Micropedia Józef Wilhelm Potocki
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Józef Wilhelm Potocki

Z Micropedia

Józef Wilhelm Potocki herbu Pilawa - szlachcic polski, miecznik bracławski i namiestnik wojsk koronnych, pan na Bracławiu. Żonaty z Karoliną z Keptońskich Potocką, z którą ma córkę Aleksandrę Potocką.

Józef Wilhelm Potocki

Q-Potockich Herb.png
Herb rodu PotockichRodzina

Ród

Potoccy

Data i miejsce urodzenia 9 luty 2020
w Krakowie
Ojciec Potocki†
Rodzeństwo Michał Jerzy Potocki
Żona Karolina Potocka
Dzieci Aleksandra Potocka

Młodość

Józef Wilhelm przybył do mikroświata 09 lutego 2020 roku. Szybko stał się mieszczaninem oraz dołączył do wojska Rzeczpospolitej. Po miesiącu wstąpił do Kościoła Rotryjskiego stając się formalnie jego wiernym. Złożył także wniosek o nobilitację szlachecką. W marcu 2020 służył w Pułku Doborowej Jazdy Koronnej w Dywizji Wielkopolskiej. Za wzorową służbę oraz nienaganne zachowanie otrzymał awans oraz Amarantową Wstążkę. Po zakończeniu patroli oraz treningów Pułk powrócił do Krakowa a Józef zgłosił się do Szkoły Oficerskiej. Zdał studia podoficerskie i uzyskał stopień Podchorążego. Pod koniec marca poznał niedawno przybyłą Karolinę Zuzannę Keptońską, w której się zakochał i z którą wziął niedługo potem ślub w Krakowie. W kwietniu Michał Jerzy herbu Kownia, podchorąży wojsk polskich, pan na Skarszewach wraz z Józefem Wilhelmem założyli wspólnie ród Potockich. Józef Potocki brał udział w Sejmie Walnym zwołanym do Wilna. Wziął również udział w Audiencji u Króla Samuela Kazimierza. Rozwinął znacząco majątek w Rawie. Po ratyfikacji traktatu o stosunkach dyplomatycznych między Palatynatem Leocji a Rzeczpospolitą Obojga Narodów, został mianowany ambasadorem RON w Leocji. W lipcu 2020 brał udział w Sejmiku Koronnym w Toruniu, na którym uzyskał godność Wojskiego łęczyckiego. Wraz ze swoim koniem Filippe zajął drugie miejsce w zorganizowanym przez Marszałka wyścigu. Wygrał również turniej szermierczy, pokonując w finale Michała Franciszka Lisewicza-Lubomirskiego. W drugiej połowie lipca 2020 złożył ponownie wniosek do Szkoły Oficerskiej na studia. Zakończył je otrzymując Świadectwo Ukończenia Szkoły Oficerskiej, zaliczając egzamin, oraz pisząc pracę Oficerską. Był mocno zaangażowany w życie kraju za co na audiencji kończącej panowanie JKM Samuela Kazimierza otrzymał Order Zasługi RON VI. Po zmianach w systemie gospodarczym oraz przejściu na gospodarkę forumową, zorganizował pierwszą swoją karawanę zagraniczną do Królestwa Skarlandu. Na początku sierpnia wziął udział w Sejmie elekcyjnym, gdzie obok swojego brata Michała Jerzego Potockiego był jednym z głównych orędowników i propagatorów księcia Sebastiana von Tauera. Od tego okresu rozpoczyna sie nowy dział w życiu tego v-Mikronauty.

