Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Księstwo Sarmacji

Z Micropedia
(Przekierowano z Sarmacja)
Księstwo Sarmacji
Księstwo Sarmacji
Język(i) urzędowe {{{jezyk}}}
Stolica Grodzisk
Ustrój polityczny Monarchia Konstytucyjna
Głowa państwa
Książę Arkadiusz Maksymilian
Szef Rzadu
Kanclerz Filip I Gryf
Religia państwowa brak
Uzyskanie niepodległości 25 maja 2002 od WKRP
Waluta 1 libert (lt) = 100 pinów
Hymn państwowy Wielka Sarmacjo
Kod samochodowy KS, SAR
Domena internetowa https://www.sarmacja.org/

Sarmacja, właść. Księstwo Sarmacjiwirtualne państwo, jedno z trzech największych w polskim Internecie obok Edelweiss i Leocji, do 25 maja 2006 należące do Traktatu o Wspólnej Mapie Polskich Mikronacji. Obecnie liczy około 40 aktywnych mieszkańców, z czego ok. 75% stanowi szlachta i arystokracja. Posiada rozwinięty system wirtualnej gospodarki oraz bankowy.

Etymologia nazwy kraju

Nazwa Sarmacja wywodzi się od plemienia Sarmatów, zamieszkującego tereny wschodniej Europy - Sarmatami nazywała się także polska szlachta doby Rzeczypospolitej Obojga Narodów, do której wolnościowego charakteru odwołuje się Księstwo Sarmacji.

Warto zauważyć, że w historii przedinternetowej Księstwa Sarmacji, nie została ona założona przez Sarmatów, a przez Sarmów, lud nieznanej proweniencji.

Symbole narodowe

Symbole narodowe Księstwa Sarmacji to:

 • Herb Wielki Księstwa Sarmacji - Orzeł Biały w tarczy dwudzielnej w słup, pole lewe barwy niebieskiej, pole prawe barwy czerwonej, całość umieszczona na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą książęcą
 • Herb mały Księstwa Sarmacji - Orzeł Biały w tarczy dwudzielnej w słup, pole lewe barwy niebieskiej, pole prawe barwy czerwonej
 • Barwy Księstwa Sarmacji - kolory biały, czerwony i niebieski
 • Hymn Sarmacji - "Wielka Sarmacjo"
 • Dewiza Księstwa Sarmacji - "Libertas omnia vincit" (łac. "Wolność wszystko zwycięża")

Ustrój polityczny

Patrz partie polityczne Sarmacji

Sarmacja jest monarchią konstytucyjną. Zasady funkcjonowania państwa określa Konstytucja Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.
Święta narodowe w Sarmacji to:

 1. rocznica wstąpienia na tron aktualnie panującego Księcia,
 2. 11 stycznia — Dzień Pamięci Narodowej.
 3. 12 marca — rocznica powstania Sclavinii,
 4. 1 maja — Dzień Jedności Sarmackiej,
 5. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
 6. 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu,
 7. 3 lipca — rocznica powstania Hasselandu,
 8. 29 lipca — rocznica powstania Teutonii,
 9. 25 lutego — rocznica powstania Starosarmacji,
 10. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych.

władza ustawodawcza

 • Sejm
 • Rząd pod przewodnictwem Księcia, z szefem w osobie Kanclerza

władza sądownicza

 • Trybunał Koronny.

organy kontroli państwowej i ochrony prawa

 • Prefektura Generalna

Historia

Geneza Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji zostało założone 25 maja 2002 r. przez grupę pięciu obywateli Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej (WKRP) pod kierownictwem Piotra Mikołaja, późniejszego Księcia Sarmacji. Grupa ta — pod nazwą Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji (KOKS) — powstała 5 maja 2002 r. W jej skład weszli Tomasz Goliński, Dagobert Hill, Kamil Jasion, Damian Konieczny, Piotr Mikołaj i (z KRP) Łukasz Nowicki. Do dnia dzisiejszego — października 2006 r. — w Księstwie Sarmacji obecni są z grupy Ojców–Założycieli - Ksiażę, Damian Konieczny i Łukasz Nowicki.

