Micropedia Janusz Radziwiłł
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Janusz Radziwiłł

Z Micropedia

Pełny tytuł:

Jego Wielkoksiążęca Wysokość, Książę Namiestnik Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wielki Książę Następca Tronu, Generał Admirał Królewskiej Marynarki Wojennej, p.o. Kanclerza Wielkiego Koronnego, Szef Dyplomacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Doktor Nauk Prawnych, Rektor Uniwersytetu Litewskiego, Podkanclerzy (Minister Spraw Zagranicznych), Ambasador Rzeczypospolitej, odznaczony Orderem Zasługi dla Kraju, Orderem Współpracy i Przyjaźni, Krzyżem Monarchii

dr gen. Janusz książę Brzezina Radziwiłł herbu Trąby.


Pochodzenie:

Jego Wielkoksiążęca Wysokość pochodzi z Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jest synem Monarchy Króla Adama I (Winiarskiego) co uczyniło go Księciem Wielkim Następcą Tronu. Jego Królewska Mość oddał swemu synowi pod władanie całe Wielkie Księstwo Litewskie - cześć Rzeczypospolitej.


Krótki opis:

Janusz książę Brzezina Radziwiłł zaczynał swą karierę jako Kasztelan Wileński. Po objęciu tego urzędu wstąpił do wojska - przez swą gorliwość szybko awansował, aż w końcu z rąk Króla Adama I otrzymał Buzdygan Generalski wraz ze stopniem Generała Majora Wojsk Rzeczypospolitej. Na chwilę obecną zastępuje Kanclerza Wielkiego, prowadzi rozmowy zagraniczne oraz kieruje dyplomacją. Po zakończeniu panowania Jego Królewskiej Mości książę wielki Radziwiłł obejmie Tron Rzeczypospolitej jego jedyny potomek Jego Królewskiej Mości posiadający pierwsze miejsce w kolejce sukcesyjnej do tronu.


Podpis:

(-) Jego Wielkoksiążęca Wysokość,

dr gen. Janusz książę Brzezina Radziwiłł,

Książę Namiestnik Wielkiego Księstwa Litewskiego,

Książę Wielki Następca Tronu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.