Micropedia.png

Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Wojsko Scholandii

Z Micropedia

Dane Ogólne

Sztab Generalny jest integralną częścią ministerstwa ds. obrony. Zajmuje się on bezpośrednim planowaniem wojskowym, logistyką, tworzeniem planów operacyjnych i codziennym zarządem wojskami. Podlegają mu organizacyjnie poszczególne rodzaje wojsk:

Ponadto Sztab posiada jeszcze Wydziały:

 • Wydział I: Zaopatrzenie i logistyka
 • Wydział II: Zarząd baz i terenów wojskowych
 • Wydział III: Taktyczny
 • Wydział IV: Szkoleniowy

Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Król, a władzę wykonawczą nad Siłami Zbrojnymi pełni Sztab Generalny. Szef Sztabu Generalnego podlega bezpośrednio Królowi, jest przez niego mianowany i odwoływany.

Sztab Generalny posiada osobowość prawną z własnym kontem bankowym o numerze XX0007. Siedziba Sztabu znajduje się w Scholopolis na parceli 175.

Stopnie wojskowe

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sil zbrojnych wprowadza się następujące stopnie wojskowe:

Wojska lądowe i powietrzne

 • Szeregowy
 • Starszy szeregowy
 • Kapral
 • Starszy kapral
 • Plutonowy
 • Młodszy sierżant
 • Sierżant
 • Starszy sierżant
 • Sierżant sztabowy
 • Starszy sierżant sztabowy
 • Nadsierżant
 • Młodszy chorąży
 • Chorąży
 • Starszy chorąży
 • Chorąży sztabowy
 • Starszy Chorąży sztabowy
 • Podporucznik
 • Porucznik
 • Nadporucznik
 • Kapitan
 • Major
 • Podpułkownik
 • Pułkownik
 • Generał-major
 • Generał-porucznik
 • Generał (piechoty, artylerii, lotnictwa...)
 • Generał armii

Generał pełniący funkcję Wodza Naczelnego podczas wojny otrzymuje stopień Królewskiego Marszałka Scholandii. Podczas pokoju dystynkcje Marszałka może nosić Król Scholandii podczas oficjalnych, państwowych wystąpień. Król nie używa jednak tytułu Marszałka, lecz: Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii.

Marynarka Wojenna

 • Marynarz
 • Starszy marynarz
 • Mat
 • Starszy mat
 • Bosmanmat
 • Młodszy bosman
 • Bosman
 • Starszy bosman
 • Bosman Sztabowy
 • Starszy bosman sztabowy
 • Nadbosman
 • Młodszy chorąży marynarki
 • Chorąży marynarki
 • Starszy chorąży marynarki
 • Chorąży sztabowy marynarki
 • Starszy Chorąży sztabowy marynarki
 • Podporucznik na morzu
 • Porucznik na morzu
 • Nadporucznik na morzu
 • Kapitan na morzu
 • Komandor podporucznik
 • Komandor porucznik
 • Komandor na morzu
 • Kontradmirał
 • Wiceadmirał
 • Admirał

Okręgi wojskowe

Strony

Sztab Generalny Scholandii