Księstwo Sarmacji nie miało powstać jako kolejne państwo wirtualne. Miało stanowić wirtualne terytorium WKRP, posiadające własny system gospodarczy (w owym czasie zalążki systemu gospodarczego posiadało jedynie Królestwo Dreamlandu w postaci systemu bankowego). Pozostałością tego założenia jest flaga sarmacka — będąca także flagą państwa macierzystego. WKRP był mikronacją, której celem była wyłącznie symulacja rzeczywistej polityki. Jego „terytorium” była lista dyskusyjna, na której dyskutowano o polityce — zarówno realnej, jak i wirtualnej.

Właśnie w związku z brakiem możliwości wprowadzenia wirtualnej gospodarki na drodze prawnej, zawiązana została KOKS. Swoje prace rozpoczęła od opracowania teoretycznych podstaw funkcjonowania sektora wytwórczego gospodarki Księstwa Sarmacji. Przyjęła także pierwsze ceny dóbr znajdujących się w Magazynach Sarmackich (wytworzonych z niczego, należących do państwa) oraz opracowała tekst konstytucji. 28 maja 2002 r. na liście dyskusyjnej WKRP ogłoszono powstanie Księstwa Sarmacji trzy dni wcześniej.

Początki Księstwa Sarmacji

Pierwszą wiadomością, jaka została ogłoszona publicznie w Księstwie Sarmacji był list inauguracyjny Księcia Sarmacji na forum dostępnym na stronach internetowych państwa w dziale „Dla Mieszkańców”. Pierwszym listem niewygenerowanym przez system informatyczny, jaki trafił na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji, był list powitalny Łukasza Nowickiego w dniu 26 maja 2002 r. Kilkanaście minut później Książę Sarmacji zwrócił się do powołanego przez siebie Sejmu Ustawodawczego (Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Jan Pużyński) z wnioskiem o nadanie obywatelstwa sarmackiego pierwszym dziewięciu osobom. Przez pierwsze dni dyskusje dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania systemu gospodarczego — zatrudniania pracowników, produkowania, sprzedaży i transportu dóbr. System — System Administracji Zasobami — opierał się wówczas na tabeli aktualizowanej codziennie przez księcia w oparciu o otrzymane od przedsiębiorców informacje o tym, jakie czynności wykonywali danego dnia. Automatyczny system bankowy Banku Sarmacji funkcjonował od samego początku.

28 maja 2002 r. Książę Sarmacji zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o powołanie Superchunka na urząd sędziego. 29 maja 2002 r. zwrócił się z podobnym wnioskiem o powołanie na urząd sędziego Filipa Jurzyka. Od dnia 30 maja 2002 r. — po upływie zaledwie pięciu dni od dnia ogłoszenia powstania nowego państwa — w Księstwie Sarmacji funkcjonowały wszystkie władze — Książę, trzyosobowy Sejm oraz dwuosobowy Sąd Najwyższy. 31 maja 2002 r. powstał pierwszy koncern — Sarmacka Federacja Handlowa (SFH), której spadkobiercą jest koncern SARCO. SFH zawiązało czterech przedsiębiorców: Tomasz Goliński (kopalnia węgla), Filip Jurzyk (oczyszczalnia), Damian Konieczny (firma budowlana) i Jan Pużyński (firma transportowa). Prezesem SFH został wybrany Damian Konieczny. 1 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji nadał pierwsze tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów oraz herby otrzymali Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Łukasz Nowicki i Superchunk.