RON

Po wyborze von Tauera na tron, wziął udział w balu królewskim oraz pierwszej audiencji JKM Sebastiana Januarego II. W październiku wpisał sie do Spisu powszechnego (2020). Był posłem na Sejmie Walnym XII - IX - MMXX w Malborku a także wziął udział w obiadach czwartkowych, na których toczyły sie rozmowy o przyszłości uniwersytetu krakowskiego oraz edukacji w Rzeczpospolitej. Na początku października 2020, przeniósł się z Rawy do Bracławia, gdzie mieszka do dziś i gdzie są jego dobra ziemskie. Z początku wykupił on razem ze swoim bratem oraz resztą rodziny sporo majątków na Podolu, Bracławszczyźnie oraz Ukrainie. Ale ze względu na małą opłacalność tej inwestycji i ogromne koszty, sprzedano wsie w województwie kijowskim i czernichowskim, skupiając sie na województwach Bracławskim i Podolskim. W październiku również zakupił swoje pierwsze wojsko prywatne w nowym systemie gospodarczym (gospodarka forumowa). Był mocno zaangażowany w sprawę Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego. Kiedy na przełomie października i listopada 2020 doszło do sporu pomiędzy szlachtą, Józef Wilhelma starał sie zachować neutralność, jednak sytuacja była tak napięta, że 1 listopada JKM Sebastian January abdykował. Tego samego dnia zwołany został sejm elekcyjny. Na tymże sejmie Józef Wilhelm zaproponował kandydaturę swojego brata, jednak ten po namyśle odmówił. 3 listopada zgłoszona została kandydatura Wielmożnego Wilhelma Orańskiego, który przyjął ją. Jego kontrkandydatem był zgłoszony tego samego dnia ale nieco wcześniej; Michał F. Lubomirski. Familia Potockich zdecydowała się poprzeć kandydaturę Pana Wilhelma jako bardziej doświadczonego polityka, oraz szlachcica. W listopadzie 2020 Józef Wilhelm na własną prośbę został prześniony do Barskiego Pułku Jazdy Koronnej. Przez cały ten czas rozwijał sumienie majątek, zakupując oraz rozbudowując wsie. Kontynuował posłowanie na Sejmie w Malborku oraz brał udział we wszystkich wydarzeniach dziejących się w RON i poza jego granicami. Po utworzeniu programu Stempel za swoje zasługi oraz zaangażowanie gońcem herbowym. Wziął udział w spisie oficerów i żołnierzy (2020). Nowy rok 2021 przywitał ze swojego Pałacu w Bracławie. Działa aktywnie na rzecz Królestwa, pełniąc funkcję Podskarbiego Nadwornego, Gońca Herbowego. Od marca 2021 bierze udział w działaniach wojennych w ramach powstania kozackiego, dowodząc osobiście Barskim Pułkiem Jazdy Koronnej oraz Dywizją Ruską.

Skarland

Pierwszy raz Józef Wilhelm odwiedził Skarland pod koniec lipca 2020. Niedługo potem zorganizował swoją pierwsza karawanę, którą skierował do tego Królestwa. Zauroczył się tymi ziemiami oraz panującą tutaj kulturą i obyczajami. W Sierpniu złożył wniosek o obywatelstwo. Po otrzymaniu niedługo potem został mianowany przez Króla Norberta I przewodniczącym Generalitatu. 29 sierpnia złożył wniosek do Króla o powołanie Sekretarza ds. Wojska, którym został Michał Jerzy Potocki. Jako Przewodniczący złożył zapowiedź kilku reform oraz podróży, które niestety się nie odbyły. Aktywnie działał w obradach zgromadzenia Narodowego i m.in wspólnie uchwalił szereg ważnych ustaw oraz uchwał. Złożył także wniosek i został przyjęty do Skarlandzkich Sił zbrojnych w stopniu Generała Armii. Kiedy uchwalono drugą poprawkę do konstytucji i zmieniono charakter Skarlandu, zaangażował się w kilka własnych projektów, służąc nieprzerwanie Królowi oraz państwu.

Odznaczenia

Rzeczpospolita Obojga Narodów

 • Order Zasługi RON III
 • Order Zasługi RON IV
 • Order Zasługi RON V
 • Order Zasługi RON VI
 • Amarantowa Wstążka

Królestwo Skarlandu

 • Krzyż Kawalerski Orderu Karola I
 • Medal Dobroczynności

Palatynat Leocji

 • Rajd Leocji: Złoty Medal
 • Medal Rocznicowy
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Order Przyjaźni i Narodów