Micropedia Hewret
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Hewret

Z Micropedia
(Przekierowano z Hewret Primus)
Hewret Primus
Data i miejsce urodzenia1 luty 2012
Gerwen, Republika Victoria
II. Premier Republiki Victoria
Okres urzędowania

od 2 marca 2012 do 20 kwietnia 2012

Przynależność politycznaBlok Obywatelski
PoprzednikRudolf Schultz (PP)
Następca(p.o) Ardal Coehoorn (BO)
Marszałek Parlamentu RV
Okres urzędowania

od 19 maja 2012
do 13 września 2012

Przynależność politycznaBlok Obywatelski / Obywatelskie Przymierze Victorii
PoprzednikArdal Coehoorn (BO/UL)
NastępcaRobert Schmitz (OPV)
IV. Prezydent RV
Okres urzędowania

od 29 grudnia 2012
do 7 kwietnia 2013

Przynależność politycznaObywatelskie Przymierze Victorii
PoprzednikTymczasowa Rada Rządowa
Kanclerz Trilandu
Okres urzędowania


od 29 grudnia 2012 do 23 kwietnia 2013

Przynależność politycznaAkcja Victorian w Trizondalu

Hewret Primus, Heinrich Hewret, Hugon Hewret, Hugon Hewret von Vincis, Willem Passepartout-Wettin, Mircae Caransebeș, Heinrich Hewret Wettin, Hewret Faradobus - pierwotnie Victorianin urodzony w Gerwenie, na Intelowie. Były premier Republiki Victoria, IV marszałek parlamentu RV, Prezydenta Republiki Victoria, Kanclerz Trilandu, a także pełnił i pełni nadal mnóstwo innych stanowisk na mikroświecie.

Obecnie od lutego 2014 r. na stałe osiadł się w Republice Bialeńskiej.

Victoria

Działalność w Republice

Początki

Przynależał do Bloku Obywatelskiego oraz do Obywatelskiego Przymierza Victorii. Początkowo Hewret działał w rodzinnym regionie - w Intelowie. Wpierw pracował w pałacu ówczesnego wielkiego hetmana Intelowa - Glivena Sorve. Z czasem uzyskując jego zaufanie w 15 lutego 2012 roku został powołany na zarządcę (miastarza) miasta Gerwen. Również uzyskał mandat w I kadencji Sejmu Regionalnego Intelowa, jednak kadencję sejmiku przedterminowo rozwiązano.

Władze centralne

Primus postanowił spróbować swoich sił we władzach centralnych Victorii. Dołączył do partii politycznej Roberta Śledziowskiego (obecnie Robert Schmitz) - Bloku Obywatelskiego. Początkowo objął stanowisko eksperta spraw wewnętrznych w klubie parlamentarnym. Z czasem jednak jego zaangażowanie zaczęto doceniać. Zaprzyjaźnił się z liderem partii. W czasie II wyborów parlamentarnych uzyskał mandat do Parlamentu. Z powodu odmowy objęcia stanowiska premiera przez Glivena Sorve zaproponowano tę funkcję jemu. Prezydent Robert Schmitz powołał go 2 marca 2012 roku, zaś 8 marca 2012r. przedstawił swoje expose, a 12 marca 2012 jego rząd uzyskał wotum zaufania.

W pełnieniu służby

W expose zakładał m.in. nawiązanie szerszych kontaktów ze światem mikronacji wspólnie z prezydentem i ministrem spraw wewnętrznych, którego powołano na to stanowisko - Tomasza de Viciano. Również w swojej przemowie uwzględnił powstanie większych spółek państwowych oraz uregulowanie kwestii firm jednoosobowych. Również w expose przewidziano wprowadzenie nowej instytucji do regulacji zadłużeń i wypłat dla pracowników państwowych, i funkcjonariuszy publicznych. Niestety nie udało mu się spełnić całego swojego expose, głównie z powodu jego rozczarowania powierzonych członków swojego rządu zadań. Ostatecznie złożył dymisję z pełnienia funkcji premiera Republiki Victoria dnia 20 kwietnia 2012 roku i zrezygnował z politycznej kariery, jednak otrzymał mandat parlamentarzysty III kadencji. W między czasie napisał wiele ustaw, które weszły w życie. Podczas IV wyborów parlamentarnych postanowił powrócić do polityki. Startował z listy wyborczej Obywatelskiego Przymierza Victorii na 2 miejscu. OPV otrzymując większość głosów obywateli zapewniło sobie 3 mandaty (dla Robert Schmitza, Hewreta Primusa oraz Ardala Coehoorna). W trakcie wyborów marszałka parlamentu wśród posłów, Primus wysunął swoją kandydaturę oraz otrzymał najwięcej głosów.

