Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Prezydenci Republiki Bialeńskiej

Z Micropedia
Lp Prezydent Okres rządów Dodatkowe informacje
-

Komitet Założycielski

(Kaniewski, Kamiński, Michalski, Aykm, Swarzewski)

15 listopada 2013 -                 9/14 grudnia 2013 Władza naczelna w początkowym okresie istnienia Republiki
1. Andrzej Swarzewski 14 grudnia 2013 - 24 sierpnia 2014 Kadencje I-VII; kilkukrotnie zmieniano czas trwania kadencji
2.  Martin von Primisz 24 sierpnia 2014 - 26 października 2014 VIII kadencja
3.  Jan de Kaniewski 26 października 2014- 1 grudnia 2014 IX kadencja; podał się do dymisji;
- Maciej Kamiński 1 grudnia 2014 - 9 grudnia 2014 pełniący obowiązki jako Marszałek Parlamentu
4. Andrzej Swarzewski 9 grudnia 2014 - 10 lutego 2015 X kadencja
5. Aleksandra Dostojewska-Swarzewska 10 lutego 2015 - 22 marca 2015 XI kadencja; pierwsza kobieta na tym urzędzie; podała się do dymisji
- Andrzej Swarzewski 22 marca 2015 - 30 marca 2015 pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
6. Konstanty Jerzy Michalski 30 marca 2015 - 16 czerwca 2015 XII kadencja; podał się do dymisji
- Maciej Kamiński 16 czerwca 2015 - 29 czerwca 2015 pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
7. Markus Wettin 29 czerwca 2015 - 17 lipca 2015 XIII kadencja; podał się do dymisji
- Maciej Kamiński 17 lipca 2015 - 27 lipca 2015 pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
8. Andrzej Swarzewski 27 lipca 2015 - 19 października 2015 XIV kadencja
9. Eddard Noqtern 19 października 2015 - 11 stycznia 2016 XV kadencja
10. Ali ibn Abi Talib 11 stycznia - 1 luty XVI kadencja; odwołany w referendum
11. Heinrich Hewret Wettin 1 lutego 2016 - 1 marca 2016 XVII kadencja; podał się do dymisji
- Kim Myong Won 1 marca 2016 - 19 marca 2016 pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
12. Aleksandra Dostojewska-Swarzewska 19 marca 2016 - 5 kwietnia 2016 XVIII kadencja; zmarła w trakcie pełnienia urzędu
- Severino Castiglioni 6 kwietnia 2016 - 17 kwietnia 2016 pełniący obowiązki jako Wiceprezydent
13. Albert Medycejski 17 kwietnia 2016 - 10 lipca 2016 XIX kadencja
14. Hewret Faradobus 10 lipca 2016 - 3 października 2016 XX kadencja
15. Andrzej Swarzewski 3 października 2016 - 18 stycznia 2017 XXI kadencja
16. Tadeusz Krasnodębski 18 stycznia 2017 - 5 marca 2017 XXII kadencja; podał się do dymisji
17. Andrzej Swarzewski 5 marca 2017 - 23 marca 2017 XXII kadencja; dokańcza kadencję[1]; podał się do dymisji
- Aleksandra Dostojewska 23 marca 2017 - 9 kwietnia 2017 XXII kadencja; Powołana niezgodnie z prawem na funkcję Wiceprezydenta; odwołana wyrokiem Sądu
18. Maciej Kamiński 9 kwietnia 2017 - 19 kwietnia 2017 XXII kadencja; Sukcesja jako Marszałek-senior Parlamentu
19. Ametyst Faradobus 19 kwietnia 2017 - 16 listopada 2017 XXIII/XXIV kadencja; 30 lipca 2017 rozpoczął drugą kadencję
20. Tadeusz Krasnodębski 16 listopada 2017 - 9 lutego 2018 XXV kadencja;
21. Antoni Kacper Burbon-Conti 9 lutego 2018 - 6 maja 2018 XXVI kadencja; podał się do dymisji
22. Tadeusz Krasnodębski 6 maja 2018 - 13 maja 2018 XXVI kadencja; kończył kadencję swojego poprzednika
23. Mardred Jakub von Salvepol – Nova Vita 13 maja 2018 - 28 maja 2018 XXVII kadencja; podał się do dymisji
24. Michael Wolferine 28 maja 2018 - 21 lipca XXVII kadencja; podał się do dymisji
- Jan Lubomirski-Dostojewski 21 lipca 2018 - 17 sierpnia 2018 Prezydent nieformalny – nie złożył przysięgi prezydenckiej
- Marek Bajtuś 17 sierpnia 2018 - 2 listopada 2018 Prezydent nieformalny – złamane zostały przepisy prawa
- Antoni Kacper Burbon-Conti 2 listopada 2018 - 13 grudnia 2018 Prezydent nieformalny – prowadził rządy autorytarne jako Naczelnik Republiki Bialeńskiej
25. Antoni Kacper Burbon-Conti 13 grudnia 2018 - 26 stycznia 2019 XXVIII kadencja;
26. Franz Langer 26 stycznia 2019 - 2 lutego 2019 XXIX kadencja; podał się do dymisji
27. Antoni Kacper Burbon-Conti 2 lutego 2018 - 22 lutego 2019 XXIX kadencja; objął urząd jako Przewodniczący pro tempore Parlamentu
28. Andrzej Swarzewski 22 lutego 2019 - 15 października 2019 XXX-XXXI kadencja; 20 kwietnia rozpoczął drugą kadencję
29. Ronon Dex 15 października 2019 - 16 kwietnia 2020 XXXII kadencja;
30. Akrypa Ali Shariati 16 kwietnia 2020 - 26 września 2020 XXXIII kadencja; złożona z urzędu przez Zgromadzenie Narodowe
- Joahim von Ribertrop 26 września 2020 - 15 października 2020 pełniący obowiązki jako Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego
31. Ametyst Faradobus 15 października 2020 - 15 października 2021 XXXIV-XXXVI kadencja; 15 lutego 2021 roku rozpoczął drugą kadencję, 15 czerwca 2021 rozpoczął trzecią kadencję
32. Andrzej Płatonowicz Ordyński 15 października 2021 - 14 lutego 2022 XXXVII kadencja;
33. Iwan Pietrow 14 lutego 2022 - 14 października 2022 XXXVIII kadencja; od 1 czerwca 2022 bieg czasu jego kadencji został zawieszony
34. Ametyst Faradobus 14 października 2022 - nadal XXXIX kadencja;
  1. Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dn. 21 grudnia 2016 r. przewiduje dokańczanie trwającej kadencji w razie opróżnienia urzędu Prezydenta przez kolejną osobę na liście sukcesji jako pełnoprawny, kolejny Prezydent.