Micropedia Mikrooceaniczne Dni Pokoju
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Mikrooceaniczne Dni Pokoju

Z Micropedia

Święto Unii Mikrooceanii trwające od 1 do 3 czerwca każdego roku.

W założeniu, święto to ustanowiono w celu propagowania pokojowej koegzystencji narodów V-Świata oraz potępianiu konfliktów między-v-narodowych. W ramach obchodów na terenie całej UM organizuje się wiece i marsze wolnościowe oraz pokojowe. Spotkania i przemowy skierowane do państw ogarniętych konfliktami, o pokojowe działania.

Również i z tej okazji, Parlament Mikrooceanii zobowiązany jest również do wystosowania specjalnego oświadczenia z tej okazji.

Święto ustanowiono decyzją Parlamentu Unii Mikrooceanii 18 stycznia 2010 r.