Micropedia Uhraina
Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Uhraina

Z Micropedia

Uhraina

(uhr. Уграїна)

Pełna nazwa: Arcyksięstwo Uhrainy
Typ państwa: monarchia
Głowa państwa: Baltazar Dostojewski
Języki urzędowe: polski, uhraiński
Stolica: Hronieck
Religie:Islam 

Hymn: "Kazaki" (pol. "Kozacy")  

Jednostka monetarna: Forint Uhraiński (FH)

Forum

Brak

Uhraina (uhr. Уграїна) - państwo powstałe 24 stycznia 2015. Obecnie istnieje jako Arcyksięstwo Uhrainy.

Republika Uhrainy

Państwo Uhraińskie powstało 24 stycznia 2015 roku, na mocy podpisania "Aktu Niepodległości i Niezależności Uhraińskiego Państwa". Na mocy aktu określono wstępnie kierunek i ustrój państwa oraz powołano tymczasowo wykonującym obowiązki głowy państwa Aleksandra Łucenko. 28 stycznia założono pierwszą legalną partię polityczną "Svoboda", której liderem został Sviatoslav Abramov.Największymi partiami działającymi na Uhrainie były - Porządek i Reformy, oraz Jedna Uhraina. Ramieniem zbrojnym Uhrainy w czasach republiki była Gwardia Ludowa, oraz Służba Bezpieczeństwa Uhrainy dowodzona przez Borisa Hristowa von Maikowskiego.

Głową państwa był prezydent Uhrainy, wybierany przez Radę Najwyższą Uhrainy na 50-dniową kadencję. Władzę ustawodawczą pełnił jednoizbowy parlament (Rada Najwyższa). Pełnił on 40- dniową kadencję, która jest tożsama z kadencją rządu. Władzę wykonawczą pełnił rząd z premierem na czele, oraz prezydent Uhrainy. Sądy były niezawisłe i pełniły władzę sądowniczą. W państwie panował system wielopartyjny. Największe partie polityczne z czasów republiki to Uhraińska Partia Demokratyczna Sviatoslava Abramova oraz Porządek i Reformy Aleksandra Łucenki.

Uhraina była podzielona trójstopniowo na: *3 obwody (bielliningradzki, hroniecki, łużewski) *gminy *Republikę Autonomiczną Małouhrainy

Narodowości : *Uhraińcy: 62.5% *Hrymacy: 25% *Brodryjczycy: 12.5%


Wojna domowa na Uhrainie

5 marca 2015 roku na Uhrainie wybuchła wojna domowa, którą rozpoczęły demonstracje na Placu Zjednoczonej Nordaty w centrum Hroniecka i masakra bielliningradzka dokonana na ludności cywilnej w Bielliningradzie. Zwolennicy Uhraińskiej Partii Demokratycznej wyszli na ulice w proteście skierowanym przeciwko ówczesnemu Rządowi. Tego samego dnia siedziba Rady Najwyższej Uhrainy została zaatakowana przez tłum demonstrantów, w czego efekcie Najwyższy Dowódca Sił Zbrojnych Uhrainy - Jan von Maikowski zarządził mobilizację jednostek Gwardii Ludowej i przystąpił do ewakuacji budynku. Agresywni protestujący zostali aresztowani i umieszczeni w Berezie Hronieckiej.

7 marca przez granicę Batawsko-Uhraińską przeszła 30 tysięczna armia UAP, która miałą za zadanie odbić uwięzionych demonstrantów. 14 marca na Uhrainę weszły kolejne armie UAP, tym razem 54 tysięczna z czego w okolicach Hroniecka znajdowało się ok. 30 tysięcy żołnierzy Uhraińskiej Armii Powstańczej. Jednostki powstańcze przystąpiły do budowy bazy wojskowej w obwodzie bielliningradzkim, niedaleko wsi Krasnomarsk. Po zajęciu obwodu Bielliningradzkiego UAP proklamowała powstanie Uhraińskiej Republiki Powstańczej. Przez okres kilkunastu dni wojska powstańcze walczyły z uhraińską Gwardią Ludową w okolicznych lasach i wsiach. W nocy 27-28 marca dowództwo uhraińskie zorganizowało obławę (tzw.: Obława Bielliningradzka) i aresztowało 3/4 bojowników UAP, w tym jednego z głównych dowódców - Arsenija Abramova. Aresztowani bojownicy (prawdopodobnie 30-50 tyś. osób) zostali zamknięci w Berezie Hronieckiej i mieli czekać na orzeczenie władz najwyższych Uhrainy. Ich los do dzisiaj nie jest znany.

Korona Uhrainy i Batawii

27 kwietnia 2015 na mocy Aktu Unii Uhraińsko - Batawskiej powstała Korona Uhrainy i Batawii.

