Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Patrick McPersil

Z Micropedia

Patrick McPersil - francuski polityk, obecnie Pierwszy Minister Królestwa Francji. Sprawuje również funkcje

Ministra Kultury i Sportu.

Patrick McPersil
Kraj Zamieszkania Królestwo Francji
Funkcje publiczne Pierwszy Minister, Minister Kultury i Edukacji
Tytuł honorowy Kawaler
Ks.jpg


Działalność we Francji

Patrick McPersil przybył do Republiki Francuskiej 9 Sierpnia 2010 r. z Republiki Wirtualnego Świata gdzie sprawował funkcje ministra sprawiedliwości. 5 lutego Prezydent Republiki de Stress mianował McPersila na stanowisko ministra obrony narodowej. Po zmianie ustroju został Pierwszym Ministrem oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Francji. To drugie stanowisko sprawował do 5 czerwca kiedy to odwołano go z tej funkcji lecz otrzymał nominacje na inny urząd - Ministra Kultury i Sportu.Wkrótce za zasługi otrzymał z rąk Jego Królewskiej Mości tytuł szlachecki oraz członkostwo w Królewskiej Akademii Francji.