Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Malcher Estery Naw

Z Micropedia
Obywatelstwo Polondzkie, Sarmackie,

Sclavińskie

Kraj zamieszkania Księstwo Sarmackie
Obecnie -
Przynależność partyjna Sclavińska Wolność
Malcher E. Naw

Malcher Estery Naw - Urodzony w Oxbay w czerwcu 2009 r.

Mieszkaniec Wielkiej Polondii praktycznie od powstania mikronacji. Działacz polityczny i społeczny. Pierwszy Premier Wielkiej Polondii. Od czasu rezygnacji Maksymiliana Daliszewskiego z Pałacu Prezydenckiego pełnił funkcję Tymczasowego Prezydenta Wielkiej Polondii. Były Wicemarszałek Zgromadzenia Deputowanych, dwukrotny Prezydent Wielkiej Polondii i Premier Polondii. Po upadku państwowości polondzkiej osiedlił się mieście Eldorat w Księstwie Sarmacji, gdzie działał na rzecz Konsulatu Sclavinii.

Działalność w Wielkiej Polondii (2009-2014)

Działalność polityczna

Działalność publiczna

 • Gubernator Królewskiego Miasta Oxbay (VII - VIII 2009 r.)
 • Prezes Rady Ministrów (25 VII - IX 2009 r.)
 • Tymczasowy Prezydent Wielkiej Polondii (28 I - 21 XI 2010 r.)
 • Wicemarszałek Zgromadzenia Deputowanych (27 XI 2010 - 4 VII 2011 r.)
 • Ambasador Wielkiej Polondii w Królestwie Skarlandu (23 III - 28 VII 2011 r.)
 • Prezydent Wielkiej Polondii (4 VII - 1X 2011 r.)
 • Prezydent Wielkiej Polondii - reelekcja (5 X 2011 - 2 I 2012 r.)
 • Premier Rady Ministrów (20 I - 22 VI 2012 r.)
 • Namiestnik polityki zagranicznej (12 III 2013 - 10 XII 2013 r.)
 • Gubernator Wielkiej Polondii (10 XII - IV 2014 r.)

Działalność społeczna

W czasie swojej działalności niejednokrotnie wspierał wszelkie inicjatywy społeczne. Można do nich zaliczyć m.in: Gazetę Polondzką, Głos Polondii, Polondzki Związek Piłki Nożnej, czy także działalność w Komisji Wyborczej.

Działalność kulturalna i sportowa

Działalność w Księstwie Sarmacji

Działalność publiczna

 • Radca stanu ds. finansów Konsulatu Sclavinii (28 IV - 6 VII 2015 r.)
 • Członek Prezydium Konsulatu Sclavinii (12.11.2016 - 7.01.2017 r.)

Działalność społeczna

 • Prezes Pro Sclavinis (V - ? )
 • Wiceprzewodniczący partii Sclavińska Wolność dążącej do zachowania samorządności Konsulatu Sclavinii. (16.11. - 25.2016]
 • Przewodniczący partii Sclavińska Wolność [26.11.2016 - ?]

Linki