Kryzys forum

W połowie września 2012 roku główne forum Republiki Victoria przestało funkcjonować. Również urwał się kontakt z Rudolfem Schultzem oraz Robertem Schmitzem. Hewret również przez dłuższy czas był nieosiągalny w Republice. W październiku potępił forum zastępcze założone przez Bartosiaka - w Trizondalu odbiło to się głośnym oburzeniem, zwłaszcza ze strony Roberta Dąbskiego-Hansa oraz Marcela Hansa. W połowie listopada założył nowe forum oraz włączył Królestwa Mikronalezji do macierzy. Od tego czasu stał się głową państwa, a w grudniu pełnoprawnym i legalnym czwartym prezydentem Republiki Victoria. Podczas pisania Konstytucji grudniowej (27 grudnia 2012) był przeciwnikiem gabinetu parlamentarnego, popierał wzmocnienie uprawnień prezydenta. W styczniu 2013 r. do Republiki Victoria została włączona Santania i Burgia, pod unią podpisali się wszyscy obywatele SiB. W okresie grudzień-marzec Victoria przeżywała ponownie swój okres świetności, jednak od początku marca borykała się z niską aktywnością. Jako prezydent zgodnie z Konstytucją 7 kwietnia podał się do dymisji, zaś Szef Sztabu Generalnego Józef Raczyński przejął władzę w całej Republice oraz została powołana Rada Rewolucyjna. Akcja ta była ustawiona przez Hewreta, aby nie splamić swojej kariery. Pomimo to, podobnie jak Robert Schmitz był uważany za autorytarnego dyktatora.

Działalność w Królestwie

W kwietniu pojawił się Ardal Coehoorn, który postulował wprowadzenie monarchii do Victorii. Pomysł przypadł do gustu mieszkańcom, 22 kwietnia 2013 r. odbyło się referendum, w którym obywatele jednogłośnie powołali Królestwo Victorii. Historyczną datą jest 23 kwietnia 2013 r. Początkowo Hewret miał pełnić króla, ale postanowił że odegra rolę następcy tronu. Miano króla przypadło Ardalowi. Również zaszła głęboka zmiana w nazewnictwie obywateli. Jako ród panujący przyjęto Wettinów, stąd duża liczba urzędników nosiła nazwisko "Wettin". Natomiast króla spokrewniono z Arkadiuszem II Filipem, królem ZSKHiW. Hewret brał udział w tzw. Konferencji pruskiej prowadzonej poprzez konferencję Gadu-Gadu. Okres maj-czerwiec przebiegał bardzo spokojnie i aktywnie. Niestety obywatele Santanii i Burgii domagali się więcej uprawnień. Wpierw nadano im tytuł Arcyksięstwa aby wyróżnić w Królestwie Victorii oraz przedstawicielstwo w Senacie. Niestety nie zadowoliło to mieszkańców i ogłosili secesje 5 lipca 2013 r. Hewret Primus jako Wilhelm von Wettin brał udział w powstrzymaniu secesjonistów oraz upokorzeniu ich.

Trizondal

W Trizondalu główna aktywność polegała na komentowaniu wydarzeń oraz inicjatyw. Hewret przybył tutaj jeszcze zanim powstała Republika Trizondalu. Obywatelstwo uzyskał za namową Roberta Schmitza, później jego działalność skupiała się wokół partii Akcja Victorian w Trizondalu. W grudniu 2012 r. został Kanclerzem Trilandu z powodu powołania go przez arcyksięcia Trilandu (był nim Robert Schmitz). Poza znikomą aktywnością Hewret miał w Trizondalu 2 rozprawy sądowe - za znieważenie narodu trizondalskiego oraz za pomówienia Roberta Dąbskiego-Hansa oraz Michała Słotę. W żadnych z rozpraw nie stawił się, ani nie wyraził skruchy.

Republika Bialeńska

      • do opracowania ***

Niderlandy

Patrz: Jerzy Maksymilian van Oranje-Nassau