Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Franciszek Józef II

Z Micropedia
Franz Joseph von Habsburg-Lathringen
Kraj zamieszkania Austro-Węgry
Funkcje publiczne była głowa państwa
Tytuł honorowy Erzherzog/Főherceg (arcyksiążę)
Znany również jako Franz Joseph II, II. Ferenc Jozsef, Franz

Franciszek Józef II - Założyciel oraz Monarcha wirtualnych Austro-Węgier od 24 kwietnia 2005 roku z przerwami do 17 lipca 2018 roku. Senior rodu Habsburgów Lotaryńskich.

Małżeństwa

Początkowo żonaty z Jaśnie Wielmożną Hrabiną Isane von Marwitz. Po jej śmierci na niezidentyfikowaną chorobę Franciszek Józef II poślubił Jaśnie Oświeconą Księżną Elżbietę. Obecnie nieżonaty.

Osiągnięcia

Jego największe zasługi to z pewnością doprowadzenie do wzrostu prestiżu, rangi i znaczenia Austro-Węgier na arenie międzynarodowej, powołanie Paktu Trójprzymierza, oraz wprowadzenie dualizmu, a późniejsza jego reforma. Doprowadził on państwo do rozkwitu i jest ono aktualnie jednym z najszybciej się rozwijających. Ponadto wykłada Stosunki Międzynarodowe w Uniwersytecie Węgierskim w Budapeszcie. Gdy ustrój dualistyczny przestał się sprawdzać, zwyczajem austro-węgierskiej renegocjacji Ugody, pielęgnowanym od 1867 roku, rozmawiał z przedstawicielami Austrii i Węgier o zmianie systemu politycznego. W efekcie dualizm austro-węgierski stał się ustrojem bardziej odpowiadającym praktyce i rzeczywistości mikronacyjnej. Ponadto doprowadził do ocieplenia stosunków z Surmenią i innymi państwami Kontytentu Wschodniego, jako MSZ utrzymywał poprawne stosunki z wszystkimi ważniejszymi państwami i sojuszami. Był w piątce najdłużej panujących władców.

Wyznanie

Franciszek Józef II jest wyznawcą kościoła austriacko-katolickiego, który wchodzi w skład Kościoła Rotryjskiego. Jest też wyznawcą Szwejkizmu i jednym z bardziej aktywnych nieoficjalnych feldkuratów tej wiary.

Opróżnienie tronu

Po długiej nieobecności w Monarchii Austro-Węgierskiej Rada Państwa stwierdziła opróżnienie tronu 17 lipca 2018 roku, kiedy to Franciszek Józef II przestał być monarchą austro-węgierskim.