3 czerwca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji przyjął z inicjatywy Księcia Sarmacji pierwszą ustawę, obowiązującą do dnia dzisiejszego z niewielkimi zmianami Ustawę o zamówieniach publicznych. 5 czerwca 2002 r. ustanowiony został pierwszy urząd ministerialny. Tekę Ministra Rozrywki objął Krzysztof Robaczewski, a do jego zadań należało „regularne przesyłanie na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji materiałów o charakterze humorystycznym”. 10 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił uruchomienie stworzonego przez siebie automatycznego systemu gospodarczego. Syriusz (System Rejestracji i Użytkowania Sarmackich Zasobów) był wówczas jedynym systemem tego typu wśród polskich państw wirtualnych. Po dziś dzień, pomimo swojego wieku, jest najbardziej zaawansowanym systemem gospodarczym, symulującym wszystkie branże gospodarki istniejące w realnym świecie. Tego samego dnia, w związku ze swoim wyjazdem, Książę Sarmacji wyznaczył pierwszego w historii regenta, powierzając baronetowi Superchunkowi sprawowanie władzy książęcej. 11 czerwca 2002 r. do sądu trafił pierwszy w historii wniosek Tomasza baroneta Golińskiego przeciwko Joannie Nagler. Sprawa dotyczyła prowadzonych przez nią zakładów sportowych. 13 czerwca 2002 r. złożony został drugi wniosek — Bartosza Burczenika przeciwko Tomaszowi baronetowi Golińskiemu o niewywiązanie się z umowy o dostarczanie węgla. W obu przypadkach Prezes SN, baronet Superchunk, wezwał strony do zawarcia ugody. Stało się tak w przypadku pierwszej sprawy, natomiast w związku z brakiem porozumienia stron druga trafiła pod obrady sądu. Tym samym, 15 czerwca 2002 r. rozpoczął się pierwszy w historii Sarmacji proces, zakończony 19 czerwca 2002 r. przyznaniem racji powodowi. Sąd upomniał pozwanego oraz ukarał go grzywną w wysokości 50 lt. Nakazał także wypłacenie powodowi 70 lt za niedostarczony węgiel oraz 140 lt odszkodowania.

17 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił pierwsze sarmackie zamówienie publiczne. Przedmiotem przetargu było wybudowanie dyb na grodziskim rynku. Przetarg wygrał 23 czerwca 2002 r. Marek Olszewski, zostając jednocześnie szefem cechu katowskiego. Grodziskie dyby po dziś dzień służą sarmackiemu wymiarowi sprawiedliwości. 20 czerwca 2002 r. ukazał się pierwszy numer sarmackiego czasopisma — „Biuletynu Sarmackiego”, którego wydawcą został Tomasz Wachowicz, emigrant z Królestwa Cyberii. 23 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji podsumował pierwszy miesiąc istnienia państwa. Nadał wówczas nowe tytuły szlacheckie — baronetami zostali Filip Jurzyk, Krzysztof Kowalczykowski, Joanna Kowalik, Michał Łaski, Jan Pużyński i Tomasz Wachowicz, zaś baronet Superchunk został za swą pracę w wymiarze sprawiedliwości podniesiony do godności barona. Nowo ustanowionym Złotym Orderem Zasługi odznaczeni zostali Bartosz Burczenik, Tomasz Goliński, Joanna Nagler, Krzysztof Robaczewski i Grzegorz Świderski.

