Micropedia Królestwo Wanadolezji
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Królestwo Wanadolezji

Z Micropedia
Flaga Królestwa Wanadolezji

Królestwo Wanadolezji - mikronacja utworzona 07.08.2012r., ponownie przywrócona w 22.07.2013r. Językiem urzędowym jest język polski i wanadolezyjski. Ustrój państwa to tymczasowo monarchia absolutna. Po wyborze Radnych do Wielkiej Królewskiej Rady król zapowiedział zmianę na monarchię parlamentarną.

Języki urzędowe: język polski, język wanadolezyjski

O państwie

Królestwo Wanadolezji zajmuje tereny dotąd nieznane przez ludzi z zewnątrz (Nordata Pn-Zach). Państwo powstało w wyniku połączenia się państw: Gerdonii, Rukonaji, Kardacynii i Motronii. Te cztery państwa powstały w 1901 roku, kiedy zmarł król Gertmut V dzieląc Królestwo Wanadolezji między swych braci. Stolicą Wanadolezji jest Turdata. Jest byłą stolicą Gerdonii oraz była stolicą Wanadolezji jeszcze przed podziałem kraju. 7 sierpnia 2012r. w Zamku Zjednoczeniowym na przedmieściach Turdaty (dawna nazwa Zamek Turdata) władcy czterech państw wanadolezyjskich podpisali Dekret Zjednoczeniowy, który potwierdza utworzenie Królestwa Wanadolezji. Kraj zamieszkuje ok. 60 mln. osób.

Mapa polityczna Wanadolezji
Mapa geograficzna wraz z zaznaczonymi największymi miastami kraju

Król

Król Elmuk VII

Królem Królestwa Wanadolezji został Elmuk VII z rodu Wikarde, syn króla Gerdonii Bornida II. Na mocy Dekretu Zjednoczeniowego król jest wybierany przez Wielką Królewską Radę. Król również stoi na czele Wielkiej Królewkiej Rady oraz jest Naczelnym Dowódcą Królewskich Sił Zbrojnych Wanadolezji, jednak na czele Ministerstwa do spraw Zbrojenia stoi Wielki mistrz.

Wielki mistrz

Wielki mistrz pełni funkcje zastępcy króla oraz doradcy. Razem z królem zatwierdza również dokumenty wydane przez Wielką Królewską Radę. Wielki mistrz sprawuje władze w kraju po śmierci króla w czasie wyborów następnego. Wielki mistrz może zostać królem, jeśli zostanie wybrany przez Wielką Królewską Radę.

Wielka Królewska Rada

Wielka Królewska Rada może składać się maksymalnie z 10 członków. Na jej czele stoi król i wielki mistrz, ale ten drugi ma mniejsze prawa w Wielkiej Królewskiej Radzie. Zadanie Rady to przygotowywanie dokumentów, jak na przykład konstytucji, prawa. Wszystkie dokumenty przygotowywane przez Radę są przedstawiane królowi i wielkiemu mistrzowi, którzy mogą zatwierdzić dokument, lub nie. Jednak na przykład stany zagrożenia powodziowego ogłasza wojewoda danego okręgu, po czym musi być zatwierdzony przez króla.

Miasta i okręgi

Kraj składa się z kilku okręgów: Okręg Turdata, Okręg Marteda, Okręg Bornidia, Okręg Neworok oraz Okręg Ratebok.

Zamek Zjednoczeniowy

Forum

https://wanadolezja.fora.pl/