Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Prefekt

Z Micropedia

Królestwo Scholandii

Szef organów władzy wykonawczej w prowincjach Królestwa Scholandii. Administruje prowincją w imieniu Królewskiego Rządu, nadzoruje przestrzeganie porządku prawnego w miastach otwartych prowincji, kontroluje obrót nieruchomościami na terenie prowincji (poza miastami), wspiera jej rozwój kulturalny, zabiega o inwestycje. Jest organem rozjemczym i odwoławczym na terenie prowincji, odpowiada za funkcjonowanie i aktualizację jej strony. Rozporządza kasą prowincji, w czym jest kontrolowany przez Ministerstwo Finansów. Prefekt podlega Premierowi, w sprawach, będących w kompetencji poszczególnych ministerstw wykonuje ich dyrektywy. P. jest wybierany przez obywateli mieszkających na terenie danej prowincji w wyborach bezpośrenich.

Republika Tyrencji

W Republice Tyrencji urzędnik stojący na czele administracji rządowej w Prefekturze, wybierany przez obywateli danej prefektury w wyborach bezpośrednich.