Micropedia Ludowa Republika Magnifikatu
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Ludowa Republika Magnifikatu

Z Micropedia
LRM

Ludowa Republika Magnifikatu

Oficjalna flaga LRM Oficjalne godło LRM
Dewiza: "brak"
Język urzędowy polski
Języki pomocnicze angielski
Stolica Mariuszowo
Forma rządów republika
System rządów prezydencki
Ustrój polityczny demokracja
Ustrój terytorialny unitarny
Głowa państwa Prezydent Tarsycjusz Operar
Jednostka monetarna Crux
Ogłoszenie republiki 22 XI 2017
Powierzchnia nieznana
Liczba obywateli 12
Kod samochodowy LRM
Kod samolotowy LRM
Strona lub forum Strona LRM
Położenie na Nordacie
PołożenieLRM.png

Ludowa Republika Magnifikatu - nowoczesne państwo socjalizmu demokratycznego powstałe 22 listopada 2017 jako minenacja, a od 2 grudnia 2018 r. jako mikronacja.

Działalność

Ludowa Republika Magnifikatu opiera swoją działalność na:

 • forum społecznościowym: prmagnificat(kropka)cba(kropka)pl,

Nazwa

Ludowa - przypomina o ustroju socjalistycznym,

Republika - mówi o tym, że władza jest wybierana przez wyborców na określony czas,

Magnifikatu - oznacza nawiązanie do słów Pisma Świętego zaczynającego się od słów: "Magnificat anima mea Dominum" - co znaczy- "Wielbi dusza moja Pana". Słowo "Magnifikat" nawiązuje do nauki chrześcijańskiej.

Geografia

Magnifikat znajduje się na zachodniej części Nordaty. Od południa graniczy z Federacją Nordacką, a przez wody znajdujące się po zachodniej stronie graniczy z Republiką Bialeńską. Magnifikat jest krajem nizinnym, jednak często można spotkać wypukłe formy rzeźby terenu. Najwyższy szczyt znajduje się w rezerwacie na półwyspie Czerwonka. O geografii kraju można usłyszeć w jednej z patriotycznych pieśni:

"Wśród wzgórz Magnifikatu, oraz plaż i gór, lasów, mieszka razem z swym ludem, nasz Operar - Prezydent. "Wolność, pokój i szczęście" - to Jego wielkie hasła! Niechaj żyje Prezydent Operar!"

Największym miastem Ludowej Republiki Magnifikatu i stolicą tego państwa jest Mariuszowo, drugie miejsce zajmuje Różanowo.

Historia

Pierwsza Republika

22 listopada 2017 na publicznym serwerze Minecraft została proklamowana przez Operara Magnifikacka Republika Ludowa. Kraj wzbudził zainteresowanie i szybko zyskał obywateli. Magnifikat był położony ja kwadratowej powierzchni podzielonej na część mieszkalną, w której znajdowały się mieszkania i budynek administracyjny z kaplicą pw. św. Józefa Robotnika, a w drugiej części znajdowały się pola z różnymi uprawami zaczynając na pszenicy a kończąc na trzcinie. Państwo od początku posiadało ustrój socjalistyczny, który wkrótce przerodził się wręcz w utopijny komunizm. Chłopi i robotnicy otrzymywali narzędzia i szli pracować na polu lub budować kraj, a pracownicy umysłowi zajmowali się tworzeniem strony internetowej lub zajęciami związanymi z zarządzaniem krajem. Każdy obywatel dostał od państwa mieszkanie, a chłopi dostarczali żywność do Państwowego Przedsiębiorstwa Spożywczego "Kingsley", z którego wszyscy obywatele czerpali stanowiąc jeden organizm. Efektywna gospodarka przyczyniła się do szybkiego rozwoju. Na czele państwa stał Prezydent kierujący Komitetem Wykonawczym Magnifikackiej Republiki Ludowej. 22 grudnia 2017 zmieniono nazwę państwa na "Ludowa Republika Magnifikatu".

Druga Republika

Wkrótce serwer publiczny upadł, a prezydent postanowił przenieść państwo na własny serwer. W maju 2018 po otwarciu serwera Magnifikatu powstały dwa miasta: Mariuszowo, jako stolica i Adamowo. 8 maja powstała pierwsza partia polityczna - Partia Robotnicza, a 18 maja Partia "Krzyż" zainicjowana przez Adama902. Następnie Kobold złożył trzecie miasto - Tempus (obecnie Różanowo) oraz partię "Stowarzyszenie Dyficooliańskich Monarchistów".

22 lipca 2018 na zaproszenie prezydenta przybyła z kilkumiesięcznym opóźnieniem delegacja Republiki Ludowej Hortumii. Jak podaje strona państwowa:

"Przedstawiciele Ludowej Hortumii byli ogromnie zadziwieni i zaskoczeni wysokiej klasy spotkaniem, które zogranizował lud pracujący Magnifikatu."

Następnego dnia odbyła się wizyta delegacji Magnifikatu w Hortumii, która miała podobny program, lecz nie dorównywała wzniosłej wizyty w Ludowej Republice Magnifikatu.

