Micropedia Ludwik Potocki
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Ludwik Potocki

Z Micropedia
Herb Potockich

Ludwik Potocki - Polski szlachcic, Pan na Wiśniowcu.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Ludwik przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej. Jest synem Michała Jerzego Potockiego oraz Julii Tracz Potockiej. Jako młody chłopiec cześć swojego życia spędził wraz z Ojcem w Salzburgu, gdzie Michał Jerzy pełnił funkcję Namiestnika Księstwa. Tam też Ludwik zdobył wykształcenie średnie. W pierwszej połowie września przybył do Rzeczpospolitej. Został mieszczaninem i zamieszkał na pewien czas w Wilnie. Wziął udział w Spisie Powszechnym 2020, zarządzonym przez Kanclerza Wielkiego. W październiku 2020 złożył wniosek o wstąpienie do Wojsk Rzeczpospolitej ale nie stawił się do żadnego regimentu. Od 7 listopada 2020 jest zaręczony z Anną Ostrogską, córką Dominika Ostrogskiego, przyjaciela rodu Potockich. W tym samym miesiącu złożył wniosek o nobilitację i stał się szlachcicem. Od początku stycznia 2021 rezyduje w Wiśniowcu, w swoim majątku. Jest wiernym Rotryjskim.

Odznaczenia

  • Medal Bene Merentibus (1) (RON)
  • Medal Dobroczynności (Skarland)