Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Piotr Laging

Z Micropedia

Markiz Piotr LagingEdytuj

Pierwsze kroki w v-świecie stawiał w Księstwie Sarmacji, gdzie zamieszkał w prowincji Starosarmacja. Sprawował tam kilka funkcji, jednak najważniejszą z nich była funkcja Posła na Sejm Księstwa Sarmacji, którą uzyskał w wyniku wygranych wyborów.

W październiku roku 2011 w wyniku solidarności z diukiem Piotrem Kościńskim, który został bezpodstawnie pomówiony opuścił Księstwo Sarmacji, aby udać się na emigrację.

Została powierzona mu funkcja ministra ds. bezpieczeństwa uchodźców oraz wicepremiera w gabinecie diuka Piotr Kościńskiego. Te same stanowiska sprawował w kolejnych rządach kolejnych premierów Ostrowskiego i barona Incisive. W rządzie barona Incisive nastąpiła zmiana ministerstwa na wniosek markiza na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Od dnia 14.04.2012 został powołany na urząd Premiera Królestwa Hasselandu.

W związku z zasługami dla odradzającego się Hasselandu w dniu 23.08.2011 nadany mu został tytuł szlachecki: baron wraz ziemią, której nadał nazwę Oryza, a następnie w dniu 7.04.2012 został nadany mu tytuł arystokratyczny: markiz.

W Królestwie Hasselandu sprawuje ponadto funkcje:

Senatora, sekretarza partii Hasselandzkiego Ruchu Monarchistycznego, członka Rady Stanu oraz wójta wsi Oryza.