Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Republika Herbaciana

Z Micropedia
Republika Herbaciana
Republika Herbaciana
Brakg.png
Brakf.png
Język(i) urzędowe polski
Stolica jest to państwo-miasto
Ustrój polityczny "demokracja"
Głowa państwa
Prezydent James Gastovski
Szef Rzadu
Premier Beetle
Religia państwowa brak
Uzyskanie niepodległości 8 września 2006
Waluta Herbaciana Korona (1 HK)
Hymn państwowy nieznany
Kod samochodowy nieznany
Domena internetowa clone.webplus.net.pl

Republika Herbaciana - (Herbaciarnia) to prawdopodobna nazwa obróconego dziś w ruinę miasta gdzieś w okolicy WinkTown.

Geografia

Republika Herbaciana to ruiny położone w południowej części Kontynentu Wschodniego, gdzieś na wybrzeżu na południe od Wolnego Miasta WinkTown. Niegdyś było to tętniące życiem małe miasteczko, niestety w wyniku wyludnienia dziś są to tylko ruiny.

Miasto

Budynki w większości są połowicznie zburzone, jednak na podstawie tych pozostałości można stwierdzić, że kiedyś tutejsza architektura stała na wysokim poziomie estetycznym. Budowle bardzo różnorodne, o wielorakim zapewne przeznaczeniu. Ciekawostką jest istnienie na terenie miasta czynnej i zamieszkanej nadal stacji 10 Projektu Dharma, o nazwie The Orion.

Gospodarka

Jedyne co wiadomo w tejże materii, to waluta - wśród gruzu natknięto się na monety o różnych nominałach z napisem "Herbaciana Korona" i wizerunkiem listków herbaty.

Ustrój polityczny

Nie przetrwało wiele źródeł pisanych o Herbaciarni, jednakże na podstawie tych istniejących można stwierdzić, że tutejszy ustrój opierał się na kłamstwie. Teoretycznie najwyższym dostojnikiem państwowym był "ojciec narodu", w rzeczywistości sprawował on tylko funkcje reprezentacyjne. Nie wiemy niestety, kto piastował to stanowisko. Rzeczywistym przywódcą państwa był prezydent - kiedy pierwszy prezydent zrezygnował, został "ojcem narodu", a w przeprowadzonych wyborach wygrał James Gastovski, dzisiejszy mieszkaniec WinkTown. Wyłoniono także premiera i trzech ministrów. Zawiązała się tzw. grupa trzymająca władzę, która nie chcąc oddać kontroli nad państwem ustanowiła dożywotnią kadencję dla rządu.

Mieszkańcy

Jedynym żyjącym do dziś mieszkańcem Republiki Herbacianej (choć nieoficjalnie mówi się, że niegdyś w Herbaciarni mieszkał i sprawował funkcje państwowe także Talerz, dzisiejszy przywódca Winków) jest James Gastovski. Nie chce on jednak opowiadać o przeszłości, ponadto z racji szwankującego elektronicznego w dużej części mózgu nie jest wiarygodnym źródłem informacji o przeszłości miasta.

Historia

Zaczęło się od legendarnego założyciela i pierwszego przywódcy miasta, którego imię zaginęło na przestrzeni lat. (Który zwał się Clone) Wiemy jednak, że pochodził on z WinkTown. Założył własne, konkurencyjne dla Winków miasto-państwo. Początkowo rozwijało się w błyskawicznym tempie, prześcigając w rozwoju nawet wspomniane miasto Winków, z którym pozostało jednak w ścisłych kontaktach, nie zawsze przyjaznych - odbyła się co najmniej jedna wojna pomiędzy tymi nacjami. Ludność napływała, otwierano nowe instytucje, urzędy, rozbudowywano miasteczko. Później odbyła się reforma władzy, opisana w rozdziale "Ustrój polityczny". Miasto wtedy przeżywało okres świetności. Po pewnym czasie zaczęło się jednak chylić ku upadkowi - obywatele wyjeżdżali całkowicie lub wpadali do Herbaciarni tylko okresowo. Przypuszcza się, że władzy po prostu zabrakło pomysłu na dalszy rozwój państwa, który to zastój doprowadził do całkowitego upadku państwa-miasta. Dziś są to tylko ruiny, wśród których wałęsają się czasem tylko dawni mieszkańcy lub zagubieni podróżnicy.

Media

emptyness.