nad przyczyną. Na pewno stagnacja w życiu kulturalnym i brak inicjatyw sportowych, rozrywkowych czy też innych przyczynia się do obecnej sytuacji i wielu odejść. Trzeba więc wnieść powiew świeżości, który na pewno przyczyni się do większej aktywności nowych obywateli. Nowi obywatele Scholandii widząc, iż otwierać się będą przed nimi nowe możliwości tworzone przez innych sami zapragną działać, pokazywać się, organizować imprezy, tworzyć sztukę, gdyż widzieć będą w tym sens. Jestem również pewien, że niesieni na tej fali działania i ciągłego ruchu w życiu Scholandii osoby mające odejść zastanowią się o wiele bardziej poważniej nim podejmą decyzję.

Dotknąłem tutaj również kwestii nowych obywateli. Jest to bardzo poważna sprawa, gdyż powszechnie wiadomo, iż bez napływu nowych obywateli państwo nasze zacznie wymierać i nie będzie nawet stało w miejscu, a zacznie się cofać na tle innych państw. Dlatego sprawa pozyskiwania nowych obywateli i opieka nad nimi jest priorytetem i będą czynione ogromne wysiłki, które mają na celu sprowadzenie do naszego kraju jak najwięcej ludzi. Nie jest to zadanie łatwe... Zdaję sobie sprawę z tego, gdyż sam byłem Ministrem Promocji w Rządzie Andy`ego Sky. Dlatego też nie tylko Minister Promocji będzie obmyślał strategię promocji Scholandii, ale cały Rząd, gdyż dobro Scholandii jest tutaj najważniejsze, a brak nowych obywateli jest najpoważniejszym problemem, któremu trzeba stawić czoła. Każdy z nas kiedyś stawiał pierwsze kroki w Królestwie Scholandii i wiemy jak ważny jest kontakt z prefektami, ale też przedstawienie pełnego wachlarza możliwości w celu rozwoju i prowadzenia dalszego życia.

Jedną z takich możliwości jest praca w administracji państwowej. Sam pełniłem przez długi okres funkcję prefekta i zdaję sobie sprawę ile pracy trzeba włożyć w kierowanie prowincją i jak ważne jest dokładne przygotowanie do tej funkcji. Jest to jednak jednocześnie doskonała możliwość, aby przyczynić się do rozwoju nie tylko danej prowincji, ale i całego kraju. Dlatego też administracja powinna być obsadzana odpowiednio wyszkolonymi kadrami. W tym celu planujemy powołać Scholandzki Zasób Kadrowy, który będzie przygotowywał do objęcia stanowisk administracyjnych. Jednocześnie będzie jedną z możliwych dróg dla nowego mieszkańca i dziedziną w której będzie mógł się wykazać, pokazać swoje zaangażowanie, sprawdzić swoje pomysły, współpracować z prefektami w celu nabywania doświadczenia i przede wszystkim będzie mógł zostać zauważony, a jego umiejętności i talenty będą mogły zostać wykorzystane do rozwoju prowincji oraz kraju. W ten sposób unikniemy znudzeniem życiem w Scholandii i damy motywację do działania nie zapominając o nauce etyki zawodowej, która zostanie spisana w Kodeksie Etyki Urzędniczej. Spisując wszystkie zasady i egzekwując ich wykonanie unikniemy obsadzanie stanowisk w administracji ludźmi nieodpowiednimi, awanturnikami czy też nie nadających do takiej pracy. Będziemy wnikliwie kontrolować pracę urzędników, aby nie doszło do sytuacji, że pieniądze z budżetu wydawane są na prefekta, który nie chce wykonywać swojej pracy rzetelnie. Aby praca prefektów przebiegała poprawnie Rząd będzie starał się współpracować bardzo blisko z prowincjami w celu ich rozwoju, bo Rząd to nie tylko kontrolowanie i żądania, ale również pomoc i współpraca. Współpraca winna odbywać się w każdym z możliwych dziedzin życia scholandzkiego, w której Rząd może pomóc i sprawić, że przyczyni się to do rozwoju kraju i poprawy życia wszystkich mieszkańców oraz obywateli.

Jedną z takich dziedzin jest armia. To właśnie armia scholandzka sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Profesjonalnie wyszkolona kadra wojskowa czuwa dzień i noc, aby zapewnić bezpieczeństwo naszemu państwu. Dostrzegamy te wysiłki i pracę, która często jest bagatelizowana, pomijana oraz zapominana przez wiele osób. Należy dołożyć wszelkich starań, aby armia się rozwijała i takie właśnie działania zostaną podjęte. Zostało wiele zrobione - ważnym punktem było uruchomienie w poprzedniej kadencji Rządu skryptu, który umożliwia zdobywanie doświadczenia przez żołnierzy zawodowych. Nie tylko rozwiązania systemowe mają służyć rozwojowi armii, ale także dokładna oraz powszechna informacja o możliwości pracy w armii i jasne zasady awansu zawodowego. Wielu młodych obywateli Scholandii chce związać swoją przyszłość z wojskiem i trzeba pomóc nie tylko im, ale też całej kadrze oficerskiej w profesjonalnym wykonywaniu postawionych zadań.

