Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Aaron Rozman

Z Micropedia

Aaron Rozman właściwie Aaron von Lichtenstein-Rozman,

Działalność w Sclavinii

Aaron Rozman, kwiecień 2008
Aaron Rozman, kwiecień 2008

V-narodzony 23.VI.2007, o godzinie 13:33 w Eldoracie (Sclavinia) jako Gamaliel, następnie znany jako Aaron Rozman. Sclaviński, a potem również sarmacki polityk. Początkowo, niemal od razu po zaaklimatyzowaniu się w Sclavinii, działał jako dziennikarz, publikując prasę oraz zajmując się Sclavińską telewizją. Działalność dziennikarska oscylowała wokół tematów muzycznych oraz plotkarskich.

Stosunkowo szybko zrezygnował z działalności dziennikarskiej na rzecz polityki. Wkrótce po podjęciu tej decyzję objął po raz pierwszy mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej Sclavińskiej III kadencji (od 16.VII.2007). Kolejno wybierany również na posła IV i VI kadencji Sejmu Sclavinii. W kadencji IV został wybrany na urząd Marszałka Sejmu, przeprowadzając największą w historii sclavińskiego organu legislatywy ilość głosowań, debat i uchwalonych ustaw w trakcie jednej kadencji.

Rozman wkrótce okazał się ważną dla Sclavinii postacią i został powołany przez Prezydenta Guedesa de Limę w skład rządu, w którym pełnił funkcję Ministra Skarbu. Narastający konflikt pomiędzy społeczeństwem, a prezydentem po ogłoszeniu się przez tego ostatniego królem powoduje jednak, że Rozman szybko rezygnuje z funkcji i przechodzi do opozycji demokratycznej.

11 X 2007 r. staje w pierwszym szeregu oporu wobec Prezydenta razem ze Stanisławem Gertaldem, Mateuszem Iontzem (który otrzymał od Księcia Sarmacji upoważnienie do sprawowania legalnej władzy na terytorium Sclavinii) i Mustafą Kalashnikovem na czele rewolucji, która obala prezydenta de Limę i przywraca konstytutycjny porządek. Rozman wchodzi w skład Rządu Tymczasowego, ponownie jako Minister Skarbu Sclavinii, i pełni tą funkcję nieprzerwanie aż do marca 2008 r.

Następnie, przez krótki czas, jest Ministrem Oświaty, bierze również aktywny udział w pisaniu nowej Konstytucji Sclavinii oraz innych przedsięwzięciach. W październiku 2007 r. składa swoją kandydaturę na urząd Prezydenta Sclavinii (przegrywa jednak z Mateuszem Iontzem), zostaje jednak z jego nominacji Wiceprezydentem (urząd pełni do 20 IV 2008 r.). Dzień później zostaje zaprzysiężony na IV Prezydenta Rzeczpospolitej Sclavińskiej (wygrana w wyborach z Piotrem Cetnarowiczem).

Prezydentura Aarona Rozmana nie należała do szczególnie udanych — tym bardziej że nałożył się na nią narastający sclaviński kryzys aktywności. Po zakończeniu kadencji Rozman nie walczył o reelekcję, a Prezydentem został wybrany Cetnarovich. Rozman natomiast wycofał się z działalności politycznej. Przez krótki czas sprawował mandat poselski, jednak brak pomysłu na reformy w kraju i ogólna apatia w stosunku do sprawowania władzy spowodowała że nadal wycofywał się z działalności politycznej, skupiając się na lobbingu na rzecz połączenia Sclavinii z Trizondalem i VRP, również przechodzącymi podobny w skutkach do sclavińskiego kryzys.

Unia ta będące końcem tych trzech państw, a powstaniem nowego nastąpiła kilkanaście miesięcy później. Była jednak przeprowadzona w sposób chaotyczny nieprzygotowany (co zostało powszechnie skrytykowane), mimo że w powszechnym odczuciu był to krok w dobrą stronę. Aaron Rozman został, na podstawie Traktatu o Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu) członkiem Konstytuanty mającej sporządzić projekt konstytucji nowego kraju.

Po zakończeniu jej prac startował nieudanie na stanowisko Prezydenta RSiT. Wybory przegrał, a 28 III 2009 r. pierwszym Prezydentem w historii połączonych państw został Trizondalczyk Marcel Hans. Niedługo po tym wydarzeniu Aaron Rozman doznał wypadku samochodowego który na kilka miesięcy wykluczył go z życia Sclavinii.

Pod koniec rehabilitacji uznał jednak że do Sclavinii nie wróci i przeprowadził się do Baridasu (razem z Iontzem, Cetnarovitchem, Nowakiem-Azoramath, Staropodlaskim), tracąc obywatelstwo sclavińskie. W jego Ojczyźnie grupa ta została uznana za zdrajców przez nacjonalistycznie nastawioną część społeczeństwa RSiT (głównie Guedesa de Limę i Marcina Komosińskiego).

Działalność w Księstwie Sarmacji

Rozman pojawił się w KS 28 VI 2007 r., był jednak zupełnie nieaktywny aż do Unii Sclavińsko-Sarmackiej, czyli do dnia 16 VII 2007 r. Dopiero po unii bardzo wolno zaczął oswajać się z Księstwem i panującymi tam zasadami.

Działalność parlamentarna w KS

Odznaczenia