Micropedia Julia Schmidt
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Julia Schmidt

Z Micropedia

|-

|-

Julia S. de Clercq

hrabina Verviers

03e73a6a3dd80c548ff3c55383aca4e0.jpg
Miejsce urodzenia i śmierci

Liege, Niderlandy

Data śmierci23 kwietnia 2015
I. Prezydent Królestwa Belgii
Okres urzędowania

od 13 grudnia 2014 do 23 kwietnia 2015

Poprzednikurząd ustanowiono
Następca-

mgr Julia S. de Clercq właść. magister Julia Stephanie hrabina Schmidt de Clercq (zm. 2015) - niderlandzka i belgijska polityk, aktywistka, arystokratka. I. Prezydent Królestwa Belgii, IV. Stadhouder Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, III. Prezydent Ministrów, Przewodnicząca Stanów Gerenalnych III, IV i V kadencji, Minister: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Promocji, Kultury. Ambasadorka Królestwa Niderlandów przy Królestwie Agurii.

Życie w epoce przedinternetowej

Julia S. de Clercq urodziła się w Liege, jako córka Marii i Johna Schmidt. W późniejszym okresie angażowała się w inicjatywy polityczne na terenie Walonii. Założyła Restaurację "Ambasador", lokal tętniący życiem, odwiedzany przez wiele ważnych osobistości. Wydawała również "Kuriera Niderlandzkiego". 

Kariera polityczna

Założyła Niderlandzką Partię Konserwatywną, z którą stanęła do wyborów do Stanów Generalnych, jako jedyna kandydatka z ramienia tej partii. Wybory zostały jednak odwołane, król ogłosił Stan Wyjątkowy i przejął kompetencje parlamentu. Julia była wtedy przez krótki czas nieaktywna. Później, jako obywatelka, brała udział w obradach Stanów Generalnych. W latach 2013-2014 pełniła funkcję Gubernatora Walonii. 12 września 2013, król Albert I powołał ją na III Prezydent Ministrów, tym samym stała się pierwszą kobietą pełniącą ten urząd. 6 października objęła tekę Ministra Spraw Wewnętrznych, po Eriku R. van Velsenie który podał się do dymisji. Rząd został rozwiązany 20 października 2013 roku, jej następcą został JKW Fryderyk Orański

5 grudnia 2013 roku Niderlandzka Partia Konserwatywna ogłosiła rozwiązanie. Od 27 stycznia do 14 kwietnia 2014 roku Minister Kultury w rządzie Louisa L. de Roo. 16 grudnia 2013 roku Julia S. de Clerq została powołana przez króla Alberta I na Ambasadorkę Królestwa Zjednoczonych Niderlandów w Królestwie Agurii. 3 marca 2014 roku złożyła dymisję ze sprawowanej funkcji. Do placówki powróciła 15 czerwca 2014 roku, później została odwołana w 2015. Od 20 maja do 24 lipca 2014 roku Przewodnicząca Stanów Generalnych III kadencji.

18 sierpnia 2014 król Albert I powołał ją na stanowisko Stadhoudera Królestwa Zjednoczonych Niderlandów 30 września 2014 roku została wybrana na Przewodniczącą Stanów Generalnych IV kadencji. 14 października 2014 roku w związku z brakiem wystawienia kandydata na Prezydenta Ministrów Stany Generalne udzieliły wotum zaufania Stadhouder de Clercq. 

28 października podała się do dymisji w związku z powołaniem nowego rządu, w którym objęła funkcję Ministra Spraw Zagranicznych i Promocji. 11 listopada tego samego roku podała się do dymisji.

13 grudnia 2014 roku w wyborach powszechnych została wybrana na I Prezydenta Królestwa Belgii. Funkcję pełniła do 23 kwietnia 2015.

18 grudnia 2014 roku uzyskała reelekcję jako reprezentantka do Stanów Generalnych. 28 grudnia została ponownie powołana na Przewodniczącą Stanów Generalnych V kadencji, którą była do 6 lutego 2015 składając dymisję.

Kariera naukowa

Od 16 grudnia 2013 roku do 16 lutego 2014 roku pełniła funkcję dziekana Katedry Politologii Uniwersytetu Amsterdamskiego. 7 lipca 2014 roku uzyskała tytuł magistra politologii Królewskiej Akademii Nauk w Królestwie Agurii. Opublikowała również pracę magisterską pt.: Czym jest wirtualne państwo? Wirtualne państwa na przestrzeni lat 

Odznaczenia

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Wierności i Zasługi, Orderem Korony I klasy, Orderem Korony II klasy, a także Orderem Lwa Niderlandzkiego II klasy. Dodatkowo, biorąc udział w uroczystościach intronizacyjnych, odznaczona orderem Intronizacyjnym Alberta I, Medalem Jubileuszowym I Rocznicy Istnienia Niderlandów oraz Pamiątkowym Medalem Intronizacyjnym Piotra II Konstantego.

Ostatni okres życia i śmierć

Hrabina Schmidt de Clercq od dłuższego czasu chorowała na realiozę. Choroba postępowała bardzo powoli, nie pozwalając na wystarczającą aktywność niderlandzkiej obywatelki. 23 kwietnia 2015 roku zmarła z powodu poważnego stadium realiozy.

Życie prywatne

17 listopada 2014 roku zaręczyła się z Louisem Lacroix de Roo. Para planowała również wirtualny ślub, do którego ostatecznie nie doszło.