Kolejną ważną sprawą są pracę prowadzone nad nową Konstytucją Królestwa Scholandii. Jest to również jeden z ważniejszych aspektów, na które Rząd pod moim przewodnictwem ma zamiar zwrócić uwagę. Wiadomo bowiem, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym i musi ona być jak najlepsza, aby zagwarantować wszystkie prawa, ale też określić jasno wszystkie najważniejsze sprawy potrzebne do jak najlepszego funkcjonowania kraju. Zmiany w Konstytucji przynieść mogą wiele dobrego dla całej społeczności Scholandii i dlatego są tak ważne i zajmować będą wysokie miejsce w priorytetach Rządu.

Dokończenia wymaga reforma finansów publicznych oraz reforma Skarbu Państwa. Finanse publiczne muszą stać się całkowicie jawne, a osiągnąć to można jedynie poprzez przejrzyste i łatwe do zrozumienia ustawy budżetowe oraz raporty z ich miesięcznego wykonania. Przejrzyste i łatwe do zrozumienia powinny również być przepisy określające działanie firm, gdyż każde nowe przedsiębiorstwo czy też inna inicjatywa, której działanie jest objęte przepisami prawa powoduje, iż nasz kraj staje się lepszy i rozwija się. Dlatego też ustawy muszą być jasne i powodować, że inicjatywa będzie łatwa do zrealizowania, ale zgodna z obowiązującym prawem. Wszystkie ustawy pisane muszą być językiem zrozumiałym dla wszystkich, ale jednocześnie jasno i dokładnie precyzującym prawa i obowiązki podmiotu do którego się odnoszą. Należy podjąć starania, aby uregulować prawo spadkowe, które musi być dokładnie i skrupulatnie egzekwowane zaraz po opublikowaniu testamentu. Spadkobierca powinien martwić się jedynie co zrobi ze spadkiem, a nie dodatkowo jak go uzyskać, jakie formalności spełnić oraz do kogo się zgłosić jeśli testament nie jest wykonywany od dłuższego czasu. Ordynacja podatkowa również powinna zostać udoskonalona i takie kroki zostaną podjęte, aby otwarcie firmy i jej prowadzenie było przyjemnością, a przepisy były jasne i zrozumiałe dla każdego przedsiębiorcy ponieważ każda nowa firma tworzy miejsca pracy oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego Scholandii. Zdając sobie z tego sprawę należy wspomagać rozwój przedsiębiorczości poprzez preferencyjne kredyty oraz dotacje z budżetu państwa, które przyznawane będą po zapoznaniu się z biznes planem oraz osobistej rozmowie z przyszłym przedsiębiorcą.

Niezwykle ważnym działem dla niemal każdego obywatela Scholandii jest kultura. To ona właśnie sprawia, że czujemy się wyjątkowo na tle innych państw, daje nam poczucie własnej tożsamości i wartości. Świadom tego zdaję sobie sprawę, że rozwój kultury jest ważnym zadaniem. W tym celu przede wszystkim będę chciał, aby zweryfikowane były wszystkie dane na stronach Scholandii, a strony, które zdezaktualizowały się, aby trafiły do Muzeum Starych Strona Scholandii. W ten sposób wzbogacimy zbiory Muzeum, ale także unikniemy sytuacji, w której narażamy innych na wprowadzanie w błąd poprzez nieaktualne informacje na nie działającej już stronie, a znajdującej się wciąż w strukturach stron Scholandii. Weryfikacji trzeba poddać nie tylko całe strony czy też dawne serwisy, ale też konkretne treści zawarte na stronach, aby były one jak najświeższe i wprowadzały wspomniany już powiew świeżości. Mówię tu szczególnie o stronach Rządu, Parlamentu i innych urzędów administracji rządowej, gdyż uważam, że możliwość odnalezienia łatwego oraz przede wszystkim aktualnego kontaktu do administracji rządowej i samorządowej sprawić może łatwiejszy dostęp do osób sprawujących władzę, z jednej strony i problemów pojawiających się w różnych dziedzinach życia scholandzkiego, z drugiej, o której administracja nie zawsze może wiedzieć.

