Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Góry Batajańskie

Z Micropedia

Góry Batajańskie - kraina geograficzna w Tirimudzii i jednocześnie najwyższe góry w tym państwie. Początek bierze w nich najdłuższa rzeka Tirimudzii - Śramdziwyn.

Historia

Góry Batajańskie były ostatnim regionem, który oficjalnie wszedł w skład Tirimudzii. Górale Batajańscy od dawna uważali się za Tirimudów ale z powodu przeszkód naturalnych, struktury państwowe Tirimudzii dotarły do tego regionu dopiero w XIX wieku, a i od tego czasu pozostaje one stosunkowo słabo zintegrowany. Dzięki niskim zobowiązanymi wobec Maharadżatu, Góry Batajańskie pod wieloma względami zdołały przewyższyć pozostaje, bardziej zaludnione obszary. Stanowią one swoiste zagłębie, a na ich terytorium znajdują się liczne kopalnie, a także potężne twierdze.

Geografia

Góry Północno-wschodnie

Przedgórze

Góry Północno-wschodnie to niskie pasmo, stanowiące przedgórze właściwych Gór Batajańskich. Od zachodu graniczą z Wyżyną Centralną, a od wschodu z Wielką i Wspaniałą Wyżyną Wschodnią. Klimat najniższego piętra Gór Północno-Wschodnich niewiele odbiega od tropikalnego klimatu Maharadżatu Jodzi. Porastają je bujne lasy, a także usiane są licznymi wzniesieniami o niewielkiej wysokości względnej i niewielkimi rzekami(z wyjątkiem Śramdziwynu).

Średnia partia Gór Północno-Wschodnich jest już nieco uboższa jeśli chodzi o roślinność, choć lasy wciąż się tam zdarzają. Klimat staje się chłodniejszy niż w większej części kraju, jednak miejscowi utrzymują się z uprawy roślin niespotykanych w części tropikalnej.

Najwyższa część Gór Północno-Wschodnich charakteryzują się zdecydowanie uboższą roślinnością oraz surowszym klimatem.

Góry Batajańskie(właściwe)

Wysokość właściwych Gór Batajańskich sprawia, że mimo szerokości geograficznej Tirimudzi, w najniższej partii gór panuje klimat umiarkowany chłodny. Występują w nich o wiele bardziej stoki niż w Górach Północno-wschodnich. W miarę wzrostu wysokości, paradoksalnie, można natrafić na coraz gęstszą zabudowę(przynajmniej do pewnych wysokości), co determinowane jest bogatymi złożami surowców mineralnych. Miejscowa fauna i flora znacznie różnią się od tych z cieplejszych sfer klimatycznych. Szczyty pozostają przez cały rok pokryty śniegiem i są niemal niezamieszkałe, choć miejscami można trafić na ślady pustelników