Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Michał Czarnecki

Z Micropedia

Agregat Awangardy Proletariatu. Pretor Mandragoratu Wandystanu od 16 lipca 2007 r. do 30 września 2007 r. Mandragor Socjogramu od 3.02.2008 r.

Przybył do v-świata powtórnie w sierpniu 2004 roku. Zamieszkał w Sarmacji, gdzie od początku związał się z armią. Żołnierz Flotylli Gellońskiej (dosłużył się stopnia kapitana), admirał marynarki wojennej. Twórca Gellońskiego Muzeum Broni Pancernej oraz innych inicjatyw kulturalno-historycznych (np. witryna opisująca desant na wyspę Awara w 1945 roku). Później przechodzi do rezerwy, w stopniu kapitana. Członek NZM, dwukrotny poseł do IP Sarmacji, prawdopodobnie najkrócej urzędujący Kanclerz w historii v-świata (niespełna tydzień), dwukrotnie był ministrem (raz Rozwoju w rządzie hr. von Kiechajasa, później Samorządu Terytorialnego w Chanukowej Koalicji). Posiadał tytuł barona i liczne ordery, których już nie pamięta (bo i po co, za dużo ich miał).

Po tzw. WC (wandejskim czerwcu) opuszcza na stałe Księstwo Sarmacji i przenosi się do MW, gdzie mieszkał już wcześniej w ramach Księstwa. Wiceprezydent i komisarz ludowy ds. propagandy.

Zasłużony twórca kultury. Z pod jego pióra (przy udziale Mandragora Winnickiego) wyszło wiekopomne, choć niedokończone dzieło, pt. "Jądro w ciemności", monumentalna epopeja opisująca losy żołnierza-patrioty Misia, który walczy na wszystkich frontach o wolny kraj. "Jądro" zwyciężyło w konkursie literackim MDN, twórca zainkasował wtedy dwie stówy i cztery działki.

Michał Czarnecki współtworzył też (wspólnie z tow. Winnickim) ŁOSKARY 2007 - nagrody v-światowego kina, bardzo popularne i szeroko podziwiane. ŁOSKARY, jako przedsięwzięcie niekomerycjno-ludowo-rozrywkowe nie przyniosły ich twórcom żadnych burżuazyjno-biznesowych profitów.

Aktualnie mieszka w Gennosse-Wanda-Stadt. Pretor I kadencji, Komisarz Ludowy d/s Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego i Edukacji do 3.02.2008 r., wcześniej kwiaton (podał sie do dymisji w proteście przeciwko przeniesieniu obrad ChL na forum).

03.02.2008 r. został mianowany przez swojego poprzednika Mandragora Khanda Mandragorem Socjogramu.


Źródło: [1]