Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej

Z Micropedia
(Przekierowano z WKRP)

Dane Ogólne

Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej był mikronacją, obecnie już iż nieistniejącą. Nazywany jest przez niektórych "Kuźnią v-świata" (słowa Roberta Czekańskiego), ze względu na jego działaczy, którzy przez długi czas tworzyli i kształtowali v-rzeczywistosć.

Geneza i dzieje WKRP

WKRP powstał 11 marca 2001 r. Założyli go aktywni działacze działającej w Klubie Rzeczypospolitej Polskiej (KRP) prawicowej Partii Republikańskiej — Piotr Mikołaj oraz Krzysztof Wasilewski. W KRP rządziła wówczas nieudolnie koalicja trzech partii: Liberalnej Partii Centro–Prawicowej, Partii Prawdziwych Prawicowców oraz Partii Pracujących Klubowiczów „Walther”. Korzystając z większości w Sądzie Najwyższym KRP wydawała wyroki rażąco bezprawne i niesprawiedliwe na ich politycznych przeciwników. Zwieńczeniem rządów koalicji w KRP był zamach stanu — ogłoszenie dyktatury i ograniczenie wolności słowa, w odpowiedzi na co ogłoszono powstanie WKRP.

Wolny Klub RP miał być legalną kontynuacją Klubu RP, z biegiem czasu przekształcił się jednak w odrębne państwo. 24 marca 2001 r. uruchomione zostały strony Wolnego Klubu RP, zaś w kwietniu 2001 r. przeprowadzona została szeroka akcja promocyjna nowego państwa.

Czyniąc zadość postulatom przywrócenia systemu demokratycznego, 1 maja 2001 r. odbyły się wybory do władz nowego państwa - wyłoniono wówczas Sejm i Prezydenta, Tomasza Stalę, który swoją funkcję sprawował do końca.

Wkrótce po swoim powstaniu Wolny Klub RP prześcignął Klub RP pod względem aktywności politycznej swoich obywateli. W trakcie swojego istnienia przeżył kilka kryzysów politycznych, związanych zwłaszcza z osobą Magdy Hasse, założycielki nieistniejącej już Cyberii.

Z Wolnym Klubem RP związane są m.in. takie nazwiska polskiego wirtualnego świata, jak Paweł Bolek, Bartosz Burczenik, Robert Czekański, Maciej Czuba, Piotr Flieger, Maciej Gorywoda, Magda Hasse, Dagobert Hill, Kamil Jasion, Joanna Kowalik, Piotr Kościński, Piotr Kozanecki, Marek Olszewski, Adam Pietrasiewicz, Krzysztof Robaczewski, Szymon Ryniewisz, Tomasz Stala, Stefan Sękowski, Superchunk, Tomasz Świergiel, Krzysztof Wasilewski.

Na początku 2002 r. założyciel Wolnego Klubu RP, Minister Spraw Zagranicznych Piotr Kozanecki, chcąc pchnąć państwo na nowe tory rozwoju, zaproponował wprowadzenie gospodarki. Przyjęty przez Izbę Poselską program został definitywnie zablokowany przez Senat Wolnego Klubu RP, co było bezpośrednią przyczyną powstania Księstwa Sarmacji.

Po kilku tygodniach pracy tzw. Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji, 25 maja 2002 r. ogłoszone zostało powstanie nowego organizmu. Sarmacja początkowo miała być częścią Wolnego Klubu RP, jego "gospodarczą" częścią. Z upływem czasu przekształciła się jednak w suwerenne państwo, należące do czołówki polskich mikronacji.

Z upływem czasu w Wolnym Klubie RP dyskusje coraz bardziej przygasały, we znaki dawały się brak nowych dyskutantów oraz zbyt duża zbieżność poglądów starych obywateli państwa. Minister Spraw Zagranicznych, jedna z najaktywniejszych postaci państwa, przeniosła główny ciężar swojej działalności na Księstwo Sarmacji, co spowodowało zmniejszenie aktywności życia politycznego w Wolnym Klubie RP.

Pomimo zamachu stanu, dokonanego przez Prezydenta Tomasza Stalę, w wyniku którego uzyskał formalnie nieograniczoną władzę na mocy przyjętej przez siebie konstytucji, faktyczną władzę w państwie - od momentu otrzymania administracji nad listą - sprawował Szeryf, Adam Pietrasiewicz, który jasno dawał do zrozumienia, iż pomimo rozwiązań prawnych Prezydent nie jest jego zwierzchnikiem.

Inicjatywa Prezydenta polegająca na przekształceniu Klubu w Królestwo nie została przyjęta przez obywateli. Po jej upadku Prezydent wycofał się z aktywnego życia politycznego, formalnie nadal sprawując jednak swój urząd, godząc się de facto na pozycję osoby numer dwa w państwie, pozbawionej realnych wpływów.

W roku 2003 kryzys państwa - stagnacja osiągnęła największe rozmiary. Lista dyskusyjna, na którą trafiało średnio 1,500 listów miesięcznie w schyłkowym okresie państwa rzadko kiedy przekraczała 100-200. We wrześniu 2003 r. Szeryf zarządził referendum, które ostatecznie miało przesądzić o dalszym istnieniu mikronacji.

Pomimo faktu, iż spośród osób biorących udział w głosowaniu zdecydowana większość opowiedziała się za dalszym trwaniem Wolnego Klubu RP, jedynie 15% ogółu obywateli wzięła w nim udział. Spowodowało to likwidację Wolnego Klubu RP, która nastąpiła kilkanaście minut po północy, 15 października 2003 r.

Polityka i media WKRP

W Wolnym Klubie RP istniało w ciągu jego istnienia osiem organizacji politycznych - prezydencki Front Jedności Klubowej, Klub Libertariański, Klub Monarchistyczny, Sojusz Na Rzecz Obrony Suwerenności WKRP (powstały jako odpowiedź na ideę połączenia WKRP i KRP), Enklawa Ewolucyjna, Partia Lewica i Partia Republikańska.

W państwie ukazywało się sześć tytułów prasowych - Balanga, Biuletyn Klubu Monarchistycznego, Falanga, Liberator, Libertarian WKRP oraz Republikanin. Spośród nich, trwale w historii prasy mikronacji zapisała się Balanga, tworząc niepowtarzalny i pod wieloma względami niedościgniony styl, do którego odwoływał się m.in. sarmacki tygodnik "Ab Ovo".

Wolny Klub RP w okresie swojej świetności prowadził aktywną politykę zagraniczną, utrzymując kontakty dyplomatyczne z wieloma państwami oraz aktywnie współtworząc sieć powiązań między polskimi mikronacjami. Z inicjatywy MSZ Wolnego Klubu RP zawiązana została Organizacja Polskich Państw Wirtualnych - pierwsze w historii forum grupujące polskie państwa wirtualne.

Wolny Klub RP powstał jako prezydencka republika demokratyczna, oparta na zasadzie trójpodziału władzy. W wyniku przewrotu dokonanego przez Prezydenta Tomasza Stalę w drugiej połowie roku 2002 stał się prezydencką republiką autorytarną, de facto monarchią.

Linki

Wystawa o WKRP w Galerii Księcia Sarmacji