Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Farhat Ugokadze

Z Micropedia

Farhat Ugokadze (krb. ეცაკოⴈუ ტაⴈⴣაⴡ [wym. Farhat Ugokadze]) - syn cesarza Koruby Nursułtana Ugokadze. Od 28 czerwca 2016 cesarz Koruby.

ტაⴈⴣაⴡ

Farhat

Jego Cesarska Wysokość Farhat. Z Łaski Bożej Cesarz Koruby, wielki książę Pangoku

Farhat.jpg
Cesarz Koruby
Okres panowania od 28 czerwca 2016
Poprzednik Nursułtan
Książę Koruby Południowej
Okres panowania od 12 maja 2016 do 28 czerwca 2016
Poprzednik urząd utworzono
Następca nadal sprawuje urząd
Marszałek Państwa Korubańskiego
Okres urzędowania od 12 maja 2016
Poprzednik urząd utworzono
Następca nadal sprawuje urząd
Dane biograficzne
Dynastia Ugokadze
Rodzice Nursułtan

Książę Koruby Południowej

12 maja 2016 na mocy Aktu o przysposobieniu do Korubańskiej Rodziny Cesarskiej Farhat stał się najstarszym synem cesarza Nursułtana, obejmując zgodnie z prawem tytułu księcia Koruby Południowej i następcy tronu Państwa Korubańskiego. Tego samego dnia cesarz Nursułtan powołał go na urząd Marszałka Państwa Korubańskiego.

Książę Farhat podczas przeglądu Cesarskiej Armii Koruby.


Cesarz Koruby

Objęcie tronu

25 czerwca 2016 ojciec Farhata, cesarz Nursułtan I abdykował. Trzy dni później, 28 czerwca odbyła się koronacja cesarza Farhata w Katedrze Świętego Pawła w Pangoku.