Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Historia edycji "Triumwirat"

Z Micropedia

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 14:13, 10 sty 2011imported>Gaius Cornelius 1954 bajty +85
  • bież.poprz. 16:29, 4 maj 2009imported>Pel Nanderm 1869 bajtów +1869 Utworzył nową stronę „'''Triumwirat''' - zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny ''triumvires'' - trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań. Triumw...”