Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Partia NORMAL !

Z Micropedia
NORMAL!.jpg

Partia NORMAL! - centroprawicowa partia polityczna działająca na terenie Gregorii.Jest to partia bardziej Liberalna.Partia Polityczna Początkiem można ogłosić połowę kwietnia 2006 roku, jednak oficjalna rejestracja nastąpiła w październiku 2006 roku.Partia Działała jeszcze za czasów Wielkiej Ciemności (Okupacji Gregorii przez Herbertię)

Partia wielokrotnie zdobywała wśród Gregorian większość,była to partia w której mogli być tylko obywatele gregoriańscy.NORMAL! można porównać do Solidarności.Dzięki NORMAL! Gregoria odzsykała niepodległość, lecz nie wygrała wyborów parlamentarnych w 2010r.


Głównym założeniem Partii jest pomoc w wprowadzeniu równowagi społecznej.


Statut

Ustęp I – Zagadnienia podstawowe

1. Partia NORMAL!, , zawsze stoi z prawem.

2. NORMAL! działa jako niezależna ugrupowanie na terenie Gregorii

3. Oznaczeniem NORMAL! jest Czerwony napis NORMAL! na białym tle.

Ustęp II – Członkostwo

1. Członkowie partii są rekrutowani w sposób dobrowolny.

2. Wszyscy członkowie partii są równi i mają takie same prawa.

3. Urzędem kontrolującym partię jest Zarząd (patrz ust. III)

4. Wydalenie z partii może nastąpić po rozpatrzeniu tego przez Zarząd. Następuje to automatycznie przy zapisaniu się danego członka do innej partii.

Ustęp III – Zarząd

1. Zarząd pełni najwyższą władze w NORMAL!.

2. Decyzje Zarządu muszą być respektowane.

3. Do zarządu należą: - Przewodniczący NORMAL! - Rzecznika Partii - 2 Członków Zarzadu

4. Członków zarządu mianuje Przewodniczący. Każdy z członków musi zostać zaakceptowany w głosowaniu przez Gostrip Partii (patrz ust. IV). W razie odrzucenia wniosku przez Gostrip Partii, Przewodniczący proponuje innego kandydata. Każdemu członkowi Zarządu Przewodniczący może udzielić dymisji.

5. Odwołanie Przewodniczącego może nastąpić, gdy reszta Zarządu poprze to jednomyślnie. Przewodniczący może sam podać się do dymisji. Następcę Przewodniczącego wybiera Gostrip Partii.

6. Zarząd działa demokratycznie i równie, każdy Członek Zarzadu ma 24 godziny na oddanie glosu w glosowaniu.

7. Zarządowi przewodzi Przewodniczący.

8. Zarząd wprowadza w życie wszystkie ustawy odnośnie partii. W razie chęci zmiany statutu musi zwrócić się do Gostripu Partii.

Ustęp IV – Gostrip Partii

1. Zbiera się w razie spraw najwyższej wagi państwowej (zmiany składu Zarządu, zmiana statutu).

2. Przewodzi mu Przewodniczący.

3. W głosowaniu każdy z członków posiada po jednym głosie.

4. W Gostrip

Lista Członków

  • Kaans Vors - Przewodniczący Partii
  • David Bekcham