2 lipca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji na wniosek Księcia Sarmacji nadał w lenno ziemię Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu (wyspę Troję na północno–zachodnim wybrzeżu Sarmacji) oraz baronowi Superchunkowi (teren na południowo–wschodnim krańcu wyspy pod lokację wsi). Powstała wówczas pierwsza, obok stolicy — Grodziska, miejscowość w Księstwie Sarmacji — wieś Trzyczaszkowo. Tego samego dnia Sejm wyraził zgodę na powołanie Michała baroneta Łaskiego na urząd Hetmana Wielkiego — dowódcy Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. 5 lipca 2002 r. Książę Sarmacji oraz Prezydent Republiki Baridasu, Krzysztof Parkoła, podpisali brzemienny w skutkach traktat. Na jego mocy, Republika Baridasu została włączona do systemu bankowego i gospodarczego Księstwa Sarmacji. Obydwa państwa ustanowiły między sobą unię gospodarczą i walutową, geograficzną oraz wspólną przestrzeń prawa karnego. Ustanowiona została wspólna waluta rozliczeniowa — wirtual — o wartości równej walutom narodowym. Sojusz odegrał znaczącą rolę wśród polskich mikronacji w roku 2002, ściśle współpracując z Królestwem Dreamlandu. 20 lipca 2002 r. rozpoczęły się pierwsze w Księstwie Sarmacji wybory do Sejmu. Trzydziestu obywateli sarmackich dokonywało wówczas wyboru między dwiema zgłoszonymi kandydaturami — Tomasza baroneta Golińskiego i Michała baroneta Łaskiego. Rozstrzygnięcie zostało ogłoszone 25 lipca 2002 r. Pierwszym posłem pochodzącym z wyboru został Michał baronet Łaski, uzyskując osiem głosów na ogólną liczbę czternastu głosów oddanych. 25 lipca 2002 r. ustanowiony został także pierwszy prawdziwy urząd ministerialny w Księstwie Sarmacji. Tekę podskarbiego (ministra finansów i gospodarki) objął Robert Czekański. W związku z drugim miesiącem istnienia Sarmacji, książę nadał nowe tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów otrzymali Bartosz Burczenik i Robert Czekański. Tomasza baroneta Golińskiego i Łukasza baroneta Nowickiego podniesiono do godności baronów. Złotymi Orderami Zasługi odznaczono Cocacolatla, Filipa baroneta Jurzyka, Jana Kalińskiego, Krzysztofa baroneta Kowalczykowskiego i Michała baroneta Łaskiego. 26 lipca 2002 r. nadano pierwsze stopnie wojskowe. Hetman, Michał baronet Łaski, otrzymał stopień generała. Baroneci Bartosz Burczenik i Łukasz Nowicki otrzymali stopnie majora. 27 lipca 2002 r. z inicjatywy Michała baroneta Łaskiego powstała Izba Zasłużonych Sarmatów — pełniąca funkcję herbarza szlachty i arystokracji oraz rejestru utytułowanych osób i jednocześnie leksykonu biograficznego najbardziej zasłużonych mieszkańców Księstwa Sarmacji.

31 lipca 2002 r. wprowadzono pierwsze poważne zmiany do systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Przedsiębiorstwa produkujące w ramach sektora wytwórczego zobowiązane zostały do wykorzystywania energii elektrycznej oraz usług oczyszczania w procesie produkcji. Wprowadzono także obowiązek żywienia dla pracowników. Tego samego dnia ustanowiono kolejny urząd ministerialny — marszałka wielkiego (ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości). Urząd marszałka wielkiego oraz funkcję rzecznika rządu powierzono Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu. 3 sierpnia 2002 r. Cocacolatl uruchomił pierwszą w polskim wirtualnym świecie giełdę towarów i papierów wartościowych CStocks, działającą na rzeczywistych zasadach. 4 sierpnia 2002 r. Księstwo Sarmacji razem z Republiką Baridasu i Królestwem Chanlandii ratyfikowało traktat o Radzie Polskich Państw Wirtualnych (RPPW), który zastąpił dotychczas obowiązującą dwustronną umowę międzynarodową Księstwa Sarmacji z Republiką Baridasu. Na mocy traktatu do unii gospodarczej i walutowej, geograficznej oraz przestrzeni prawa karnego dołączyło nowe państwo. RPPW określała kursy walut narodowych względem wspólnej waluty — wirtuala, określała także podstawy funkcjonowania systemu automatycznej gospodarki Syriusz.

Święta państwowe
Data Polska nazwa
25 maja Święto Niepodległości
13 października Urodziny Jego Książęcej Mości
5 Maja Święto Sejmu

Podział administracyjny

Dawne prowincje

Adresy stron Księstwa Sarmacji