Micropedia Teokracja elekcyjna
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Teokracja elekcyjna

Z Micropedia

teokracja elekcyjna - ustrój polityczny istniejący w Państwie Kościelnym Rotria . Elekcyjność polega na wybieralności i kadencyjności rotryjskiego monarchy - Patriarchy . Patriarcha wybierany jest w Konklawe, obradach Kolegium Kardynalskiego, na sześciomiesięczny pontyfikat. Teokracja polega na podwójnej roli Patriarchy - przywódcy Państwa Kościelnego Rotria oraz przywódcy Kościoła Rotryjskiego .