Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Majordom

Z Micropedia
Majordom.png
Majordom
Obecny Majordom
Witt.jpg
Daniel von Witt
Funkcja państwowa
PaństwoFlaga elderland.png Elderland
Data formalnego utworzenia16 sierpnia 2015
PierwszyDaniel von Witt
ObecnyDaniel von Witt
Obecny od17 grudnia 2015
SiedzibaElder

Majordom jest szefem rządu Królestwa Elderlandu powoływanym i odwoływanym przez Króla na wniosek Lorda Strażnika Koronnego. Z racji swej funkcji jest również głównodowodzącym Elderlandzką Armią Królewską. W razie nieobsadzenia tego urzędu jego funkcje pełni Lord Strażnik Koronny. Działalność, prawa, kompetencje i obowiązki Majordoma reguluje Ustawa Rady Koronnej z dnia 16 sierpnia 2015 roku o Majordomie.

Uprawnienia i obowiązki

Do zakresu kompetencji Majordoma zaliczają się:

  • kształtowanie i kierowanie polityką wewnętrzną i zagraniczną w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów władzy;
  • reprezentowanie Królestwa w kraju i zagranicą, w tym w organizacjach międzynarodowych oraz powoływanie przedstawicieli Królestwa w tych organizacjach, jeśli tryb taki jest przez nie dopuszczony;
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością państwowych instytucji oraz powoływanie i odwoływanie ich kierowników, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  • wykonywanie innych kompetencji określonych przepisami prawa.

Majordom jest obowiązany:

  • stawiać się na każde wezwanie Króla, Lorda Strażnika Koronnego lub Rady Koronnej w celu złożenia wyjaśnień, raportu lub udzielenia informacji;
  • wykonywać ustawy i edykty;
  • kierować administracją rządową, w tym administrować stroną główną Królestwa;
  • występować w ochronie interesów Królestwa w kraju i poza jego granicami;
  • stać na straży suwerenności i bezpieczeństwa Królestwa.