Kolejno odbyło się spotkanie i zawarcie stosunków dyplomatycznych z Polską Republiką Freelandu (obecnie Republika Freelandu). Następnie zawarto umowę z Federacją Nordacką. Osobną umowę zawarto z Socjalistyczną Republiką Volkianu (prowincją Federacji Nordackiej) i 21 lutego 2019 otwarto przedstawicielstwo w Krasnodarsku, a 23 lutego w Mariuszowie.

Trzecia Republika

Podczas V Zjazdu Partii Robotniczej Tarsycjusz Operar ogłosił, że 15 sierpnia 2019 r rozpoczął się etap III Republiki. Jest to związane z oficjalnym przejściem działalności Ludowej Republiki Magnifikatu na własne forum internetowe.

26 września 2019 w skład Ludowej Republiki Magnifikatu weszło Państwo Ardemskie, które funkcjonuje obecnie pod nazwą "gmina ardemska" z siedzibą w Belferze. Dzięki temu powierzchnia kraju zwiększyła się o ponad połowę.

6 października 2019 podczas I szczytu RPN Ludowa Republika Magnifikatu weszła w skład Rady Państw Nordaty. Delegacja LRM brała udział w obradach II Szczytu RPN, a trzeci szczyt ma być zorganizowany właśnie w Magnifikacie.

22 października 2019 został utworzony Związek Państwowy Magnifikatu i Batawii, mający na celu zjednoczenie obu krajów.

Ustrój polityczny

Ludowa Republika Magnifikatu jest republiką parlamentarną.Władza utrzymuje połączenie ideologii: socjalizmu demokratycznego i socjalizmu chrześcijańskiego.

Podział administracyjny Ludowej Republiki Magnifikatu opiera się na gminach, z własnymi organami samorządowymi.

Władza wykonawcza spoczywa na Prezydencie Ludowej Republiki Magnifikatu wybieranym przez Najwyższe Zgromadzenie na okres dwóch miesięcy.

Władza ustawodawczo-kontrolna spoczywa na Najwyższym Zgromadzeniu.

Parlament 1.11.2019.png

Najwyższe Zgromadzenie ma charakter powszechny. Władzę ustawodawczą sprawują obywatele bezpośrednio.

Aktualny skład Najwyższego Zgromadzenia tworzą ugrupowania:

Ustrój gospodarczy

Zgodnie z konstytucją występuje gospodarka planowana (Ludowa Republika Magnifikatu opiera się na centralnym planowaniu gospodarki. Art. 4 Konstytucji LRM). Za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpowiada Centralny Urząd Planowania Gospodarczego, który mieści się przy al. Czerwonego Sztandaru w Mariuszowie.

Do 15 sierpnia 2019 występował bliżej nie określony system gospodarczy zbliżony do socjalistycznego bez istnienia waluty. Po 15 sierpnia 2019 wprowadzono komunizm jako system gospodarczy, w którym wszystkie produkty są dostępne dla pracujących obywateli. Ustanowiono również tego samego dnia walutę (Crux), którą się posługują cudzoziemcy przebywający na terenie Magnifikatu.

Transport

Wszystkie jednostki administracyjne połączone są drogami. Stolica Ludowej Republiki Magnifikatu jest najważniejszym ośrodkiem komunikacji. Posiada ona międzynarodowy port lotniczy, port morski oraz węzeł kolejowy.

Dzięki rozwiniętemu systemowi dwóch linii kolejowych można dotrzeć do czterech najskrajniejszych miejsc na mapie kraju.

Kultura i religia

Kultura

Władze organizują nieregularnie Międzynarodowy Festiwal Magnifikatu (nie jest to wydarzenie o charakterze konkursowym), którego celem jest integracja i zacieśnianie więzi osób z mikroświata. Festiwal odbywa się głównie w okolicy 22 miesiąca nawiązując do rocznicy utworzenia kraju. Do tej pory zrealizowano Międzynarodowe Festiwale Magnifikatu o tematyce:

 • Edycja Pieśni Rewolucyjnej (22 listopada 2018 z okazji rocznicy proklamacji republiki)
 • Edycja Pieśni Radosnej (23 lutego 2019 z okazji Dnia Mirosława)
 • Edycja Pieśni Pracowniczej (29 czerwca 2019 z okazji rocznicy założenia Partii Robotniczej)
 • Edycja Talentów (23 listopada 2019 z okazji II rocznicy proklamacji)

Religia

Istnieje rozdział religii od państwa. W kraju znajduje się 7 budynków kościelnych. 8 września nawiązano konkordat z Państwem Kościelnym Rotria, który zapoczątkował nową erę pod względem religii katolickiej w kraju.

Święta państwowe

 • 17 lutego - Wspomnienie Mirosława
 • Wielkanoc
 • 1 maja - Święto Pracy
 • 8 maja - Dzień założenia Partii Robotniczej
 • 18 maja - Święto Konstytucji
 • 22 listopada - Święto Proklamacji
 • Boże Narodzenie
 • 31 grudnia - Dzień Pokoju