Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Surmeńska Partia Rojalistyczno-Katolicka

Z Micropedia

Surmeńska Partia Rojalistyczno-Katolicka (SPaRK), Iskry - prawicowa, konserwatywna partia polityczna działająca na terenie Królestwa Surmeńskiego.

Wraz z DPP, partia współtworzy rząd przy Senacie XI kadencji, gdzie obsadziła jeden mandat senatorski.

Członkowie:


Cele partii:

  • utrzymanie tradycji rojalistycznej oraz ustroju monarchistycznego w Królestwie Surmeńskim,
  • promowanie edukacji i kładzenie szczególnego nacisku na dziedzictwo narodowe,
  • przypominanie obywatelom i mieszkańcom o Bogu Jedynym,
  • prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej poprzez wysyłanie not dyplomatycznych oraz aktywne uczestniczenie w organizacjach międzynarodowych,
  • powszechna hellenizacja Królestwa Surmeńskiego,
  • zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze w celu równiejszego rozdzielenia obywateli w Nomosach i miejscowościach.