Ogromny nacisk w Królestwie Scholandii położony jest na edukację i Rząd pod moim przewodnictwem w zupełności popierać będzie takie działania. Wierzę, iż wyższe wykształcenie może pomóc w osiągnięciu sukcesu w życiu scholandzkim i otwiera wiele możliwości. Niestety dwie uczelnie wyższe (Politechnika Scholandzka oraz Wirtualna Szkoła Muzyczna) nie działają. Wiele było prób reaktywacji Politechniki Scholandzkiej, ale wierzę, że to właśnie w tej kadencji uda się to uczynić ponieważ potrzebne są tu zdecydowane działania na które Rząd pod moim przewodnictwem stać. Nauka to nie tylko studenci, ale także kadra akademicka, która stale powinna dążyć do podwyższania swoich kwalifikacji. To właśnie dzięki wysiłkom nauczycieli akademickich nauka w Scholandii stoi na tak wysokim poziomie. Potrzebna jest więc zachęta do dalszego działania i kształcenia się, a osiągnąć to można dzięki premiom finansowym za uzyskanie tytułów naukowych. Prace takie podjęte zostaną w ścisłej współpracy z Ministrem Finansów. Popierać również należy wszelkie przejawy twórczości i samych twórców. Uczynić to można poprzez stypendia, dotacje oraz wystawianie nowych dzieł w najbardziej prestiżowych muzeach oraz galeriach. Na uwagę również zasługuje promocja sportu w Scholandii poprzez wypłacanie nagród oraz dopingowanie działaczy do organizowania coraz to nowych przedsięwzięć.

Jak do tej pory poruszałem sprawy związane jedynie z polityką wewnętrzną więc teraz nadszedł czas, aby słów kilka powiedzieć nt. polityki zagranicznej. Od dawna Królestwo Scholandii jest jednym z najważniejszym państw w mikroświecie, jednym z najbardziej rozwiniętych i o bardzo wysokim standardzie życia. Taka pozycja na arenie międzynarodowej musi zostać utrzymana, ale przy pomocy pokojowego dialogu zgodnego z Doktryną Polityki Zagranicznej. Nie może dojść do sytuacji, w której sprawy międzynarodowe będą prowadzone z pominięciem Królestwa Scholandii. Do takiej sytuacji nie można dopuścić poprzez dokładnie przemyślaną politykę zagraniczną konsultowaną z Jego Królewską Mością Arminem Frederikiem. Nie możemy dopuścić do tego, aby Królestwo Scholandii było pomijane przy jakimkolwiek projekcie międzynarodowym czy też aby pozycja naszego kraju była osłabiana. Nie możemy również dopuścić, aby w innych mikronacjach mówiło się źle o Scholandii, czy też prowadziło się wrogą propagandę przeciw naszemu krajowi. Aby takich sytuacji, które są niewątpliwie trudne, placówki dyplomatyczne obsadzone będą ludźmi kompetentnymi, którzy będą w stałym kontakcie z Ministrem Spraw Zagranicznych i informować będą na bieżąco o sytuacji w innych krajach.

Szanowni Państwo!

Od każdego Rządu oczekuje się wiele i dlatego w skład Rządu muszą wejść ludzie doświadczeni, kompetentni i sprawdzeni. Tak jest i w tym przypadku, gdyż ogromna większość ma za sobą przeszłość rządową. Część Rządu pod moim przewodnictwem jest dokładnie taka sama jak Rządu Pana Andy%u2019ego Sky. Wynika to ze wspomnianej na początku chęci kontynuowania polityki i zakończenia konkretnych spraw. Poza tym osoby te sprawdziły się na danych stanowiskach więc tym bardziej uważam, iż należy dać możliwość zakończenia spraw, które niewątpliwie są ważne dla całej społeczności Scholandii.

Zdecydowałem się powołać v-ce Ministra Finansów ze względu na chęć poszerzenia kompetencji tegoż Ministerstwa oraz inną Jego wizję jako bliższego obywatelowi i bardziej aktywnego na polu ustawodawczym. Podjąłem również decyzję o powołaniu V-ce Premiera ds. gospodarczych, gdyż jak podkreśliłem wcześniej sprawy związane z gospodarką są bardzo istotne i wymagają dobrego prowadzenia oraz szczególnej uwagi. W tej sprawie wnioskował będę do Króla.

Skład Królewskiego Rządu Scholandii:

Premier: Dariusz Drążkiewicz, Baronet

V-ce Premier ds. gospodarczych i Minister Finansów: prof. dr net.

Aleksander Lewandowski, Baron

V-ce Minister Finansów: dr net. Monika Izdebska, Hrabina

Minister Gospodarki: Andy Sky, Baron

Minister Spraw Zagranicznych: Dariusz Drążkiewicz, Baronet

Minister Kultury: Marcin Pośpiech

Minister Promocji: Mat Max

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: Andre van Starck, Markgraf

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Kamil Magnus, Baronet

Z poważaniem,

Dariusz Drążkiewicz, Baronet

Desygnowany Premier Królewskiego Rządu Scholandii