Micropedia Interlandzka Orientyka Zachodnia
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Interlandzka Orientyka Zachodnia

Z Micropedia

Interlandzka Orientyka Zachodnia - (IOZ) terytorium zamorskie ("zaplanetarne") Interlandu leżące w zach. części Orientyki. Gł. miastem administracyjnym jest Wenewja (połączenie realowych miast Wenecja i Genewa) Warianty nazwy: Interlandska Or'entyka Zahodn'a, Interlandian West Orientica, Terytorium Interlandzkie na Pollinie. Interlandian Territory on Pollin, located in W Orientica.

Interlandzka Orientyka Zachodnia to jedyne interlandzkie terytorium na Pollinie, zwanym też Polskim Mikroświatem. Znajduje się tu najnowocześniejszy port kosmiczny w tej części planety, kosmodrom Orientyka.

Integralną częścią IOZ jest Wspólnota Genevii, autonomiczne quasipaństewko rządzone przez lokalnych władców. Nazwa głównego miasta interlandzkiej części Okręgu, Venevia, jest według legendy błędem automatycznego tłumacza na język genewski - w wolnym tłumaczeniu "przebyłem droga". Miało mieć to związek z pierwszą mową wygłoszoną przez Interlandczyków do rdzennych mieszkańców tych ziem: "Przebyliśmy drogę z gwiazd aż tutaj..."

Historia

Powstała 4 marca 2009 r. na mocy oficjalnego podziału płw. który później został nazwany płw. Kukryjskim, między Surmenię, Morvan i Interland. Dawniej w pn-zach regionie terytorium Orientyki Zachodniej istniało Państwo nieuznawane Genevia. Podzielone na trzy regiony Gironia, Rauma, Korsyka kolejno z miastami Carmel, Aunis, Karelia. Państwo o wariancie kultury łacińskiej. Głównym ośrodkiem religijnym była Góra Św. Anny.

Środowisko i Geografia

Orzfinaloryg1s02.12.2010.png
Orz IOZ fiz.png

Terytorium Orientyki Zachodniej jest w większości górzysta i trudno dostępna. Leży nad morzem w Austro-węgrzech zwanym Adriatyckim którego dwie zatoki zatoka zachodnia i zatoka wschodnia na której znajduje się jedyna wyspa, tworzą część morza w połowie zamkniętego przez płw. archaicznych góry nabrzeżnych. W pd wschodniej części Orientyki zachodniej znajduje się skalisty i suchy płaskowyż Cetna. W pd zachodniej część znajduje się duże jezioro Gene którego nazwa pochodzi od historycznego nieuznawanego Państwa Genevia. Północną część terytorium tworzą łańcuchy gór. Głównymi rzekami są Rzeka Górna wpływająca do Jeziora Gene i Rzeka Dolna będąca granicą z terenami Kukrii. Terytorium Orientyki Zachodniej jest słabo zaludnione jedynymi takimi obszarami są na górzystym pn-zach obszar dawnego państwa Genevia z miastami Carmel, Aunis, Caleria (Karelia) oraz w delcie Rzeki Gene wypływającej z Jeziora Gene stolicy terytorium Orientyki Zachodniej - Wenewji (Venevii). Większość mieszkańców Orientyki Zachodniej stanowią Genevianie mieszkający na obszarach pn-zach. Interlandczycy mieszkają głównie w stolicy Wenewji.