I Arcyksięstwo Uhrainy

Od 27 kwietnia 2015 roku Uhraina funkcjonowała jako Arcyksięstwo. W czasach Korony Arcyksięstwo było jej częścią składową wraz z Królestwem Batawii. Po zerwaniu unii istniała jako samodzielny byt państwowy. Na czele odrodzonego państwa uhraińskiego stanął Arcyksiążę Jan I.


Konflikt brodryjsko-uhraiński

Był to spór polityczno-terytorialny pomiędzy władzami Arcyksięstwa, a samozwańczą włądczynią Brodrii. Konflikt zaczął się 4 czerwca 2015 roku kiedy to Caryca Aleksandra Dostojewska zaproponowała włączenie ziem uhraińskich w granice Brodrii. Arcyksiążę wielokrotnie interweniował w tej sprawie oskarżając Carycę o imperialistyczne i zaborcze zapędy. W czasie trwania konfliktu dochodziło do różnych incydentów zbrojnych wzdłuż granicy uhraińsko-brodryjskiej. Propaganda "Impeium Brodryjskiego" głosiła, że Hronieck wraz z Księstwem Wielkouhrainy został włączony w granice Brodrii co mijało się z prawdą. Ostatecznie spór został zażegnany 27 lipca, kiedy to Car Mikołaj Patryk Dostojewski oficjalnie wyrzekł się bezprawnych roszczeń wobec Uhrainy.

Hrabstwo Uhrainy

1 sierpnia 2015 Arcyksiążę Jan I widząc pogarszającą się sytuacje państwa złożył hołd lenny Carowi Abachazji Tomaszowi I Koburgowi. W związku z tym Arcyksięstwo zmieniło status na Hrabstwo Uhrainy, a Arcyksiążę przyjął dziedziczny tytuł Hrabiego Uhrainy. Uhraina jako lenno zdołała zachować szeroką autonomię dzięki czemu może wciąż budować swój mikronacyjny byt.

Wielkie Księstwo Uhrainy

23 października 2015 roku Uhraina została podniesiona do rangi Wielkiego Księstwa w związku z czym uzyskała szereg przywilejów w Imperium Abachazji. Na czele państwa po abdykacji Hrabiego Jana von Maikowskiego stanął Wielki Książę Boris I.

Emirat Uhrainy

Powstał w wyniku reform ustrojowych sukcesywnie wprowadzanych przez Borisa I. W tym okresie religia islamska miała znaczący wpływ na władzę w państwie co przyczyniło się do znacznego rozwoju kraju. Emirat przestał istnieć dnia 16 stycznia 2016 roku kiedy to został przekształcony w Arcyksięstwo Uhrainy postanowieniem nowego władcy - Andrija Hristova.

II Arcyksięstwo Uhrainy

Powstałe po śmierci Borisa I. Drugim w historii kraju Arcyksięciem został Andrij Hristov (dawniej Hans von Hristov). Po samobójczej śmierci Andrija , nowym Arcyksięciem Uhrainy został Mikołaj Patryk Dostojewski.

W dniu 20.05.2017 Baltazar Aleksander Dostojewski -Swarzewski aktem dobrej woli włączył Uhraine do Carstwa Brodrii Południowej.

Wyjaśnienie

Powodem włączenia do Carstwa Brodrii Południowej był zanik aktywności poprzedniego arcyksięcia Mikołaja Patryka Dostojewskiego.


Pozostałe informacje

Na tronie Uhrainy zasiada Jego Arcyksiążęca Mość Baltazar Dostojewski

Godło Uhrainy:

Godło UhrainyFlaga Uhrainy:

Flaga Uhrainy


Bandera wojenna Uhrainy:

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Bandera wojenna Uhrainy


Podział administracyjny Arcyksięstwa:

- Baronat Hroniecki

- Baronat Małouhrainy

- Baronat Wielkouhrainy

- Protektorat Zadrzewia (terytorium kolonialne)

- Dominium Nowej Uhrainy (terytorium zamorskie)

Poczet głów Państwa Uhraińskiego

Aleksandr Aleksandrowicz Łucenko

Prezydent Republiki Uhrainy

24.01.2015 - 27.04.2015

Jan I von Maikowski

Arcyksiążę Uhrainy

11.06.2015 - 1.08.2015

Jan I von Maikowski

Hrabia Uhrainy

1.08.2015 - 23.10.2015

Boris I Hristov von Maikowski

Wielki Książę Uhrainy

23.10.2015 - ???

Boris I Hristov von Maikowski

Emir Uhrainy

??? - 16.01.2016

Andrij I Hristov

Arcyksiążę Uhrainy

16.01. - 16.02. 2016

Mikołaj I Patryk Dostojewski

Arcyksiążę Uhrainy

16.02. 2016 - 17.05.2016

02.08.2016 - 20.05.2017

Tomasz I Cyryl Dostojewski

(Ahmed Husain)

Arcyksiążę Uhrainy

18.05.2016 - 1.08.2016

 

Baltazar Dostojewski

Arcyksiążę Uhrainy

od 20.05.2017