Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Judaizm Sarmacki

Z Micropedia

Judaizm Sarmacki - Głównym ośrodkiem była Żydowska Gmina Wyznaniowa w Grodzisku. Celami jej działalności były:

  • Pogłębianie wiedzy o judaizmie poprzez wirtualną realizację żydowskiego sposobu życia i praktykowanie żydowskich zwyczajów religijnych we wspólnocie gminnej na terenie Księstwa Sarmacji,
  • Popularyzowanie tej wiedzy i krzewienie przyjaznego stosunku do Żydów i do judaizmu wśród mieszkańców Sarmacji.

Zobacz

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Grodzisku [1] Synagoga im. Artura Niemczyka [2]