Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Komunistyczna Partia Osterii

Z Micropedia

Komunistyczna Partia Osterii - założona w 201? r. przez Anatoljewicza Putina.

Jesteśmy partią komunistyczną, lecz nie w 100%. Mamy zamiar zrobić coś pomiędzy demokracją a komunizmem, zbliżając się w kierunku komunizmu. Według nas władza powinna być wybierana przez cały naród i dopiero ta reprezentowana osoba ma prawo do zarządzania. Oczywiście król by został, lecz ministrami (w moim przekonaniu doradcami) byli by tylko członkowie Komunistycznej Partii Osterii wybrani spośród nich. Według nas rewolucję można wykonać tylko wtedy, gdy więcej niż 50% mieszkańców uzna, iż władca nie reprezentuje dobra kraju. Władza w naszej partii składa się z (od najwyższej do najniższej): Przewodniczącego Komunistycznej Partii Osterii - ma prawo do zarządzania całą partią i przyjmowania jak i wykluczania członków. On ustala prawo partyjne. Generała Komunistycznej Partii Osterii - jest zastępcą Przewodniczącego i reprezentuje Partię za jej szeregami. Członkowie Rady Komunistycznej Partii Osterii (2 członków) - składają projekty nowego prawa do Przewodniczącego Komunistycznej Partii Osterii.

Informacje o partii. Przez 3 tygodnie istnienia był spokój, organizowaliśmy się - ja pisałem dekrety, Swietłana była ministrem spraw zagranicznych, a Reinfeldt ministrem bez teki. 22 maja uchwalono konstytucję. Aż następnego dnia...


Towarzysze!!! Ostrzegałem Księcia, lecz on nie posłuchał i nadal chce piastować urząd księcia w Osterii. Nie ma on pojęcia o tym, jak poprowadzić kraj do świetności. Nie obchodzi go naród, lecz własna zabawa. Więc przejmuję władzę w Księstwie Osterii do czasu uchwalenia konstytucji. Władzę po tym oddam Księciu, jeżeli poprawi się jego stosunek do kraju, bądź innej osobie. Dziękuję.

Poprosiłem Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich o pomoc (a raczej on ją nam zaoferował.) No i 26 maja przybyli.

Towarzysze! Jestem przedstawicielem służb specjalnych ZSRS, które na prośbę Księcia, przeprowadzały akcję stabilizacyjną na terytorium Osterii. Chciałbym poinformować, iż marionetkowy przywódca komunistycznej Osterii został schwytany i obalony, a władza książęca - przywrócona. Tow. Putin został skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności jako więzień polityczny, którą to karę ustalił 2 dni temu sąd polowy, powołany na terytorium Osterii.

Zgodnie z ustaleniami misji stabilizacyjnej lud ma wybrać, czy Osteria pozostanie księstwem, czy stanie się republiką - nową, pod władzą mieszkańców.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że nasza armia, która wkroczyła na terytorium Osterii wczoraj, zażegnała stan wojenny wprowadzony przez tow. Putina oraz zdelegalizowała Komunistyczną Partię Osterii. Wyjeżdżamy jutro, a na terytorium Osterii pozostawiamy fortyfikacje o charakterze defensywnym, których poprzednia władza nie zdołała zbudować. Jako powód delegalizacji oraz budowy tych umocnień podam fakt, że działania partii były sprzeczne z interesami Osterii, a ona sama posiadała charakter czysto terrorystyczny i zakładała podporządkowanie Osterii innemu państwu.

Z socjalistycznymi pozdrowieniami, Nikita Zendrejev, Ministerstwo Wojny i Obrony Kraju


Było fajnie, rewolta zażegnana. Ale następnego dnia:

Dnia 27 maja 2010 Sąd Polowy jednomyślnie stwierdził, że sprawcą rewolty jest Książę Andriejew, z którego zeznań wynika, iż zdradził on stan oraz działał przeciwko ludowi. Kara bez możliwości odwołania to:

Proklamacja republiki z Kanclerzem na czele. Sprowadzenie rangi Księcia do czysto reprezentacyjnej. Wprowadzenie demokratycznej Konstytucji Osterii. Delegalizacja KPO oraz zakaz czynnego propagowania jakiegokolwiek ustroju totalitarnego w osterii.


Sąd stwierdził również, że działania tow. Putina były uzasadnione, jednak forma z jaką je przeprowadzał - nieodpowiednia. Tow. Putin jest więc zobowiązany do 10 godzin prac społecznych związanych z odbudową struktury wątków na forum oraz publicznymi przeprosinami Księcia Andriejewa.

Wyrok staje się prawomocny z chwilą jego ogłoszenia.

Sąd Polowy