Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Marcos de Zepp

Z Micropedia
Marcos de Zepp
Kraj zamieszkania Surmenia
Funkcje publiczne Wicekról Surmenii
Tytuł honorowy Jego Książęca Wysokość, Książę Surmenii
Znany również jako Pawel de Warnac, Aleksander I, Hadrian I, Marek Wiktorowicz

Jego Wysokość książę Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp - założyciel Dalmencji, współzałożyciel Trizondalu. Były duchowny i Patriarcha. Dawniej nazywał się Paweł de Warnac.

Założenie Dalmencji i Trizondalu

Dalmencja została utworzona 24 grudnia 2006 roku. Wszystkie prace nad stroną wykonał założyciel, Paweł de Warnac. Jak każda młoda mikronacja, Dalmencja miała problem ze znalezieniem mieszkańców. W końcu uzbierało się ich kilkanaście, ale większość z nich była nieaktywna. Jedynie sam książę i założyciel oraz Marcel Hans, wtedy hrabia Rottery, pracowali nad udoskonaleniem strony Dalmencji i znalezieniem nowych mieszkańców. W lutym 2007 roku książę Paweł de Warnac nawiązał rozmowy z królem Trilandu, Krzysztovem von Latoo i wkrótce podjęli decyzję o połączeniu swoich państw. Tuż przed podpisaniem odpowiedniego traktatu, Krzysztov von Latoo zaprosił do Unii także Zongyię. Dnia 24 lutego 2007r. książę Paweł de Warnac, król Krzysztov von Latoo i prezydent Marcin Komosiński podpisali Traktat o połączeniu Dalmencji, Trilandu i Zongyi w Księstwo Trizondalu.

Gubernator Dalmencji

Władcą Księstwa Trizondalu został Marcin Komosiński. Krzysztov von Latoo i Paweł de Warnac otrzymali tytuły Gubernatorów. Paweł de Warnac zarządzał nadal Dalmencją, teraz jednak jako Gubernator. Trizondal nadal miał jednak problemy ze znalezieniem mieszkańców. Aby je rozwiązać podjęto decyzję o przyłączeniu Księstwa Trizondalu do Księstwa Sarmacji. Nastąpiło to 26 kwietnia 2007r. Wkrótce po tym wydarzeniu, zmęczony rządami i zniechęcony zbyt małą ilością mieszkańców w Dalmencji, Paweł de Warnac zrzekł się tytułu Gubernatora Dalmencji i wycofał się z życia publicznego.

Państwo Kościelne Rotria

Prawie przez rok Paweł de Warnac nie odgrywał żadnej roli w życiu publicznym. Przez ten okres tułał się po v-świecie. Wreszcie dotarł do odbudowującej się z gruzów Rotrii. Postanowił osiedlić się tam na stałe. 15 marca osiadł na stałe w Rotrii i zmienił imię na Xardas von Griningen. Tego samego dnia uczestniczył w koronacji Karola Habsburga na Patriarchę Rotrii. Następnego dnia, 16 marca 2008 roku, został wyświęcony na duchownego Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego i został mianowany Sekretarzem Kurii Rotryjskiej. Póxniej Xardas von Griningen został kardynałem, Kamerlingiem Rotrii, czyli szefem rządu w Rotrii. Pełnił wiele funkcji publicznych. W pewnym sensie wrócił też do Trizondalu, gdyż został mianowany Prymasem tego kraju. Dnia 22.09.2008 został w Konklawe wybrany Patriarchą Rotrii. Przyjął wtedy imię Aleksander I. 15 lutego 2009 roku, po pięciu miesiącach panowania, abdykował z powodu wielu obowiązków w świecie realnym i niemożności w związku z tym sprawnego zarządzania ojczyzną i Kościołem. Po konklawe i wyborze Karla Gregora Richarda Habsburga-Lothringena, który przyjął imię Sykstusa I, został Kamerlingiem Rotrii. Po zmianie nazwy urzędów i struktury władz został wybrany ,,szefem rządu", czyli Prefektem Generalnym. Po kolejnym konklawe, które 22 sierpnia wybrało ponownie Karla Gregora Habsburga na Wikariusza v-Kościoła (przyjął imię Sykstusa II), raz jeszcze został Prefektem Generalnym, utrzymał też urząd Kamerlinga. Po nagłej śmierci w dniu 27 września Jego Świątobliwości Sykstusa II, oraz po najdłuższym w historii najnowszej Rotrii Konklawe został Patriarchą, przyjmując imię Hadriana I. W czasie panowania wprowadził zmiany do Bulli Węgielnej i uregulował działanie rządu. Panował do końca swojego pontyfikatu, czyli do dnia 2 stycznia 2010 roku. W kolejnym konklawe obrany został kardynał Lorenzo de Medici, którego Marcos został doradcą, a więc Kamerlingiem, Prywatnym Sekretarzem i Legatem Patriarszym w rządzie Rotrii. Odszedł z Państwa Kościelnego zrzekając się wszystkich godności świeckich i kościelnych w marcu 2013 roku.

Rodzina

Dnia 7.10.2008 został adoptowany przez Jego Królewską Wysokość wicekróla profesora Victorjosa Paulosigosa kardynała de Zepp. Tym samym wszedł do Surmeńskiej Rodziny Królewskiej i zyskał nazwisko de Zepp. Jego wujem jest Tomasz DrabikPany de Zepp (pozbawiony obywatelstwa i tym samym prawa do dziedziczenia), a dziadkiem Jego Królewska Mość Paulos Petrosigos de Zepp, obecny król Surmenii. Obecnie jest pierwszy w kolejce do tronu Surmenii.

Linki zewnętrzne