Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Temida

Z Micropedia

Temida - Stolica Triumwiratu Erboki.

Charakterystyka Miasto Stołeczne Temida jest stolicą zarówno Ziem Triumwirów, jak i całego Triumwiratu Erboki. Zgodnie z prawem zwyczajowym władzę w mieście stanowi z urzędu Wielki Triumwir.

W lipcu 2010 roku Wielki Triumwir Paweł Konrad von Petemburg podjął decyzję o utworzeniu wokół dotychczasowej Temidy (nazywanej od tego czasu Starą Temidą) nowoczesnych dzielnic handlowych oraz mieszkalnych. Stara Temida uchroniła swój unikalny klimat, pozostając nadal centrum kulturalnym Erboki.

Władze MS Temidy Zgodnie z prawem zwyczajowym władzę w mieście stołecznym stanowi Wielki Triumwir w swojej osobie.


[1],[2]